referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Veľký Krtíš
Dátum pridania: 23.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lindus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 884
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 
Chránené prírodné výtvory:
Kamenný vrch – rozprestiera sa severovýchodne od obce Kosihovce, na ploche 12 ha. Za chránené územie bolo vyhlásené v roku 1984. Ide o významnú krajinnú dominantu, zriedkavú v oblasti Čebovskej bukoviny, kde na otvorených skalnatých stanovištiach sa vytvorili vhodné podmienky pre rozvoj teplomilnej flóry a fauny.

6.2.Navrhované územia na ochranu
Chránené náleziská:
• Ďarmotská stráň
• Selešťanská stráň
• Kozia stráň
• Gaštanica pod hradom v Modrom Kameni – najväčšia lokalita gaštana jedlého na Slovensku
• Hrozný vrch
Prírodné výtvory: meandre Ipľa pod Vrbovkou
úsek Ipľa Muľa - Vrbovka
Štátna prírodná rezervácia:
• Ipeľské hony
• Zelený hrad
• Podskalka
• Brezinská lesostep

ZÁVER
V súčasnosti patrí región Veľkého Krtíša k okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku (takmer 40%). Ekonomická situácia obyvateľstva bude v budúcnosti závisieť od nových projektov a novovytvorených pracovných možností. Veľký Krtíš vznikol ako banícke mestečko a práve so zánikom baníctva v okrese (ako aj iných podnikov – Liaz, Tesla,…) súvisí i nepriaznivý ekonomický a demografický vývoj. Predpokladá sa, že útlmový program ťažby už aj tak nekvalitného hnedého uhlia v podniku Baňa Dolina sa do svojej záverečnej fázy dostane o tri roky, kedy bude ťažba ukončená a drvivá väčšina z jej cca 500 pracovníkov bude prepustená. Pritom ešte v roku 1980 zamestnával podnik 1700 pracovníkov. V súčastnosti sa okres vyznačuje silnou migráciou najmä mladých ľudí a rodín do väčších miest za inými pracovnými príležitosťami.

OBSAH

ÚVOD …………………………………………………………………………..3
1.FYZICKO-GEOGRAFICKÉ POMERY ………………………………….4
1.1.Poloha mesta a okresu …………………………………………..4
1.2.Katastrálne územie ……………………………………………….4
2.KLIMATICKÉ POMERY ………………………………………………….5
2.1.Teplota vzduchu …………………………………………………..5
2.2.Zrážky ………………………………………………………………6
2.3.Veterné pomery …………………………………………………...6
3.GEOLOGICKÁ STAVBA …………………………………………………7
3.1.Geologické a orografické pomery………………………………..7
3.2.Nerastné suroviny ………………………………………………...8
3.3.Reliéf ……………………………………………………………….9
4.HYDROLOGICKÉ POMERY …………………………………………….9
4.1.Povrchové vodné toky ……………………………………………9
4.2.Minerálne a termálne pramene ………………………………..10
5.FAUNA A FLÓRA ……………………………………………………….11
5.1.Pôdne pomery …………………………………………………...11
5.2.Lesná vegetácia …………………………………………………11
5.3.Rastlinstvo ………………………………………………………..13
5.4.Živočíšstvo ……………………………………………………….13
6.CHRANENÉ ÚZEMIA …………………………………………………..14
6.1.Vyhlásené chránené územia …………………………………...14
6.2.Navrhované územia na ochranu ………………………………15
ZÁVER ………………………………………………………………………..16
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ………………………………………17
PRÍLOHY ……………………………………………………………………..18
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: DRENKO, J.: Rodným krajom Novohradu. Lučenec, Regionálne kultúrne stredisko 1992., FILOVÁ, B., MJARTAN, J.: Slovensko – Zv. 2. Bratislava, Obzor 1975, Geologická stavba Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny. Bratislava, Veda 1979, MÁZOR, M.: Desať rokov budovania Veľkokrtíšskeho okresu. Martin, Osveta 1979, MICHALOVÁ, J., MICHAL, P.: Geografia okesu Veľký Krtíš. Martin, Osveta 1980, PAULE, L.: Veľký Krtíš. Martin, Osveta 1985, Svet živočíšnej ríše. Martin, Osveta 1970, THURZOVÁ, L. a kol.: Malý atlas liečivých rastlín. Martin, Osveta 1973, Veľký Krtíš. História a súčasnosť mesta. Veľký Krtíš, Mestský úrad 1997
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.