Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chov chameleónov

Najstaršie fosílne nálezy, ktoré môžu byť považované za chameleóny, sú známe z hornej kriedy, teda z obdobia asi pred 50 miliónmi rokov. Z toho plynie, že čeľaď Chamaeleonidae je pomerne moderná a vývojovo mladá.
Podľa posledných výskumov bola ich pravlasťou východná Afrika. Odtiaľ osídlili ďalšie časti Afriky, Madagaskar, Indiu, Srí Lanku, Arábiu, Malú Ásiu a stredomorské oblasti. Z celkového počtu asi 150 druhov nájdeme v Európe jediný druh - chameleóna obecného (Chamaeleo chamaeleon).

POŽIADAVKY NA CHOV CHAMELEÓNOV
1.Terárium
Vhodné a dobre zariadené terárium je jedným z najdôležitejších aspektov na chov chameleóna. Jeho vlastnosti ovplyvňujú správanie, telesnú kondíciu, zdravotný stav a rast jedinca. Všetci dospelí jedinci by mali byť chovaní osamote, mláďatá je možné chovať spoločne aj niekoľko mesiacov. Zviera musí mať dostatok priestoru pre svoje prirodzené zvyky vrátane vyhrievania, lovu, napájania a rozmnožovania. Vhodné terárium je možné zakúpiť v chovateľských potrebách alebo si ho postaviť podľa vlastných predstáv.

1.1. Typ terária
Nevhodné sú nízke akváriá, uprednostňované sú preto viac vysoké ako široké teráriá. Niektoré zdroje neodporúčajú používať sklenené terária. Aj napriek tomu, že dobre udržujú teplo a vlhko, dôvodom je zlé vetranie, pri ktorom sa premnožujú baktérie. Opačné výhody má klietka z hustého pletiva, t.j. dobrá cirkulácia vzduchu, avšak zlé držanie tepla a vlhka, ako aj zvýšené riziko polámania pazúrov chameleóna. V sklenenom teráriu je taktiež sťažené čistenie a dezinfekcia. Respiračné ochorenia, očné a kožné infekcie sú najbežnejšie choroby chameleónov držaných v celostenných teráriách. Vizuálny odraz v plochách skla môže navyše chameleóny rušiť a stresovať, pretože v odraze vidia nepriateľa, a preto neustále zotrvávajú v obrannom postoji. Ideálna sa preto javí kombinácia obidvoch typov, t.j. sklenené terárium s dostatočne nastaviteľným vetraním. (http://chameleon.urquellia.com)

1.2. Požiadavky na terárium
A) Dostatok vzduchu a dobrá ventilácia – zabráni sa tak množeniu baktérií a vzniku pliesní.
B) Vnútorné osvetlenie a vyhrievanie – chameleónom je potrebné poskytnúť širokospektrálne svetlo. Nevyhnutnou súčasťou je 20 W UV žiarivka REPTI GLO 2.0, ktorá poskytuje potrebné UV žiarenie, umožňujúce zvieraťu produkovať vitamín D, ktorý pomáha pri vstrebávaní kalcia. Na vyhrievanie je vhodná obyčajná 40-60 W žiarovka. Pri vnútornom umiestnení je nevyhnutné zabezpečiť ochranu proti popáleniu chameleóna, t.j. umiestniť žiarovku do zaveseného otočeného kvetináča, ktorá tak svojou parabolou vrhá svetlo i teplo dolu na výhrevné miesto. Chameleónom svietime 14 hodín denne, vhodný je časový spínač. (www.gracilis.webz.cz)

C) Vystavovanie priamemu slnečnému svetlu – priame slnečné svetlo je najlepším zdrojom UV-B žiarenia. Pri uzavretých teráriách (v slovenských klimatických podmienkach je ich asi väčšina) je dôležité, aby pri priamom slnečnom žiarení nedošlo k prehriatiu.
D) Umožniť chameleónovi usadiť sa na mieste nad výškou očí – chameleóny sú stromové živočíchy a niektoré druhy sa v prírode nachádzajú vo výške 180 cm a viac. Dáva im to pocit bezpečia, ktorý sa dá dosiahnuť aj v zajatí. Teráriá otvárané z vrchu sú často umiestnené nízko, kvôli lepšiemu prístupu chovateľa. Väčšina chameleónov sa v takomto teráriu pri otvorení veka pokúša uniknúť dosiahnutím chovateľa. Takéto správanie býva často prezentované ako znak priateľstva. Je to však iba vidina úniku alebo vyššie položeného miesta.
E) Ochrana pred predátormi – chameleóny chované na vonkajšom priestranstve musia byť v bezpečí pred útokmi vtákov, mačiek, psov, potkanov, hadov a iných druhov nočných predátorov. Po zotmení sa odporúča skontrolovať, či si chameleón našiel miesto na prenocovanie mimo dosahu predátorov. (www.chameleons.sk)

1.3.Vybavenie terária
Výstelku na dne terária môže tvoriť kokosové vlákno (výborne drží vlhkosť), ktoré prekrýva 5 cm vrstva jemného piesku, prípadne iný netoxický substrát. Piesok je nutné pred použitím vypáliť v trúbe kvôli jeho sterilizácii. Interiér dotvára drvený biely štrk, konáre (najlepšie z ovocných stromov) a kamene rôznych povrchov a veľkostí. Mal by byť čo najčlenitejší, aby sa chameleón mohol pohybovať po celom teráriu.
Naaranžované rastliny (v kvetináčoch aj epifity), listy a vetvičky musia poskytovať aspoň jednu vyhrievaciu stranu, kde bude teplota dosahovať vrchný limit optimálneho teplotného rozpätia. Musia tu byť aj chladnejšie miesta, aby si zviera mohlo vybrať miesto s vhodnou teplotou (vo vyšších častiach – 28-30°C, v dolných častiach – 20-25°C, pričom teplota nesmie dlhodobo presiahnuť 35°C. Počas noci môže teplota klesnúť na 20-22°C.)
Rastliny poskytujú ochranu, úkryt a povrch na napájanie sa kvapkami vody. Rastlina musí zodpovedať veľkosti a hmotnosti chameleóna, aby sa pod ním nezlomila. Niektoré chameleóny zvyknú objedať listy rastlín, preto sa v teráriách používajú iba nejedovaté rastliny (čínska ruža, fikus benjamina, aloe) príp. rastliny umelé. Mnoho pestovateľov rastlín používa chemické prípravky na podporenie rastu alebo proti škodcom, ktoré by mohli chameleónom spôsobiť ochorenie, resp. smrť. Umytie rastlín neobmedzí jedovatosť chemických prípravkov pridaných do pôdy. Najbezpečnejšie je preto umyť listy teplou vodou a mydlovým roztokom a dôkladne ich opláchnuť. Potom rastlinu presadiť do nového kvetináča s organickou zeminou bez chemických prísad a počkať 6 mesiacov pred premiestnením do terária.
2. Potrava a výživa
2.1. Typ potravy
Na kŕmenie chameleónov sú vhodné cvrčky, múčne červy (Tenebrio molitor – tie sú však ťažko stráviteľné pre chitinizovanú kutikulu a málo energetický výživné, preto ich podávame iba občas), Zophobas morio (tzv. veľké múčne červy), sarančatá, muchy, nočné motýle, šváby, lúčne kobylky, zlatohlávky, cikády, pavúky, chrobáky, voľne chytený hmyz a mláďatá myší. Niektorí jedinci prijímajú aj rastlinnú stravu – paradajky, čerešne, jahody, banán, hrach, jablko.
Veľkosť hmyzu by nemala presahovať 2/3 hlavy chameleóna. Pri mláďatách je potrebné sa uistiť, či podávaný hmyz nie je príliš veľký (nie je vhodný dospelý hmyz).

2.2. Vitamíny
Vitamíny je potrebné podávať pri každom kŕmení, najmä u mladých jedincov. Najdôležitejšou zložkou je vápnik, ktorý zabezpečuje rast mláďat. Dospelému chameleónovi stačí vitamíny podávať 2-3 krát do týždňa. Pri gravidných samiciach je potrebné prísun vápnika zvýšiť kvôli vytváraniu vajec. (www.chameleons.sk)
Podávanie vitamínov sa realizuje podávaním potravy, napr. v krabičke s pevným uzáverom a 1-2 cm hrubou vrstvou vitamínov, do ktorej nahádžeme cvrčkov a dobre potrasieme. Následne cvrčkov vypustíme do terária. Treba sa uistiť, či ich chameleón ulovil okamžite. Pri dlhšom pobyte v teráriu poprašok z tiel cvrčkov totiž opadá.

Druhy vitamínov
Najčastejšie sa podávajú práškové vitamíny, ktoré nie je nutné dopĺňať (napr. Reptivit, Roboranam, Vitamix,...). Niektoré však môžu obsahovať málo vápnika, takže k nim môžeme primiešať na prach rozdrvené vaječné škrupiny. Tekuté vitamíny sa pridávajú do vody, napr. Combinal AD3.

3. Voda
Dostatok vody je pre chameleóny mimoriadne dôležitý. Vo svojom prirodzenom prostredí vodu nachádzajú na listoch rastlín v podobe dažďovej vody alebo rosy (obľubujú najmä stekajúcu vodu). Objem potrebnej vody závisí od veľkosti a druhu zvieraťa, teploty a vlhkosti v teráriu.
Nesprávne dávkovanie vody môže spôsobiť jej dlhotrvajúci nedostatok – dehydratáciu, ktorú nemusíme zachytiť voľným okom. Tá vedie k nezvratnému zlyhaniu obličiek a následnej smrti. Jedným z jej prvých prejavov je anorexia.

3.1.Techniky napájania
Niektoré druhy chameleónov sa dokážu naučiť piť z misky (Ch. calyptratus). Do misky je nutné umiestniť kameň alebo štrk, aby sa zabránilo utopeniu, najmä mláďat. Uzavretý okruh vody (vodopády) sa neodporúčajú kvôli možnej kontaminácii baktériami.
Chameleóny priťahujú kvapky vody odrážajúce svetlo a kvapky visiace z listov rastlín. Pri vyberaní vhodného systému je možné využiť túto výhodu.

1. Dažďový systém – zabezpečí veľké množstvo kvapkajúcej vody do celého prostredia. Je možné použiť umelohmotné rúry s dierkami, nutnosťou je však zabezpečiť dostatočný odtok prebytočnej vody.
2. Systém kvapiek – je to jeden z najpoužívanejších spôsobov napájania. Z nádoby s vodou vedú plastikové trubičky, prostredníctvom ktorých kvapká voda do určitej oblasti.
3. Automatizovaný hmlový systém – vodu vypúšťa pod tlakom cez trysky, vytvárajúce jemnú paru, ktorá na listoch vytvára rosu. Trysky môžu byť zanášané vodným kameňom, čo zvyšuje poruchovosť systému.
4. Postrekovanie – najbežnejší spôsob napájania chameleónov. Prostredníctvom rozprašovača sa niekoľko krát denne postrekujú rastliny v teráriu. Tento spôsob je však časovo náročný a je ťažké zabezpečiť dostatočné množstvo vody pre väčšie druhy chameleónov. (www.chameleons.sk)

Pri všetkých metódach napájania musí byť voda odstáta a s izbovou teplotou.
CHOV KŔMNEHO HMYZU
4. Chov svrčkov
Svrček domáci (Gryllus domesticus)
Dorastá do veľkosti 2 - 2,5 cm, pričom samičky bývajú väčšie. Zafarbenie je hnedé až žltohnedé. Ide o teplomilný druh, ktorý sa živí rôznymi odpadkami. V nebezpečenstve sa zachraňuje skákaním dlhým až 25 cm. Cvrlikajú iba samčeky vzájomným trením krídel.

4. 1. Terárium, potrava, voda
Svrčky chováme v dostatočnom priestore (napr. 40 x 14 x 10 cm), v teráriu vyrobenom z dreva, skla, umelej hmoty, lepenky, a pod., prikrytom sklom, jemnou sieťovinou, resp. kovovým hmyzím pletivom (silonové pletivo svrčky prehryzú). Jeho dno pokryjeme suchým pieskom a pokrčeným tvrdým papierom, papierovými rolkami, resp. vložkami na vajíčka. Terárium rozdelíme na dve časti - ubytovaciu a krmnú. V takomto priestore je možné ročne odchovať asi 2.000 jedincov (cca 1 kg dospelcov). (www.fw.cz)
Potrava musí byť jednak suchá (zmes otrúb, rozdrveného pečiva, ovsené vločky, sušené dafnie, granule pre psy a mačky, piškóty, krmivo pre akvarijné rybičky,...), jednak čerstvá (zelené časti rastlín, hlavne trávy, šalátu, nastrúhaná mrkva, varené zemiaky, kúsky ovocia). Zbytky potravy je nutné včas odstraňovať, zabráni sa tak pliesňovej infekcii priestoru. Potrava nesmie byť chemicky ošetrená ani inak závadná. Čerstvú a nezávadnú vodu podávame v napájačkách, resp. je možné použiť plytké misky, do ktorých dáme kúsok vaty, aby sa drobné svrčky neutopili.
Svrčky môžeme kŕmiť aj vitamínmi, ktoré sa týmto spôsobom dostanú do tela chovancov. Obdobne je možné chovať i svrčka stepného a svrčka čierneho.

4.2. Rozmnožovanie
Chov zakladáme so svrčkami približne rovnakej veľkosti a chováme ich do doby, kým pohlavne dospejú. Potom vložíme nádobku s kyprou a vlhkou pôdou (najlepšia je rašelina zmiešaná s pieskom), ktorú je nutné pravidelne vlhčiť. Do stien vyvŕtame otvory s priemerom asi 1 cm, aby sa do nej svrčky dostali. Nádobku prikryjeme, zabránime tak nadmernému vysychaniu substrátu (napr. sklom, aby sme mohli pozorovať samičky pri kladení). Vajíčok býva veľké množstvo (cca 10.000 - 20.000). Asi po 3 dňoch nádobu prenesieme do sklenených elementiek, kde sa liahnú mladé svrčky.
Počas rozmnožovania by mala teplota v teráriu kolísať medzi 24-26°C a nádobku s vajíčkami udržujeme na teplote 27°C. Pri tejto teplote sa mláďatá liahnu už za 2 týždne a merajú 3 mm. Chováme ich oddelene, prikryté dostatočne hustou sieťovinou (napr. dámske pančuchy). Kým dospejú zvliekajú sa 11 x, pričom premena je nedokonalá. Pri optimálnej teplote trvá celý vývojový cyklus 8 - 10 týždňov (pri teplote 30°C 6 týždňov). Pri nižšej teplote sa vývojový cyklus zreteľne spomaľuje. (www.acheta.cz)

4.3. Škodcovia
Škodcovia, ktorí zamorujú chovy sú najmä roztoče rodu Glyciphagus, je ich možné likvidovať radikálnym znížením vlhkosti, a dravé roztoče Blattisocius tarsalis a Blattisocius keegani, ktoré vysávajú vajíčka svrčkov. Ricketsiózu spôsobuje Rickettsiella grylli a nedokonalá huba Entomophora grylli, ktorá napáda priamo svrčky. Vo všetkých týchto prípadoch je nutné chov zlikvidovať, chovné zariadenie dezinfikovať a chov založiť znovu.

5. Chov múčnych červov
Ako vhodná potrava sa často využíva i Potemník múčny/Múčiar obyčajný (Tenebrio molitor). Patrí medzi chrobáky (Coleoptera) a v dospelosti meria 2 cm. Jeho larvy (tzv. múčne červy) sú dlhé až 3 cm. Pri chove zachovávame teplotu 20 °C, pri ktorej vývojový cyklus trvá asi 6 mesiacov. Pri teplote vyššej sa vývojový cyklus urýchľuje.

5.1. Organizácia chovu
Chov možno organizovať dvoma rôznymi spôsobmi:
a)ako extenzívny chov, pri ktorom chováme všetky vývojové štádiá pohromade, pričom potrebujeme zakrytú nádobu s hladkými stenami (z plastu alebo zo skla), veľkosti 50 x 50 x 30 cm, s vetracími otvormi, prikrytými sitom. Na dno nádoby dáme niekoľko centimetrovú vrstvu ovsených alebo pšeničných vločiek, na ne naskladáme vrstvu stromovej kôry, z ktorej odoberáme larvy na skrmovanie. Čerstvá potrava pozostáva z ovocia a zeleniny (napr. mrkva, jablko, šalát).
Chov musí byť dobre vetraný, pretože pri vysokej vlhkosti hrozí možnosť zamorenia chovu roztočmi (napr. Tyroglyphus farinae). V takomto prípade je nutné chov zlikvidovať a všetko dezinfikovať.
b)Ak chceme intenzívnejší chov, je nutné od seba štádium larvy a dospelca oddeliť. K tomu použijeme špeciálnu nádobu, ktorá má namiesto dna i veka sito. Do nej umiestnime pláty kôry, a to tak, aby medzi ňou mohli prepadávať vajíčka do nádobky obsahujúcu pšeničné alebo ovsené vločky. Vyliahnuté larvy musíme i s vločkami v pravidelných časových intervaloch presypávať do chovných nádrží. Z nich odoberáme larvy na skrmovanie. Pre obnovenie chovu necháme niektoré larvy vyliahnuť. Dospelé chrobáky kŕmime vločkami, zeleninou a pod. (www.fw.cz)

OBSAH
POŽIADAVKY NA CHOV CHAMELEÓNOV .......………………………………….3
1.Terárium .............………………........…………..………………………………..3
1.1.Typ terária .........................………………..……………………………..3
1.2.Požiadavky na terárium ...……………………………………………......4
1.3.Vybavenie terária ................................................................................5
2.Potrava a výživa ......................….……………………………………………….5
2.1.Typ potravy ……………………………………………………………......5
2.2.Vitamíny .....................................……………………………….………..6
3.Voda .....................................................…………………………………………6
3.1.Techniky napájania ...........................…………………………………...7

CHOV KŔMNEHO HMYZU ................................................................................8
4.Chov svrčkov ...……………………………………………………………………8
4.1.Terárium, potrava, voda ......................................................................8
4.2.Rozmnožovanie ..................................................................................9
4.3.Škodcovia ...........................................................................................9
5.Chov múčnych červov ...................................................................................9
5.1.Organizácia chovu ............................................................................10

Zdroje:
http://www.acheta.cz - www.acheta.cz
http://www.bleekota.wz.cz - www.bleekota.wz.cz
http://www.gracilis.webz.cz - www.gracilis.webz.cz
http://www.fw.cz - www.fw.cz
http://www.chameleons.sk - www.chameleons.sk
http://www.chameleons.urquellia.com - www.chameleons.urquellia.com
http://www.teraristika.cz - www.teraristika.cz

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk