Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jednobunkovce a mnohobunkovce

RÍŠA : ŽIVOČÍCHY (ANIMALIA)
JEDNOBUNKOVCE (prvoky) - Monocytozoa
Všeobecná charakteristika:
- mikroskopické organizmy
- Telo: 1 bunka, ktorá vykonáva všetky funkcie
- 1 alebo viac jadier
- niektoré majú špecializované organely (ústrojčeky)
- štruktúra v bunke: mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické reticulum, pulzujúce vakuoly u sladkovodných
Životné prostredie:
- voda, vlhká pôda, mach, telá iných organizmov - cudzopasné
- niektoré majú schránku
- v nepriaznivých podmienkach tvoria okolo bunky obal a vzniká cysta
- niektoré vytvárajú kolónie - spojenie viac jednobunkových organizmov
-potrava - baktérie
význam - samočistenie vôd, súčasť potravového reťzca

Kmeň: Bičíkovce (Flagellata)
- 1 alebo viac bičíkov na pohyb
- 1 alebo viac jadier
- roznmožovanie: nepohlavne pozdĺžnym delením
- delenie: a/ rastlinné - majú plastidy, autotrofná výživa, patria do rastlinnej ríše
b/ živočíšne - bez plastidov, spôsobujú ochorenia človeka a živočíchov
Zástupcovia: Bičovka rybia - parazit na pokožke a žiabrach rýb, 2 bičíky, spôsobuje masový úhyn rýb
Žardia črevná - v tenkom čreve detí, 2 jadrá a 8 bičíkov
Trypanozóma spavičná - v krvi ľudí, 1 bičík a vlnivá blana, spôsobuje spavú nemoc
Kmeň: Koreňonožce (Rhizopoda)
- panôžky na pohyb a chytanie potravy, sú to výbežky cytoplazmy, zanikajú a vznikajú nové
- niektoré majú schránku
- potrava: baktérie, riasy a prvoky

MEŇAVKY (Amoebina)
- bez schránky
- premenlivý tvar tela - tvorba panôžok
- trávenie: okolo potravy sú tráviace enzýmy a vytvára sa potravová vakuola
- pulzujúce vakuoly na vyrovnávanie osmotického tlaku
- niektoré žijú i v ústnej dutine človeka (v zubnom hliene)
Meňavka dizenterická - ťažké črevné ochorenie, hnačky s krvou, v stolici sú cysty
Meňavka včelia - vo vylučovacích ústrojoch včiel, spôsobuje hromadný úhyn

DIERKAVCE (Foraminifera)
- morské
- majú vápenatú schránku s otvormi pre nitkovuté panôžky
- z ich schránok na dne morí vznikajú organogénne vápence
MREŽOVCE (Radiolaria)
- morské
- kremičité schránky
- roznmožovanie: delením - jedna z buniek opustí schránku a vytvorí si vlastnú
- schránky na den morí vytvárajú bahná (napr. ostrov Barbados)
Kmeň: Výtrusovce (Sporozoa)
- parazitické
- bez pohybových orgánov
- rozmnožovanie: striedanie pohlavného a nepohlavného spôsobu
KOKCÍDIE
- parazity stavovcov
Kokcídia králičia - žlčové kanáliky králika
- prejavy kokcidiózy - málo pohybu, hnačky, opuch brucha
- prevencia: čistota v chove
HEMOSPORÍDIE
- vývin v 2 hostiteľoch
- v červených krvinkách človeka sa nepohlavne rozmnožujú
- v tele komára prebieha ďalší vývin a komár je prenášateľom nákazy medzi ľuďmi
- napr. malária - horúčkovité záchvaty

Kmeň : Riasničkavce (Cilliata)
- pružná blana - pelikula
- brvy - pohyb
- 2 jadrá - väščie (pohyb, príjem potravy), menšie(rozmnožovanie)
- Potrava: - baktérie
- majú pulzujúce vakouly
NÁLEVNÍKY (Infusoria)
- výskyt: sladké vody, ako planktón (vznáša sa), bentos (pri dne)
- regulujú stav baktérií v prírode
- indikátory znečistenia vôd
- niektoré žijú v pôde
- napr. črievička veľká - v sennom náleve, mlákach, močiaroch, stojatých vodách
- rozmnožovanie: nepohlavne - delením
pohlavne - dochádza k spojeniu bunkových ústočiek a k výmene častí jadierka - vznik 8 jedincov
- keď vysychá voda, vzniká cysta a tá môže byť prenesená vetrom na steblá trávy (senný nálev)
MNOHOBUNKOVCE (METAZOA, POLYCYTOZOA)

Typy tkanív mnohobunkovcov:
Tkanivo: je súbor živočíšnych buniek s rovnakou funkciou a tvarom
1. Epitely - výstelky
- pokrývajú povrch tela a vnútorné orgány
- tvoria žľazy
- zmyslové bunky
2. Spojivá
- v priestoroch medzi orgánmi
- ochrana mäkkých častí
a/ väzivo - zabezpečuje pevnosť tela
b/ chrupka - obaľuje kĺby
- v priedušnici
- dodáva pružnosť (ušnice)
c/ kosť - najtvrdšie tkanivo
- hubovité kostné tkanivo (krátke kosti, hlavice dlhých kostí)
- kompaktné kostné tkanivo
- dentín (zubné tkanivo)

3. Svalové tkanivo
- pohyb
- schopnosť kontrakcie
a/ hladké - bunky s jadrom
- vo vnútorných orgánoch, nedá sa ovládať vôľou
b/ priečne pruhované - bunky majú veľa jedier
- kostrové svaly, dajú sa ovládať vôľou
c/ srdcový sval - špeciálny typ priečne pruhovaného tkaniva
- nedá s ovládať vôľou
- vlákna sú sieťovito prepojené
4.
Nervové tkanivo
- tvoria ho nervové bunky - neuróny
Stavba mnohobunkovcov:
bunka - tkanivo - orgán - sústava orgánov - organizmus
Kmeň: hubky (Porifera)
- hlavne morské
- telo: prirastené k podkladu
- 2 vrstvy - ektorderma - vonkajšia
- endoderma - vnútorná
- medzi nimi je mezoglea a v nej sú vápenaté a kremičité ihlice, ktoré tovria kostru hubky alebo spongín
- majú bičíky na vháňanie vody a potravy do hubky
- vývin: oplodené vajíčko - morula (vzniká brázdením a delením vajíčka) - blastula (dutý útvar, 1 vrstva buniek, dutina - blastocel) - gastrula (má ektodermu a endodermu)

- rozmnožovanie: a/ nepohlavné – pučaním b/ pohlavné
- sú obojpohlavné - hermafrodity
- gemuly - u sladkovodných druhov, v zime - zhluky zárodočných buniek
- nemajú nervové a svalové tkanivo
- majú spoločný základ s mechúrnikmi (pravidelné telo)
ODDELENIE: MECHÚRNIKY (COLLENTERATA)
- z ektodermy vzniká povrch tela, obranné a ochranné zariadenia, otvor do tráviacej dutiny, svalové a nervové bunky
- z endodermy vzniká výstelka dutiny
- 1 otvor na prijímanie a vylučovanie potravy

Kmeň: Pŕhlivce (Cnidaria)
- hlavne morské
- majú na ramenách pŕhlivé bunky na omráčenie a lov koristi, obrana
- v pŕhlivej bunke je stočené vlákno s jedovatou tekutinou
- majú 2 štádiá: POLYP- prisadnutý a MEDÚZA - pohyb vo vode
- POLYP - gastrula s nepohlavným rozmnožovaním
- vývin - nové jedince vzniakjú pučaním, ostávajú spojené s materským organizmom, z polypa vzniká medúza, vznikajú pohlavné ústroje, z vajíčok sa vyvinú larvy, vznášajú sa a potom prisadnú - polyp
- MEDÚZA - tvar klobúka
- telo: na spodnej strane ústny otvor
tráviaca dutina - trávenie, rozvod živín
svaly - na okraji klobúka - pohyb
ramená
statocysty - rovnováha
oči
TRIEDA: POLYPOVCE (HYDROZOA)
- hlavne štádium polypa
- u nás: Nezmar hnedý - schopnosť regenerácie
Nezmar zelený - žije v symbióze so zelenými riasami
-rozmnožovanie: pohlavné aj nepohlavné (pučaním)

TRIEDA: MEDÚZOVCE (SCYPHOZOA)
- len v mori
- oddelené pohlavie
- hlavne štádium medúzy
-Medúza ušatá

TRIEDA: KORALOVCE (ANTHOZOA)
- len štádium polypa
- vonkajšiu kostru tvorí uhličitan vápenatý - vznik koralových ostrovov
- sasanky - bez vonkajšej kostry

Kmeň: Nepŕhlivce (Acnidaria)
- bez pŕhlivých buniek a polypového štádia
- majú lepkavé bunky
- žijú v mori (plazivý pohyb) i v sladkých vodách
- napr. : rebrovky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk