referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Etapy ontogenetického vývinu
Dátum pridania: 15.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ifka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 987
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 19m 30s
Pomalé čítanie: 29m 15s
 
Obdobie dojčaťa

Obdobie dojčaťa zahŕňa 2.-12. mesiac života. Najdôležitejším vývinov výsledkom tohto obdobia je vzpriamená schôdza a začiatok reči. Na jeho konci ovláda dieťa svoje telo tak, že vie stáť, uchopovať veci, rozvinie svoju praktickú inteligenciu je pripravené na začiatok komunikácie prostredníctvom reči, nadviaže špecifické vzťahy k Ľuďom, ktorí sa o neho starajú.
Telesný vývin
Dieťa výrazne zvýši svoju hmotnosť (3,5 x) a výšku (každý mesiac o 2 cm). Menia sa jeho telesné proporcie, zväčšuje sa povrch tváre, obvod hrudníka, predlžujú sa končatiny, hoci je stále disproporčné v porovnaní s telesnými proporciami dospelého. Zreje nervová sústava, vnútorné orgány, spevňuje sa svalstvo, osifikuje kostra.
Motorický vývin
Pohyblivosť dieťaťa prudko vzrastá, môže ovládať svoje telo, zaujímať rôzne polohy, premiestňovať sa v priestore. V priebehu tohto obdobia sa naučí držať hlavičku (3 mesiace), prevracia sa na bruško a naopak (od 6 mesiacov), sedieť (6.-8. mesiac), liezť (8. mesiac), stá (10. mesiac), chodiť (2.mesiac). Veľmi dôležité je, že sa rozvíja jemná motorika, t.j. motorika ruky. Naučí s. uchopovať a púšťať predmety úmyselne (nie reflexívne, úchopový reflex sa stráca; zhruba v 3 .mesiaci veku), a to asi v 4. mesiaci. Najskôr drží predmet obidvomi rúčkami neskôr, asi v 6. mesiaci jednou rukou. V tomto čase chytá predmet celou dlaňou nechytí drobné predmety, do 6. mesiaca uchopenú hračku zvyčajne krátko preskúma potom s ňou aktívne manipuluje (búcha s ňou, prekladá z ruky do ruky).
Kognitívny vývin
Vo vnímaní sveta ostáva naďalej veľmi dôležitý hmat, dieťa si potrebuje predmety, ktoré poznáva ohmatať, pripadne vložiť do úst. Postupne sa ale zvyšuje význam zraku, vizuálne vnímanie sa výrazne zdokonaľuje. Súčasne sa zdokonaľuje i sluch, v 3. mesiaci nájde dieťa zdroj zvuku v miestnosti (otočí hlavu tým smerom), v 4. mesiaci rozoznáva známe hlasy, po 7. mesiaci začína chápať význam niekoľkých slov a dokáže niekoľko slov povedať. V 3. mesiaci dieťa kričí už menej často a jeho krik je diferencovanejší. Začína tiež vydávať prvé hlásky, od 8. týždňa hrkúta (vokalizuje), v 3 mesiacoch sa začína i hlasno smiať, neskôr, približne v 4.-5. mesiaci vyslovuje slabiky (džavoce), dokáže hlasom vyjadriť i svoje pocity, nespokojnosť aj iným prejavom ako krikom. Okolo 9. mesiaca už rozumie jednoduchým výzvam (urob "pá, pá") a mnohé deti vedia povedať prvé slovíčka, veľmi jednoduché, často jednoslabikové, ktoré už ale majú svoj význam (napr. "bá", značiace, predmet spadol). Pamäť dojčaťa sa prejavuje v znovupoznaní, t.j. poznaní osôb a predmetov, s ktorými už prišlo do kontaktu.
Citový vývin
City dojčaťa sú úzko viazané na uspokojenie alebo neuspokojenie jeho potrieb. Ak je dieťa nasýtené, suché, dobre oddýchnuté, je prítomná matka, prežíva spokojnosť'. radosť, prejavujúcu sa džavotaním, smiechom. V opačnej situácii dáva najavo .prežívanie nespokojnosti. Z iných citov badáme prejavy zlosti, vyvolané najčastejšie obmedzením pohybu dieťaťa, neskôr sa dieťa hnevá, ak nedostane, to čo chce, resp. je mu odňatý predmet, ktorý ho zaujal (hračka spadne mimo dosahu, dospelý mu vezme nevhodný predmet a pod). Okolo 6. mesiaca prežíva dieťa i strach, najmä z nových predmetov, ľudí, situácií.

Obdobie batoľaťa

1.– 3. rok
Rast sa v tomto období spomaľuje, koncom 3. roka má dieťa 15 kg a 92-95 cm. Proporcionalita je nevyrovnaná, dieťa má veľkú hlavu a krátke končatiny a tým má sťaženú motoriku. Na začiatku obdobia má problémy s pohybom, no ku koncu obdobia už behá. Hrubá motorika sa zdokonaľuje, dieťa sa učí jazdiť na bicykli. Rozvíja sa aj jemná motorika, dokáže manipulovať s rôznymi predmetmi, hračkami, problém má však s loptou.
Kognitívny vývin
Dieťa pomenováva farby podľa predmetov, ale už ich rozlišuje. Reaguje na reč, ale aj na iný zdroj zvukov. Okolo 3. roku má fantazijné predstavy. Pamäť je krátkodobá a len mechanická. Pozornosť je veľmi kolísavá a len momentálna. Snaží sa dostať do podstaty vecí, rozoberá hračky. Reč je napojená na myslenie. V 1. roku je slovná zásoba 1000 slov, v 3. roku už 3-4 tisíc slov. Dieťa vytvára aj nové slová.
Citový vývin
Emócie sa zdokonaľujú. Dieťa je citovo viazané na matku. Dôležitú úlohu v živote dieťaťa zohráva radosť a smiech, prejavuje sa žiarlivosť, strach.
Sociálny vývin
Koncom 3. roku potrebuje už aj rovesníkov. Vyvíja sa identita dieťaťa a sebauvedomovanie. Nemá poňatie o čase. Nedokáže vnímať hĺbku alebo priestor.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.