Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pozorovanie plastidov

Téma: pozorovanie plastidov
Úloha č.1: pozorovanie chloroplastov v bunke palístku machu
Materiál: palístky, napravé rastlinné orgány
pomôcky: potreby na mikroskopovanie
Postup: rastlinku machu prenesieme na sklíčko, pomocou preparačnej ihli oddelíme palísttok, pripravíme
preparát. Pri najmenšom zväčšení vidíme celkový tvar palístku. Pri väčšom sú bunky vyplnené
zelenými telieskami - chloroplatmi. Zelenú farbu im dodáva chlorofil.
Záver: väčšina buniek má rovnaký, jednoduchý tvar. V bunke sa nachádzajú chloroplasty -
najdôležitejšie plastydy, pretože v nich prebieha fotosyntéza. chloroplasty sú zelené guľové
telieska, ktoré obsahujú zelené farbivo chlorofil. chloroplasty sa nachádzajú v nadzemných
častiach rastlín- ďalší znak rastlinnej bunky.ˇ

Úloha č.2: pozorovanie amyloplastov - škrobových zŕn
Materiál: zemiaková hľúza
Pomôcky: potreby na mikroskopovanie, lugolov roztok
Postup: zo zemiaku zrežeme šupku a žiletkou zrežeme z dužiny priesvitný plátok, pripravíme preparát
v kvapke vody, pozorujeme tvar škrobových zŕn a ich rozmiestnenie v bunke. Na dôkaz škrobu
použijeme lugolov roztok, na podložné sklíčko ho kvapneme, presajeme pomocou filtračného
papiera a pozorujeme.
Záver: v mikroskope pozorujeme parenchymatické pletivo, ktoré tvoria tenkostenné, nepravidelne
okrúhle bunky. Vnútro bunky je vyplnené škrobovými zrnami (anyloplasty) vajcovitého tvaru,
ktorú sú vrstevnaté. Na dôkaz škrobu sa používa jód, škrobové zrná sa nim farbia na
modrofialovo.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk