Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kôrovce

Meno kôrovce je pre živočíchy, ako kraby či raky, veľmi výstižné. Ich telo totiž pokrývajú tvrdé vápnité doštičky, ktoré vytvárajú akúsi kôru. Kôrovce patria do skupiny živočíchov nazývaných článkonožce, ktorá zahŕňa napríklad hmyz a pavúkovce. Tak ako iné článkonožce, aj kôrovce sú chránené vonkajšou kostrou a pohybujú sa vďaka článkovaným končatinám. Doteraz vedci opísali približne 40 000 druhov kôrovcov. Hoci niektoré žijú na súši, väčšina kôrovcov žije v sladkých vodách alebo v mori. Najmenšie z nich nie sú väčšie ako malá bodka, ale najväčšie môžu merať vyše 1 m.
Maskovanie- Väčšina krabov používa klepetá na obranu pri napadnutí, niektoré druhy sa však vyhýbajú nebezpečenstvu celkom inak – pokrývajú si telo riasami a drobnými morskými živočíchmi, napríklad hubkami.
Spôsoby prijímania potravy- Kôrovce sa živia dvoma rozdielnymi spôsobmi. Väčšina krabov a homárov sa potuluje po morskom dne alebo brehu a klepetami zbiera kúsky potravy či otvára schránky iných živočíchov. Potravu vyhľadávajú prevažne čuchom. Plávajúce kôrovce zväčša potravu nehľadajú, ale čakajú, kým ju k nim donesú prúdy. Živia sa drobnými čiastočkami, ktoré cedia končatinami- nôžkami alebo tykadlami.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk