referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Pondelok, 27. mája 2024
Etapy ontogenetického vývinu
Dátum pridania: 15.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ifka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 987
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 19m 30s
Pomalé čítanie: 29m 15s
 
Obdobie puberty
11/12 – 15 rokov
Je to kritické, prudké a chúlostivé obdobie.
Fyziologický vývin
Nastávajú veľké fyzické zmeny na základe fungovania pohlavných žliaz. Primárnymi zmenami sú ochlpenie, u dievčat rast pŕs, panvovej kosti, u chlapcov mutácia, veľký nárast. Zjavné sú i zásahy do psychiky. Jedinci dbajú väčšmi o svoj vzhľad. Zväčšuje sa srdce a kapacita pľúc.
Motorický vývin
Zmena nastáva následkom nárastu a prejavuje sa neobratnosťou, nekoordinovanosťou. Výkonnosť sa znižuje
Kognitívny vývin
Rozvoj vnímania a pociťovania je ukončený. Ak sa niečo učiť nemusí, neučí sa. Predstavivosť a fantázia zohrávajú úlohu obranného mechanizmu. Snaží sa odpútať od danej reality. Predstavy zamerané na vlastnú budúcnosť. Snenie slúži ako relax. Mechanická pamäť sa vylučuje, prevláda pamäť logická a je dlhodobá. Pozornosť je úmyselná a dlhodobá. Nastupuje vyšší stupeň logického myslenia. Pracuje s pojmami – abstraktnými i cudzími slovami. Viac filozofujú. Rozvíja sa hypotetické myslenie, dotvára si vlastný názor.
Citový vývin
Je to obdobie citovej explózie. Všetky citové prejavy sú rozkolísané. Emócie sú živé, nestále a intenzívne. Hľadajú vlastnú identitu a seba samého. Voči vonkajšiemu svetu prejavuje vzdor.
Sociálny vývin
Prejavuje sa osamostatňovaním od rodiny, narúšajú sa vzťahy, mení sa hodnotový rebríček. Oporou pri tvorbe identity sú priatelia. Dôležité je sebapochopenie. Rodina sa nestotožňuje s jeho správaním, neberú ho ako rovnocenného. Vytvára sa vzťah k inému pohlaviu.

Obdobie adolescencie
16 – 22 rokov
Jedinec prechádza od detstva k dospelosti. V 18 roku vznikajú dôležité povinnosti (právna, ekonomická osamostatnenosť, priestorová osmostatnenosť), považujú ho za dospelého.
Fyziologický vývin
Je ukončený. Zvyšuje sa ešte hmotnosť. Vytvára sa typická mužská a ženská postava.
Kognitívny vývin
Predstavy nemajú už taký význam. Myslenie dosahuje najvyšší stupeň vývoja. Stotožňujú sa s myšlienkami dospelých. Prejavujú voči sebe menej kritiky. Zručne narába s pojmami a je názorovo variabilný.
Citový vývin
Prejavuje sa citovou stabilitou. Nemá problémy vyjadrovať city. Reguluje svoje prejavy. Vytvárajú sa partnerské vzťahy. Hodnota lásky stúpa.
Sociálny vývin
Osamostatňuje sa od rodičov, jedinec stráca materiálne puto na pevnú základňu. Nie každý dokáže prebrať zodpovednosť za svoje činy. Nie každý nájde seba samého.

Dospelosť

Táto perióda ľudského života sa označuje aj akmé. Predstavuje vyvrcholenie života. Zdraví jedinci v tomto období uplatňujú vnútornú potrebu spoločenského uplatnenia a tvorby. Prechod medzi mladosťou a dospelosťou je fáza preakmé.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.