Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Minulosť našej Zeme

MINULOSŤ NAŠEJ ZEME.


- Zem vznikla pred 4,5- 4,75 miliardami rokov – kozmické ( astrálne ) obdobie


1. PRAHORY – ARCHEOZOIKOUM, ARCHAIKUM (3,8 – 2,5mld.)
- Život pred 3,5 mld rokmi, Zem sa členila na bloky, prvé vodné nádrže
- nebol kyslík= UV spaľovalo Zem
- chlorofyl –)fotosyntéza-) O2= ozónová vrstva
- pred 2,5 mld : O2 ......1000x menej ako dnes
- pred 500 ml rokmi.....tak ako dnes
- sinice.....3,2 mld. rokmi
- riasy.......2,5 mld. rokmi

2. STAROHORY – PROTEROZOIKUM (2,5 mld – 580ml)
- dlhé obdobie, život prevažne v mori
- rozdelenie organizmov na : 1.producenti
2.konzumenti
3. dekompozitory
- riasy: 1. zelená vetva.... a+b
2.hnedá vetva .... a+c
3.červená vetva .... a+d
- jednobunkovce ( prvoky)
- mnohobunkovce ( kolónie bičíkovcov)

3. PRVOHORY – PALEOZOIKUM ( 580 ml – 225ml)

1. KAMBRIUM, ORDOVIK
- Život v mori, schránky
- ostnatokožce ( kostra z CaCO3, stavovce- CaPO4)
- ľaliovky, krídložiabrovce, plášťovce, hubky, ramenokožce, kopijovce

2. SILÚR, DEVÓN
- Je utvorená ozónová vrstva, život prechádza na súš
- rastliny: ryniorasty + prasličky, plavúne, paprade
postupne sa im tvoria cievy s tvrdými stenami, pokožka s prieduchmi,..
- živočíchy: stredný devón- hlavný rozvoj rýb, dvojdyšné( žiabre + pľúca)
koniec obdobia- obojživelníky

3. KARBÓN
- teplé a vlhké podnebie, karbónový les, močiare
- rastliny: stromovité paprade, prasličky, plavúne
- živočíchy: obojživelníky, článkonožce ( pavúky, stonožky, hmyz), objavili sa prvé plazy

4. PERM
- suchšie obdobie, rozširujú sa plazy, klesá počet obojživelníkov....končí sa obd. pred 250 ml. rokov
- Pangea: 1 kontinent ( v druhohorách sa rozkúskoval)

4. DRUHOHORY – MEZOZOIKUM (225- 65 ml.)
- éra horotvorného pokoja
- Obdobia: trias, jura, krieda
- rastliny: ihličnaté rastliny
- živočíchy: zárodok sa vyvíja vo vajíčku
- Plazy: 1. TEKONDOTY: a)krokodíly
b)vtákojaštery
c)dinosaury
2. TERIODONTY ....... z nich cicavce
- 1. cicavec v triase ...200ml. rokov
- Plazy ovládli všetky prostredia: 1. Voda: a) plesiosaurus ( Loch- Ness)
b) ichlyosaury- rybojaštery
2. Vzduch : plerosaury( vtákojaštery)
3. Súš : dinosaury

Dinosaury: roku 1824 Wiliam Buckland – neďaleko Oxfordu – 1x opísal dinosaura
1841- britský paleontológ – Richard Owen- navrhol názov: dinos- hrozný,
sauros- plazy

Niektoré dinosaury: Brachiosaurus.......12 m.......60t
Ultrasaurus.......100t
Allosaurus.......menšie v tlupách, mäsožravé
Kentrosaurus.......tŕne na reguláciu teploty
Sauropodus.......bylinožravý
Tyranosaurus.......14m

- pred 65 ml.rokov dinosaury a mnoho ďalších živ. zmizli z povrchu Zeme
- horniny bohaté na irídium

5. TREŤOHORY- KENOZOIKUM (65- 2 ml)
- Rozdelenie: paleocén
eocén
oligocén
miocén
pliocén
- rastliny: rozvoj krytosemenných rastlín
-živočíchy: rozvoj najmä placentovcov, cicavcov
- vrásnenia: Pyreneje- Alpy- Karpaty
Kaukaz, Himaláje
Kordiliery, Andy

6. ŠTVRTOHORY
- rozdelenie: Pleistocén.......zaľadnenie
Holocén.......človek

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk