Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Plazy, vtáky, cicavce

trieda PLAZY
-       vo vode, na súši (púšte, teplejšie oblasti)
-       tvoria sa zárodočné obaly – amnion (základný), serosa (na povrchu), alantois (z čreva)
-       teplota tela je nestála = ektotermné
-       stavba tela: korytnačky – zavalitý tvar tela, 4 končatiny, chvostová časť

hady – dlhé, bez končatín
jaštery – dlhší t. tela, s chvostom, končatiny
-       povrch tela: hady – suché telo, koža bez žliaz
– šupiny (z rohoviny - keratínu)
– kostené doštičky, al. pancier
– vonkajšiu pokožku zvliekajú, aby si obnovili opotrebovanú pokožku
– pigmentové bunky (melanofóry) – v zamši

-       kostra: celá kostená 
1. lebka : lepšie vyvinutá tvárová, horšie mozgová časť, čeľusť + štvorcová kosť
2. lebka + chrbtica → 1 kĺb (1. krčný stavec nosič = atlas, 2. čapovec)
3. chrbtica zložená zo 4 oddielov – krčný, hrudný, krížový a chvostový
rozličný počet stavcov, najviac majú hady (300)
4. rebrá – rozličný počet, najviac hady
5. končatiny: zredukovaná tá časť končatín, kt. je upevnená na pásmo, zvyšok podľa toho či sú vyvinuté

-       dýchacia sústava: pľúca
niektoré dýchajú aj kloakovými vakmi
vytvorené choány (= nozdry bez spojenia s ústnou dutinou)
dvojdielne pľúca, u hadov 1. časť zakrpatená

-       cievna sústava: môže dochádzať k zmiešavaniu krvi
dokonalejšie vyvinutá iba u krokodílov, neúplná priehradka
KO – pľúcny (neokyslič. krv →  pľúca, okyslič. krv →  srdce )
– telový (okyslič. krv → telo, neokyslič. krv → srdce)

-       tráviaca sústava: zuby (korytnačky nemajú)
hady - jedové žľazy v zuboch
krokodíly – alveolárne zuby (alveoly = zubové jamky)
jazyk: dlhší (jašt., hady), nehybný (krokod.), mäsitý (korytnačky)
pažerák krátky
žalúdok vakovitý
slepé črevo – na lepšie trávenie
vyústenie do kloaky

-       vylučovacia sústava: pravé obličky (metanefros)
-       pohlavná sústava: oddelené pohlavie
samčie semenníky, samičie vaječníky
oplodnenie vnútorné
vajcorodé, niektoré vajcoživorodé
vývin bez larválneho štádia
kožovitý obal chrániaci vajcia (okrem korytnačiek, krokodílov a gekónov)

-       nervová sústava: predný mozog zdokonalený
zrak: dobre vyvinutý
môžu prispôsobovať (= akomodovať) oko
viečka zrastené
tretie temenné oko (Hatéria bodkovaná) – môže zaznamenať množstvo svetla
sluch: slabší, rozoznávajú len niektoré zvuky
chuť + čuch: dobre vyvinuté, Jacobsonov organ (= v čuch. dutine, naplnený tekutinou, prepojený s jazykom)
Korytnačkotvaré
-       kostený pancier, na kt. sa pripájajú rebrá a väčšina stavcov
-       môžu si vtiahnuť pod pancier hlavu, niektoré aj nohy a chvost
-       namiesto zubov rohovinové zobákovité ústa
-       suchozemské majú zavalité nohy, morské sploštené nohy
-       kladú vajcia
-       korytnačka močiarna

Šupináče
1.    jaštery
-       na stromoch, ale leguán morský v mori
-       najmenšie gekóny, najväčší varan komodský
-       pohyblivé očné viečka
-       zastúpené jaštericami – krátkonožka štíhla, slepúch lámavý

2.    hady
-       beznohé, dravé
-       slabý zrak
-       vynikajúci čuch – Jacobsonov organ
-       kostra: lebka a chrbtica
-       vnútorné orgány dlhé a tenké
-       jedové zuby
-       užovka obojková, užovka fŕkaná, užovka hladká, vretenica severná

3.    pahady

Krokodílotvaré
-       najväčšie plazy
-       krokodíly, aligátory, kajmany, gaviály
-       väčšina v tropických vodách, aligátory môžu zimovať

Hatériotvaré
-       Hatéria bodkovaná: Nový Zéland
-       pohybuje sa, žuje a rastie veľmi pomaly 

trieda VTÁKY
-       prispôsobené na lietanie
-       stála teplota tela = endotermné 42°C
-       tvar tela: aerodynamický
-       povrch tela: koža
perie: vzniká v zamši, jednotlivé perá sa prekrývajú
pero sa skladá zo stebla (brko, osteň), zástavice (skladajú sa z vetvičiek)
- povrchové perie: krycie – letky: na krídlach
–  chvostové: kormidlovanie
- páperie: termoizolačná funkcia
predchvostová mazová žľaza
v určitých obdobiach sa perie môže sfarbovať, príp. sa vytvárajú ozdobné perá (najmä počas párenia)
-       kostra: ľahká (pneumatické kosti vyplnené vzduchom)
vzdušné vaky – nadľahčenie tela, pomáhajú lietať
malá lebka, natiahnuté zobákovité čeľuste
chrbtica: krčná (13 – 25 stavcov)
lebka spojená s prvým krčným stavcom pomocou kĺbov
hrudná časť chrbtice je krátka, málo pohyblivá
spojená rebrami
→ vytvára sa hrudný kôš, krížová časť chrbtice zrastená s panvou
chvostová časť chrbtice
hrudná kosť má plochý výbežok – hrebeň, na kt. sa upínajú mohutné lietacie svaly
krkavčia kosť: pomáha prenášať ťažisko pri lietaní na prsnú kosť
horné končatiny premenené na krídla
-       dýchacia sústava: dýchacie cesty – nosové otvory (nozdry), priedušnica – vetví sa na 2 priedušky, na konci priedušnice hlasový orgán syrinx, spev vzniká chvením hlasivky a blán
pľúca v zadnej časti prirastené k hrudnému košu, sú relatívne malé, nevýkonné
5 párov vzdušných vakov → obsahujú zásobu vzduchu, nadľahčujú a ochladzujú telo
-       cievna sústava: telovný KO oddelený od pľúcneho
4 dielne srdce, úplná priehradka
-       tráviaca sústava: ústna dutina → hltan → pažerák → hrvoľ (zrnožravé vtáky, napr holub) = uskladnenie potravy, napomáha tráveniu
→ žalúdok –  žľaznatý
–  svalnatý: silné steny, mechanickými pohybmi dochádza k rozomieľaniu potravy
→ 2 slepé črevá, kt. uľahčujú tráveniu rastlinnej potravy
-       vylučovacia sústava: pravé obličky

Henleho kľučka
ústi do kloaky
-       nervová sústava – centrálna: mozog a miecha: predný mozog je hladký, ale dobre vyvinutý, mozoček je na povrchu zvrásnený 
–  periférna: obvodová - 12 párov hlavových nervov
zmysly: zrak a sluch najlepšie vyvinuté
nemajú vonkajšie uši (ušnice)
slabšie vyvinutý čuch, dobrý majú len víchrovníčky a kivi
hmat dobre vyvinutý na zobáku (šabliarka a lelek)
rovnovážny zmysel – koordinácia pohybov (mozoček)
magnetický zmysel – echalokácia
-       rozmnožovacia: výrazný pohlavný dimorfizmus

vajcorodé
u samcov semenníky pri obličkách
u samíc vaječníky, funguje len ľavý, druhý je redukovaný
tvorba vajca: vaječníky → vajcovod → bielok →papierová blana → vápenatá hmota → kloaka
-       mláďatá vtákov – kŕmivé (nidikolné): rodia sa hole a slepé, závislé od rodičov (napr pinky)
– nekŕmivé (= nidifúgne): rodia sa operené, schopné po krátkom čase pohybu a zháňania potravy (napr kačiatka)

Podtrieda
1. pravtáky: vyhynuté, neboli schopné lietať
ozubené čeľuste
Archeopteryx, Archeornis
2. pravé vtáky: žijúce dnes

Pravé vtáky podľa spôsobu pohybu:
-       bežce: dobre vyvinté zadné končatiny
predné krídla nevyvinuté
neschopné lietať, lebo nemajú hrebeň presnej kosti, na kt. sa upínajú lietacie svaly
-       plavce: neschopné letu, schopné vzpriamenej kolísavej chôdze
krídla premenené na veslá
silné sociálne správanie
južná pologuľa, sťahujú sa (tučniaky)
-       letce: schopné letu
zadné končatiny rôzne prispôsobené 
Systém pravých vtákov (rady)
-       kury: silné hrabavé nohy a zobák, nelietajú dobre, pohlavný dimorfizmus (samec – kohút: na hlave hrebeň a laloky), polygamia, mláďatá nekŕmia
tetrovy, bažanty, jarabice, prepelice
-       holuby: krátke kráčavé nohy, krátky zobák, hrvoľ (tvorí sa hmota ktorou kŕmia mláďatá)
žijú v pároch – holub a hrdlička
-       čajky: pri vode, dlhé a úzke krídla, dobre plávajú a lietajú, mláďatá nekŕmia
-       zúbkozubce: zobák zhora sploštený, obtiahnutý kožou, na konci s rohovinovým nechtom, zúbky, krátke plávacie nohy, s blanou medzi 3 prstami, perie husté a mastné, žijú v pároch, nekŕmivé

kačice, husy, labute
-       veslonožce: blana medzi 4 prstami, krátke nohy, veľký zobák, kŕmivé
kormorány, pelikány
-       brodivce: dlhý krok, dlhé nohy, kŕmivé

bociany, volavky, bučiaky
-       dravce: ostrý zobák, pazúry na chytanie koristi, bez hrvoľa, dobrý zrak, dobre lietajú, kŕmivé

sokol, orol, sup, jastrab
-       sovy: podobajú sa na dravce, odlišujú sa hustým a mäkkým perím, veľká hlava, veľké oči, vratiprst, aktívne v noci
-       kukučky: krátke nohy, žijú na stromoch, nestavajú si hniezda, hniedový parazitizmus, užitočné
-       papagáje: stromové vtáky, ohnutý zobák, nohy chytavé – 2 prsty vprdu, 2 vzadu, kŕdle, hniezda v dutinách, kŕmivé
-       ďatlovce: lezenie na stromoch (2 prsty vpredu a 2 vzadu), klinovitý tvar zobáka, žijú v pároch, kŕmivé
-       spevavce: najväčší rad vtákov, dobre vyvinutý hlasový ústroj

trieda CICAVCE
-       prispôsobené všetkým prostrediam
-       stála teplota tela – endotermné 36 –38°C (zabezpečené srsťou, podkožným tukom)
-       vyvinuli sa z plazov
-       spoločné znaky: s plazmi - vajcorodosť (vtákopysk, ježura)
s obojž. – kĺbové spojenie končatín, kožné žľazy
-       všetky živorodé, okrem vajcorodcov
-       chlpy
-       prevažne suchozemské živočíchy

-       povrch tela: srsť – podsada: husté chĺpky, izolácia
 – pesíky: hrubšie, dlhšie, drsnejšie
koža: viacvrstvová pokožka
zamša
podkožné tkanivo
vrstva tuku – tepelná ochrana
deriváty kože: chlpy (vlasy), hmatové fúzy, ostne, kopytá, rohy, pazúry, nechty (z rohoviny)
žľazy – pachové, mliečne, potné, mazové

-       kostra: lebka
trup: napájaná na lebku kĺbovo
2 krčné stavce (atlas, črepovec)
končatiny
-       dýchacia sústava: párové pľúca
pľúcne vaky s lalokmi, pokryté popľúcnicou
nozdry, nosohltan, hrtan, priedušnica
priedušky – priedušničky
– mechúrikovité kanáliky a vrecúška
– mechúriky
→ alveolárne dýchanie

-       cievna sústava: štvordielne srdce v hrudnom koši
KO – veľký telový
 – malý pľúcny
hlavnou telovou tepnou je ľavá aorta
bránica – oddeľuje brušnú a hrudnú dutinu

-       tráviaca sústava: tvar záleží od spracúvania a prijímania potravy
ústna dutina (zuby v jamkách čeľustí) → hltan
zuby: zubovina krytá sklovinou, upevnená cementom
očné, črenové, rezáky, stoličky
mäsožravce –úplný chrup
bylinožravce – nemajú očné zuby, neúplný chrup
→ pažerák
→ žalúdok – jednoduchý
 – zložitý
→ tenké črevo – dvanástník
 – lacník
 – bedrovník
→ slepé črevo
→ hrubé črevo
→ konečník
→ análny otvor

-       vylučovacia sústava: párové obličky v driekovej oblasti po stranách chrbtice, tvorené dreňou a kôrou
→ Bowmanovo púzdro → obličková panvička → 2 močovody → močový mechúr → močová rúra → von z tela

-       nervová sústava: najlepšie vyvinutý predný mozog (primáty)
na povrchu mozgu brázdy a závity, v prednej časti čuchové laloky
zmysly: dobre vyvinutý zrak, čuch, sluch, chuť, hmat
 
-       rozmnožovacia sústava: samičie vajíčka sa tvoria vo vaječníkoch, cez vajcovody → do maternice
samčie semenníky umiestnené v brušnej dutine, alebo mimo nej
vnútorné oplodnenie
placentovce: plod sa vyvíja v maternici, vyživovaný cez placentu → pôrod
vačkovce: 2 maternice, nemajú placentu (napr kengura)
kloakovce: kladú vajcia
tvorenie mlieka – v mliečnych žľazách, dojčenie
-       vajcorodce: Austrália, istý čas predátori (napr ježura, vtákopysk)
čeľuste pretiahnuté a v nich slabo vyvinuté zuby
dobré plavce, jedia planktón, nemajú bradavky 
Rady placentovcov:
-       hmyzožravce: živia sa hmyzom, primitívna lebka a chrup

jež, krt, piskor
-       netopiere: spia dolu hlavou, vytvárajú a zachytávajú ultrazvukové vlny, dobre vyvinutý sluch,
-       slabozubce: slabo vyvinuté zuby, alebo úplne chýbajú, živia sa hmyzom, rastlinami

pásavec, mraveničiar, leňochod
-       hlodavce: hlodavé zuby bez koreňa, 2 rezáky na hornej čeľusti, rastú im po celý život

myš, potkan, krysa, bobor, veverička, svišť....
-       dvojitozubce: 4 rezáky vo vrchnej čeľusti, bez koreňov, stále dorastajú, bylinožravé

králik, zajac
-       mäsožravce: tráviaca sústava usporiadaná k tráveniu mäsa, výrazné očné zuby, posledný črenový zub v hornej čeľusti, prvá stolička v dolnej čeľusti, trháky, pazúry, dlhý chvost

mačka, lev, tiger, puma, rys, pes, vlk, líška, medveď....atď
-       plutvonožce: končatiny v tvare plutiev, pod kožou hrubá vrstva tuku, živia sa rybami
tuleň (nemajú ušnice, do prednej plutvy im siahá iba zápästie), mrož, uškatec (majú ušnice, predná končatina siaha do celej plutvy)
-       veľryby: vo vode, Antarktída – severný ľad. oceán, silná tuková vrstva pod kožou, horizontálna chvostová plutva, zadné končatiny zakrpatené, predné v podobe plutiev
-         zubaté: kosatka, delfín, vorvaň (živia sa rybami a inými cicavcami)
-         bezzubé: vráskavec, veľryba (živia sa planktónom)
-       nepárnokopytníky: dobre vyvinutý prostredný prst ukončený kopytom, bylinožravce

zebra, kôň, nosorožec
-       párnokopytníky: chýba palec, 3. a 4. prst vpredu, nesú váhu tela, 2. a 5. prst vzadu, menšie (ukončené raticami), bylinožravce
-         neprežúvavce: jednoduchý žalúdok (napr sviňa, hroch)
-         prežúvavce: 4 dielny žalúdok (tur, žirafa, ťava, zubor, bizón, kamzík)
bachor → čepiec → späť do papule → kniha → slez

-       chobotnatce: chobot
slon indický – chobot zakončený jedným prštekom
slon africký – chobot zakončený 2 prštekmi
-       primáty: päťprsté končatiny, na konci prstov nechty, palec postavený oproti ostatným prstom
-         poloopice: na 4. prste pazúr, veľké oči, dlhý chvost, kt. slúži ako piata ruka (lemur, okáľ)
-         opice: výrazný vývoj predného mozgu, povrch výrazne zbrázdený
-      úzkonosé: tenká nosná prepážka (šimpanz, gorila, orangutan)
-      širokonosé: široká nosná prepážka (kosmáčovité)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk