referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Prírodné zdroje a ich využitie
Dátum pridania: 20.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Sasik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 115
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
Prírodné zdroje a ich využitie:
Životné prostredie je všade okolo nás, sme s ním spojení vo vzájomnom vzťahu. Základným životným prostredím ľudí je príroda - prírodné prostredie. Tvorí ho vzduch (biosféra), voda (oceány), pôda (zemská kôra s nerastným bohatstvom), rastlinstvo a živočístvo. Tieto zložky pôsobia súčasne a vo vzájomnej súvislosti. Človek životné prostredie využíva a svojou činnosťou ovplyvňuje. Tým vytvára umelé prostredie (mestá a dediny, dopravné prostriedky, cesty, železnice, mosty, budovy a iné) ako aj sociálno-spoločenské prostredie (tvoria ho ľudia a ich spoločnosť).

Prírodné zdroje sú zdroje biosféry alebo súčasti alebo zložky biosféry, ktoré ľudstvo využíva k uspokojeniu svojich potrieb vyplývajúcich z jeho biologickej podstaty.
Prírodné zdroje sa podľa najširšieho delenia delia na:
• zdroje neživej prírody
• zdroje živej prírody

Zdroje neživej prírody delíme na zdroje látok, kde patrí: voda, nerastné suroviny, t.j. rudy, nerudné surovina, fosílne palivá a zdroje energie, kde patrí: slnečné žiarenie, vnútorná energia Zeme, nukleárna energia, energia vody a vetra a takisto aj fosílne palivá.
Zdroje živej prírody sú jednotlivé organizmy a ich celky: rastliny, živočíchy, lesy, lúky, polia, pôda, krajina.

Podľa vlastnosti, charakteru a využitia sa často jednotlivé zdroje prírody systematicky triedia na zdroje:
• cirkulujúce a necirkulujúce
• reprodukovateľné a nereprodukovateľné
• vyčerpateľné a nevyčerpateľné

Rozvoj človeka je často ovplyvnený nedostatkom a vyčerpaním niektorých prírodných zdrojov. Rýchlosť čerpania jednotlivých prírodných zdrojov je rôzna a rozličné sú aj možnosti ich vyčerpania. Ohrozovanie prírodných zdrojov (napr. ovzdušia, vody, pôdy) spočíva aj v ich znečisťovaní a znehodnocovaní, v ich nadmernom čerpaní až ničení.

Z hľadiska možnosti ovplyvnenia prírodných zdrojov človekom vyplýva toto členenie:
1. Nevyčerpateľné zdroje
• nezmeniteľné
• poškoditeľné

Nevyčerpateľné prírodné zdroje sú napr. slnečné žiarenie, voda (na Zemi sú nerovnomerne rozdelené).
2. Vyčerpateľné zdroje
• obnoviteľné
• neobnoviteľné
• nahraditeľné
• nenahraditeľné
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.