referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Nedeľa, 7. augusta 2022
Fytocenologický zápis
Dátum pridania: 22.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lindus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 339
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Fytocenologický zápis je súpis rastlín v danom spoločenstve. Snímkovanie určitej plochy po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke. V našom prípade je to súpis taxónov na ploche 10x10m.

Početnosť je kvantitatívne vyjadrenie počtu jedincov daného druhu na určitom mieste.

Abundancia je počet jedincov vyjadrených na plochu.

Dominancia je percentuálne zastúpenie v celom spoločenstve. Je to pomer jedincov daného druhu k počtu jedincov celého spoločenstva.

Diverzita nám určuje stabilitu určitého spoločenstva, čím je spoločenstvo diverzifikovanejšie, tým je stabilnejšie.
Ekvitabilita je vyváženosť, pomerné, rovnomerné zastúpenie jedincov v spoločenstve. Index ekvitability sa pohybuje medzi hodnotami 0-1, vyváženejšie spoločenstvá sa blížia hodnotami k 1.

Index ekvitability

Simpsonov index
Pi je druhá mocnina podielu i-teho druhu na všetkých jedincov spoločenstva.
Sörensov index je index druhovej podobnosti.
Pričom a -vyjadruje počet spoločných druhov, b -vyjadruje počet druhov v jednom spoločenstve a c -vyjadruje počet druhov v druhom spoločenstve.

Vzájomné porovnanie jednotlivých spoločenstiev
a)Vlčie hrdlo Spaľovňa
Spoločné rastlinné druhy: Cesnak medvedí (Allium ursinum)
Kokorík mnohokvetý (Polygonatum multiflorum)
Blyskáč jarný (Ficaria verna)
Snežienka jarná (Galanthus nivalis)
Fialka voňavá (Viola odorata)
Javor poľný ( Acer campestre)
Zlatobyľ obrovská (Solidago giganthea)
Hrab obyčajný (Carpinus betulus)
Hloh jednosemenný Cratageus monogyna)
Ostružina malinová (Rubus ideaus)
Baza čierna (Sambucus nigra)
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.