Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výživa rastlín

Minerálna výživa rastlín
Sušina – získame ju, ak zbavíme rastlinu vody. Obsahuje organické aj anorganické látky
Popol – vzniká spálením sušiny. Obsahuje len anorganické látky. Rastlina obsahuje asi 70 rôznych prvkov
Biogénne prvky – sú nepostrádateľné pre život rastliny
A/ Makroelementy: je ich veľa v tele, sú hlavnou zložkou popola (C,O,H,P,N,Mg,Ca,K,S)
(uhlík,kyslík,vodík,fosfor,dusík,horčík,vápnik,draslík,síra)
B/ Mikroelementy: je ich nepatrné množstvo (Fe,Se,Zn,Cu.Li)
(železo,selén,zinok,meď,lítium)

Vodný režim rastlín
-účasť na biologických dejoch
-činnosť enzýmov
-vyrovnáva teplotu tela
-zložka buniek
-poskytuje H2 a O2
-rozpúšťa a štiepi minerálne látky
-podieľa sa na transporte
-tvorí kyslosť a zásaditosť bunkovej šťavy
Pasívny príjem: Molekuly vody difundujú cez bunkové steny a voľné priestory medzi bunkami. Transpirácia-vyparovanie vody, vzniká v rastline podtlak a voda sa pasívne nasáva z pôdy cez koreň

Aktívny príjem: Molekuly vody prechádzajú do rastliny osmoticky na bunkovej stene koreňových vláskov. Hlavne na jar, keď rastlina ešte nemá listy. Prijíma vodu z pôdy, dažďa, rosy koreňom a nadzemnými časťami.
Výdaj vody: V rastline ostávajú látky rozpustené vo vode. Nadbytočnej vody sa rastlina zbavuje najmä listami.
Transpirácia-vyparovanie vody, plynná forma, transpiráciu ovplyvňujú tieto činitele:
-stavba, hrúbka, chem.zlož. listov
-počet, veľkosť a rozmiestnenie prieduchov
-hrúbka bunkovej steny
-teplota
-vlhkosť
-svetlo
-množstvo vody v pôde
Hlavným orgánom-listy, kutikula, prieduchy

Autotrofia
Autotrófne rastliny tvoria z jednoduchých anorganických látok energeticky bohaté organické látky. Zdroj uhlíka je CO2. Patria sem niektoré baktérie a zelené rastliny.
Fotosyntéza: Je to premena anorganických látok (CO2 a H2O) na organické látky za spoluúčasti chlorofilu a UV žiarenia, pričom sa uvoľňuje kyslík. Dýchanie je opak fotosyntézy. Ovplyvňujú ju: žiarivá energia, voda, teplota, CO2.
Pigment fotosyntézy – chlorofil, absorbuje modrú a červenú časť spektra. (a, b, c, d, e bakteriochlorofil, bakterioviridín)
Priebeh:
Energia zo slnka sa mení na chemickú. Uskutočňuje sa v 2 fotosystémoch.
Primárne procesy: 1/ Fotosystém I
2/ Fotosystém II
3/ Fotofosforilácia
4/ Fotolýza vody
Sekundárne procesy:Chemická energia z primárnych procesov sa využíva na viazanie CO2 a na vznik sacharidov.
(C3 rastliny, C4 rastliny)

Heterotrofia
Organizmy prijímajú uhlík z organických látok, pretože si ho nevedia sami vyrobiť. Energiu na životné deje získavajú rozkladom. (Nezelené, mladé, klíčne rastliny-žijú zo semien, živočíchy)
Heterotrófne organizmy – delenie
A/ Saprofyty - org.látky získavajú z tiel odumretých živočíchov. Význam: rozklad organizmov a mineralizácia látok
B/ Parazity - anorg. aj org.látky získavajú zo živých organizmov. Do hostiteľa vylučujú toxíny.
Na vysávanie živín slúžia vlákna – haustóriá. Vnikajú do drevnej časti cievnych zväzkov.
C/ Poloparazity - Imelo biele, zelené rastliny s chlorofilom, vo FTS si tvoria organické látky, hostiteľovi odoberajú len anorganické látky a vodu.
Obrana hostiteľa: hrubá epiderma, pokožka z korkovou vrstvou, fytoncídy-látky ničiace baktérie a huby, fenoly-hostiteľ hynie spolu s parazitom.

Mixtrofia
Rastliny žijú autotrófno-heterotrófnym spôsobom. Žijú v prostredí bez dusíka,
napr. mäsožravé rastliny- FTS, ale chytajú hmyz do mieškov, lepkavými trichómami alebo aktívnym pohybom (Tučnica alpínska)

Symbióza
Organizmy spolunažívajú, navzájom si doplňajú výživu. Napr. bôbovité rastliny (sacharidy) s nitrifikačnými baktériami (dusík).
Mykorízia-spolunažívanie húb s koreňmi vyšších rastlín. Huba dáva vodu + anorg.látky, rastlina – organické látky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk