Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štítna žlaza

Štítna žľaza (Thyreoidea) je endokrínna žľaza uložená na krku.pod hrtanom po oboch stranách preidušnice.Skladá sa z dvoch lalokov,ktoré sú uprostred spojené mostom.V dospelom veku váži 20-40 g.Jej hormón tyroxín je organická látka obsahujúca jód,ktorý viazaný na bielkovinu (tyroeglobulín) prúdi v krvi.
Jeho množstvo reguluje povzbudivý (tyroetropný) hormón podmozgovej žľazy.Tyroxín usmerňuje normálnu látkovú premenu v organizme (metabolizmus).Zníženie jeho koncentrácie metabolizmus znižuje a naopak,zvýšenie jeho koncentrácie má za následok zvýšenie metabolizmu.
Ovplyvňuje aj duševnú činnosť a prácu vegetatívneho nervového systému.

ZVAČŠENÁ ŠTÍTNA ŽĽAZA,HRVOĽ (STRUMA)
Zväčšenú štítnu žľazu nazývame hrvoľom alebo strumou.Može produkovať znížené,zvýšené alebo normálne množstvo hormónu.O tom, aká je jej činnosť,možno usudzovať z typických príznakov alebo podľa výsledkov laboratórneho vyšetrenia.Dôležité je určiť hladinu jódu v krvi,určiť schopnosť štítnej žľazy „vychytávať“ jód alebo zistiť základný metabolizmus.
V niektorých krajinách (napr.vo Švajčiarsku,v Maďarsku aj u nás) postihuje struma značnú časť obyvateľstva.Príčinou je nápadný nedostatok jódu v pôde,a preto aj v pitnej vode a v potrave vôbec.Strumu zapríčinenú nedostatkom jódu možno odstrániť jodidovaním kuchynskej soli.Bolo by však nesprávne ,ak by člověk so strumou začal naraz užívať jód napr.v podobe jódovej tinktúry.Ak sa do zväčšenej alebo normáln epracujúcej štítnej žľazy neprestajne prisúva jód,môže takáto žľaza nadmerne zvýšiť svoju činnosť.

ZVÝŠENÁ ČINNOSŤ ŠTÍTNEJ ŽĽAZY (HYPERTYREÓZA)
Hypertyreóza môže súvisieť so zväčšením štítnej žľazy,teda so strumou,ale môže sa vyskytnúť aj bez nej.Príčinou zvýšenej činnosti navonok normálne veľkej štítnej žľazy môže byť napr. v nej sa nachádzajúci uzol produkujúci hormón.
Príznaky a následky: zvýšený základný metabolizmus,zrýchlený pulz,pokles telesnej hmotnosti napriek dobrej chuti do jedenia,potivosť,chvenie,nadmerná citlivosť a náladovosť,stavy plačlivosti a smiechu.

Liečba:lieky,podanie izotopu jódu,prípadne ožarovanie
Uzlovitú strumu,ktorá spôsobuje zvýšenú činnosť štítnej žľazy,treba po náležitej príprave operovať.
Keď sa zvýšená činnosť štítnej žľazy združí so strumou a s vytlačením očí z očníc (exoftalmus), ochorenie sa označuje ako Basedowova choroba.Jej liečba si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,pretože čiastočné odstránenie štítnej žľazy ,príp. podávanie liekov,vytláčanie očí neodstráni,ba dokonca ho môže zvyšovať.
Pokiaľ ide o strumu,treba zdôrazniť,že nie vždy je operácia nevyhnutná.U chorého so strumou nemusí neurologické príznaky vyvolať zvýšená činnosť štítnej zľazy,ale neuróza.Ak mí postihnutý iba neurologické ťažkosti ,odstránenie štítnej žľazy nie je odôvodnené.Platí však aj opak.Ak pacient napriek rozhodnému odporúčaniu lekárov nesúhlasí s nevyhnutnou operáciou,môže ohroziť nielen svoje zdravie ,ale aj svoj život.Preto pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy bezpodmienečne a s úplnou dôverou sa treba spoľahnúť na to,že rozhodnutie lekára je dôkladne podložené vyšetreniami a že je teda správne a zodpovedné.
ZNÍŽENÁ ČINNOSŤ ŠTÍTNEJ ŽĽAZY (HYPOTYREÓZA)
Jej charakteirstickým príznakom je telesné a duševné zaostávanie,zimomrivosť,zväčšený jazyk,šupinatenie kože,príznačný opuch na nej, vypadávanie vlasov a chĺpkov,zvláštny vodnatý opuch (myxedém),znížený metabolizmus.
Tento stav sa môže úplne normalizovať ak sa postihnutému podá dostatočné množstvo hormónu štítnej žľazy .Práve tak ako pri epilepsii,je však potrebné aby lekár určil veľkosť dávky lieku,aby sa hladina hormónu štítnej žľazy v organizme chorého oproti normálu ani nezvýšila ani neznížila.V opačnom prípade aj napriek podávaným liekom činnosť štítnej žľazy bude nedostatočná alebo zvýšená,pretože dávka lieku je alebo veľmi malá,alebo veľmi veľká.Príznaky z predávkovanie zistí aj chorý zo zvýšenia činnosti srdca a z predráždenia.

KRETÉNIZMUS POCHÁDZAJÚCI Z PORUCHY ŠTíTNEJ ŽĽAZY
Ak je produkcia hormónov štítnej žľazy vpopôrodnom vývoji mozgu nedostatočná,následkom je trpazlíči vzrast,úplne zabrzdenie duševného vývoja a idiocia.Poruchám možno predísť včasným podaním hormónu štítnej žľazy ,takže mozgová činnosť môže byť napokon viac-menej normálna.Ak sa hormonálna liečba oneskorí,príznaky nedostatočnej činnosti žľazy zmiznú ,ale duševné zaostávanie jednica sa stane trvalým.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk