referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Čím sú ohrozené druhy rastlín a živočíchov
Dátum pridania: 05.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sladka_lucinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 303
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
= zánikom alebo narušením ich biotopu - prírodného prostredia, kde žijú: vysúšaním močarísk zanikajú močiarne druhy rastlín, vodné vtáky sú takisto ohrozené. Premieňaním lúk na polia, hnojením, pasením sú ohrozené lúčne druhy. Nevhodnými zásahmi do lesov, nadmernou ťažbou dreva sú ohrozené lesné druhy - veľké zvieratá majú totiž veľký areál pohybu, i veľký nárok na potravu - pri zmenšení lesnej plochy nemajú šancu niektoré živočíchy získať potrebné množstvo potravy a ich stav sa drasticky znižuje. Toto je problém i veľkosti chránených území - ak je malá plocha národného parku či chránenej oblasti, zbytočne tam budeme vysádzať veľké množstvá ohrozenej zveri, bez dostatku potravy tam určite neprežije.

= úpravou vodných tokov - vyrovnaním toku, vybetónovaním dna, odstránením príbrežnej vegetácie sú ohrozené vodné druhy organizmov.

= nadmerným lovom - takto sú ohrozené hlavne exotické druhy zvierat, ale i jelene, diviaky, vtáky, takisto to platí pre nadmerný zber rastlín.

= znečistením - hnojením lietadlami sa zanášajú nevhodné látky nielen na polia, ale i na okolitú krajinu. Spolu s iným znečistením sa tieto látky dostávajú do rastlín i živočíchov cez potravové reťazce. Akumuláciou týchto škodlivín sa potom spôsobujú ochorenia i úmrtia živočíchov i rastlín, postihnuté je hlavne rozmnožovanie a vývin mláďat živočíchov.

= nadmerným turizmom - veľké množstvá turistov spôsobujú zošliapavanie pôdy, a tak ničia prostredie rastlín, hluk a odpadky ohrozujú živočíchy, hlavne počas obdobia párenia a hniezdenia.

= nedostatkom potravy - ak z prírody zmizne alebo ubudne druh rastliny či živočícha, je ohrozený i druh, ktorý sa nimi živí…

= úhyn pod kolesami áut - druhy pohybujúce sa za potravou či premiestňujúce sa z miesta liahnutia inam - žaby, ježe

= klimatickými zmenami - znečistením atmosféry a z toho vyplývajúcimi zmenami klímy sú ohrozené druhy, ktorých správanie a výskyt je závislý na určitej teplote, počasí, vlhkosti… Klimatické zmeny spôsobujú zmenu podmienok biotopu (územie, kde žije daný druh) - vysušenie, či naopak, zamokrenie z nadmerných zrážok. Tieto zmenené podmienky nie sú vyhovujúce pre mnohé druhy, ktoré potom hynú.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.