Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Regulácia telesnej teploty

- významný adaptačný prvok, ktorý ovplyvňuje fyziologické funkcie a metabolizmus živočíchov, teplo živočíchov vzniká pri látkovej premene
- živočíchy: ektotermné, endotermné, heterotermné

- ektotermné – nemajú stálu teplotu tela, teplota kolíše podľa teploty vonkajšieho prostredia, - všetky bezstavovce, kruhoústnice, drsnokožce, ryby, obojživelníky, plazy
Ak teplota vonkajšieho prostredia prudko klesne, alebo stúpne, ich telesná aktivita klesá na minimum.

- endotermné – udržujú stálu teplotu tela, patria sem vtáky (41oC) a cicavce (37oC), majú tepelný obal – povrch tela, tepelné jadro – vnútorné orgány
Termoregulácia –fyzikálna – vyžarovanie tepla z organizmu, prúdenie, vyparovanie, Rozširovanie ciev – vazodilatácia.
Stiahnutie ciev – vazokonstrikcia.
- tuková vrstva, výmena srsti, zmena správania
- chemická – regulácia telesnej teploty zvýšením alebo znížením intenzity metabolizmu

- heterotermné – špecifická skupina cicavcov, ktoré sú za priaznivých podmienok endotermné, za nepriaznivých – ektotermné.

Estivácia – spomalenie, až zastavenie životných pochodov, alebo vývoja organizmu v letnom období.
Hybernácia – v zimnom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk