referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Utorok, 26. októbra 2021
Uspokojenie potreby výživy
Dátum pridania: 15.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wapi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 105
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
Erika Gutyanová  

Uspokojenie potrieb výživy v ošetrovateľskom procese 

Slovenská zdravotnícka univerzita                     Oše I. 


OBSAH  

Zoznam použitej literatúry. 2

Úvod. 3

Správna výživa. 3

Faktory ovplyvňujúce výživu. 4

1.) fyziologicko-biologické faktory. 4

2.) psychicko-duchovné faktory. 5

3.) sociálno-kultúrne faktory. 5

4.) faktory životného prostredia. 5

Poruchy výživy. 5

Ošetrovateľská anamnéza. 6

Ošetrovateľská diagnostika. 6

Záver. 6
Úvod 
 
Výživa má významnú úlohu vo vývoji ľudskej spoločnosti, pre udržanie dobrého zdravotného stavu. Stravovaním neuspokojujeme len hlad, ale je sprevádzané pozitívnymi emóciami. Dobré jedlo môže byť zdrojom spokojnosti a uspokojenia potrieb človeka. Na druhej strane však stravovanie predstavuje veľký medicínsky problém. Bolo dokázané, že v civilizovaných krajinách sú dve tretiny úmrtnosti spôsobené zlými stravovacími návykmi. Pri nadmernom stravovaní a príliš vysokom príjme tukov vzniká obezita a znej vyplývajúce ochorenia (častejší výskyt vysokého krvného tlaku, cukrovka, mozgovo-cievne príhody, atď.). 

  
Správna výživa
 
 
Správnou životosprávou môžeme obmedziť a obísť mnoho ochorení. Každý jedinec by mal dodržiavať správnu životosprávu a nepotrebuje k tomu ani svojho lekára, stačí si prečítať o tom knihy, alebo sledovať v televízii programy týkajúce sa výživy. Každý by si mal položiť otázku, či sa stravuje zdravo, či dodržiava denný pitný režim. Pre každého jedinca je nezbytný príjem tuhej a tekutej stravy, aby si zachoval život a zdravie. Nesmieme zabudnúť, že ak je jedlo nie len zdravé, ale aj dobre vyzerá, bude nám lepšie chutiť. Čiže to znamená, že príjem potravy u človeka je spojený s potrebami psychologicko-sociálnymi, s kladným emocionálnym ladením a s uspokojením fyziologických potrieb. Čo je vlastne dodržiavanie správnej výživy?

-         dodržiavať vyváženosť energetického príjmu a výdaju

-         dbať na to, aby bola strava pestrá

-         konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu

-         dávať prednosť jedlám s nízkym obsahom tukov a cukrov

-         jesť v kľude a pravidelne

-         vypiť minimálne dva litre tekutín denne

V dnešnej dobe sa odborníci zhodujú v názoroch, že nestačí sa len správne stravovať, musíme mať k tomu a pohyb. Pri športovaní sa odbúrava nielen nadbytok tuku, ale aj stres. 
Faktory ovplyvňujúce výživu 
 
Naše dnešné stravovanie väčšinou nezodpovedá požiadavkám správnej životosprávy. Žijeme v uponáhľanom svete, kde ľudia nemajú čas si ani kľude sadnúť, či už s priateľmi, alebo rodinou a v kľude sa najesť. Faktory ovplyvňujúce výživu nám aspoň priebežne poukážu na život a z neho vyplývajúce stravovanie. 

1.) fyziologicko-biologické faktory
2.)  psychicko-duchovné faktory
3.)  sociálno-kultúrne faktory 
4.) faktory životného prostredia 

1.) fyziologicko-biologické faktory
 Príjem potravy a jej zužitkovanie sú  závislé na stavbe a funkcii tráviaceho systému. U každého jedinca je prísun živín individuálny.
- živiny poznáme základné       
- sacharidy sú najdôležitejším zdrojom energie

- tuky sú tiež bohatým zdrojom energie, ale sú horšie stráviteľné 
- bielkoviny sú hlavnou stavebnou zložkou                               

ochranné    
-  vitamíny

- minerálne látky
- voda

- vek - v období rastu a vývinu potrebuje organizmus viac energie ako povedzme v období starnutia. V každom období vývinu je to individuálne.

- pohlavie – muži majú väčšinou väčší metabolický obrat ako ženy

- zdravotný stav – celkovo ovplyvňuje stravovacie návyky a stav výživy. Rôzne chorobné procesy, ako sú napríklad gastrointestinálneho traktu, môžu ovplyvniť trávenie, vstrebávanie, atď.

2.) psychicko-duchovné faktory
Emocionálny stav človeka, najmä negatívne emócie, pocity, ovplyvňujú príjem potravy. Pacienti majú  nevoľnosť, nechutenstvo a pocit plnosti. Mnoho ľudí v stresových situáciách nadmerne je (možnosť vzniku obezity). Iný zasa nevedia zjesť skoro nič, alebo vôbec nič. Medzi takéto stavy patrí mentálna anorexia a bulímia.

3.) sociálno-kultúrne faktory
Etnická príslušnosť často determinuje obľúbenosť jedál. Tradičné jedlá sa pripravujú podľa zvyklostí a tradícií. Aj keď sa už všetky zvyklosti a tradície nedodržiavajú, pri jedení a stolovaní to ešte prebieha. Tak isto náboženstvo ovplyvňuje stravovacie návyky mnohých veriacich. Nemôžme nespomenúť aj životný štýl, pretože najmä u mladých ten zohráva veľkú úlohu pri stravovacích návykoch. Tak isto vplyvom pracovného napätia sa stavujeme rýchlo a nepravidelne. Môžeme sem zahrnúť aj ekonomickú situáciu, ktorá má tak isti vplyv na spôsob stravovania. Najmä u ľudí s obmedzenými finančnými príjmami.

4.) faktory životného prostredia
Prírodné podmienky sú zdrojom potravy a potravinových produktov. Znečisťovaním životného prostredia sú aj prírodné produkty neplnohodnotné. Neznečistené prostredie je zárukou ekologicky čistých produktov, ktoré sú nezbytné pre život človeka. A najväčším škodcom životného prostredia je vlastne človek, ktorý si týmto spôsobom píli konár pod sebou. 

Sestra sa musí zaujímať o všetky faktory, ktoré pôsobia na pacienta / klienta. 
Poruchy výživy 
 
Pri poruchách výživy môže pacient pociťovať :

- nechutenstvo – strata chuti jedla a pocitu hladu

- odmietanie jedla – tento stav je niekedy popisovaný ako „vyhlásenie vojny“ životu, v extrémnych prípadoch ide o pokus samovraždy

- hladovka – je vlastne demonštrácia proti rozhodnutiam, zákonom ...

- hlad – ide o pocit, po najedení pocit mizne

- smäd – je tak isto pocit neuspokojenia potrieb tekutín

- disfagita – ide o poruchu prehĺtania

- dispepsia – súhrn príznakov, ktoré môžu vzniknúť pri rôznych onemocneniach zažívacieho traktu či vnútrobrušných orgánov. Pacient môže pociťovať: pálenie záhy, zvracanie, nevoľnosť, odgrgávanie, plynnatosť, atď.

Ošetrovateľská anamnéza
 

Antropometrické meranie poskytuje informácie o veľkosti a zložení tela. Biochemické údaje pomáhajú určiť subklinické poruchy výživy.

Výživová anamnéza obsahuje údaje o stravovacích návykoch pacienta, o dennom príjme jedla a tekutín, vitamínov, minerálnych látok. Pojednáva o problémoch s výživou, o chorobách a fyzickej aktivite. Sestra zisťuje 24 hodinový program stavovania pacienta. Dôležité údaje pre sestru sú o liekoch, ktoré pacient užíva. U nemocného hodnotí najmä :

-         nedostatočné alebo nadbytočné stravovanie

-         problémy v dutine ústnej (protéza, zápal, atď.)

-         zmena v pohyblivosti, narušenie sebestačnosti

-         vážne choroby v súčasnosti

-         tehotenstvo

-         drogoví závislosť

-         duševné choroby

Sebestačnosť je určujúcim faktorom pre príjem jedla. Rozsah a druh pomoci nemocnému pri stravovaní závisí od jeho fyzických a duševných schopností (neschopnosť doniesť si jedlo, dopraviť potravu do úst, nakúpiť si, uvariť si). Sestra musí tieto faktory brať do úvahy a podľa toho zaujať postoj a stanovisko k pacientovi / klientovi. 
Ošetrovateľská diagnostika  

Pri diagnostike sestra musí brať do úvahy všetky uvedené faktory. Hlavné kategórie ošetrovateľských diagnóz NANDA vzťahujúcich sa k problematike výživy a hydratácie:

-         porucha výživy zo zníženého príjmu potravy

-         porucha výživy zo zvýšeného príjmu potravy

-         objem telesných tekutín – zvýšený

-         objem telesných tekutín – znížený (dehydratácia)

-         porucha prehĺtania

Toto je iba výňatok z diagnóz o problematike výživy. Pri každej diagnóze sestra kontroluje nie len fyziologické, ale aj duševné, psychické stavy pacienta / klienta. 
 

Záver 

Tak isto ako pri iných potrebách, aj pri uspokojení potrieb výživy sestra zohráva dôležitú úlohu. Ak sestra sama pochopí svoje potreby, je schopná sa vžiť do situácie chorého a pochopiť jeho správanie. Pomáha pacientovi / klientovi v chorobe pochopiť čo sa s ním deje a spolu sa pokúsiť tejto pre pacienta novej situácii čeliť.

Z hľadiska vzťahu sestra – pacient je dôležitý aj rozhovor. Pri rozhovore sa sestra môže dozvedieť o pacientovi dôležité informácie ohľadom stravovania, ale aj vzťahov či konfliktov v rodine a na pracovisku. Pacient sa pri rozhovore uvoľní a keď vidí, že sestra sa oňho zaujíma nie len ako o objekt liečby, ale aj ako o človeka, bude preňho liečba napredovať oveľa lepšie.

Myslím si, že tak ako inde, aj v ošetrovaní chorých platí : „Aké dávaš, také máš.“. ak je sestra k pacientovi priateľská, srdečná, on sa jej odplatí rovnakou mincou. Pobyt v nemocnici bude preňho oveľa príjemnejší. Pomoc rovná sa srdečnosť a vďačnosť.
 
Zdroje: E. Trachtová a kolektív: Potreby nemocného v ošetrovateľstve , U. Keller a kolektív: Klinická výživa , Kozierová a kolektív: Ošetrovateľstvo , I. Beňo: Dietologia
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.