Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Skleróza multiplex

Skleróza multiplex (SM) je chronické ochorenie postihujúce myelínové puzdra nervov centrálneho nervového systému (CNS), t.j. mozgu a miechy. Myelín, skladajúci sa prevažne z tuku a bielkovín, umožňuje efektívne vedenie nervových impulzov. Pri skleróze multiplex dochádza k deštrukcii myelínu. Toto vedie k spomaleniu vedenia impulzov a spôsobuje rôzne neurologické príznaky. Tieto závisia od oblasti CNS, ktorá je postihnutá SM. Napríklad, ak dôjde k postihnutiu myelínu motorických vlákien, pacienti pociťujú slabosť. Ak SM postihne mozoček, dochádza k poruchám koordinácie. Poškodenie optického nervu postihuje videnie a dokonca môže spôsobiť dočasnú slepotu.

Čo postihuje?
Deštrukcia myelínu (demyelinizácia) sa vyskytuje v oddelených malých oblastiach mozgu a miechy. Tieto oblasti demyelinizácie sa nazývajú plaky: je to chorobný znak SM. V centre plaku môže dôjsť k zápalu ciev spôsobený zatiaľ neznámou látkou. Zápalové bunky potom migrujú do tejto oblasti a spôsobujú ďaľšiu deštrukciu myelínu. Samotné nervy pritom nie sú poškodené, ale počas tohto akútneho zápalu nie sú schopné prenášať impulzy.
Nakoniec dochádza k spomaleniu demyelinizácie a k tvorbe jazvy. Postupne, ako zápal ustupuje, dochádza k obnoveniu vedenia impulzov nervami. Dochádza teda buď k reparačným pochodom a remyelinizácii alebo k prebratiu funkcie inými neurónmi. Vedenie impulzu je často spomalené alebo len čiastočné, hlavne v pokročilých štádiách ochorenia; v týchto prípadoch u pacientov pretrvávajú reziduálne symptómy. Moderné zobrazovacie metódy, ako napríklad nukleárna magnetická rezonancia (NMR), často odhalí prítomnosť plákov aj u pacientov bez klinických príznakov ochorenia. A naozaj, výskyt plakov je približne sedem krát častejší ako výskyt klinických príznakov ochorenia.

Kto ochorie a aké časté je to ochorenie?
SM je jedno z najčastejších neurologických ochorení u mladej dospelej populácie, postihujúce 1.1 milióna ľudí na celom svete. Ľudia najčastejšie začínajú pociťovať prvé príznaky ochorenia medzi 20 a 4O rokom života, iba ojedinele dochádza k vývinu príznakov počas puberty alebo po 60 roku života. U žien je pravdepodobnosť výskytu ochorenia dvakrát vyššia ako u mužov. Navyše, SM je päťkrát častejšia v miernych klimatických pásmach než v trópoch. Prevalencia – počet pacientov s chorobou v populácii v určitom čase – sa v Európe pohybuje medzi 1 na 1000 až do 1 na 10 000 obyvateľov. Odhadovaný počet novodiagnostikovaných prípadov v Európe je viac než 10 000 za rok. Ochorenie je častejšie v severnej Európe než v južnej Európe

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk