Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pozorovanie bunkových inkluzií

Úloha č.1: pozorovanie bunkových inkluzií- kryštalikov šťavelanu vápenatého
Materiál: vonkajšia šupka cibule
pomôcky: potreby na mikroskopovanie
Postup: z vonkajšej šupky cibule vystrihneme štvoreček, pripravíme preparát v kvapke vody a
pozorujeme. Vidíme štvorčeky, ktoré sa môžu krížiť.
Záver: Inklúzie sú kryštalické štruktúry, ktoré nie sú metabolicky aktívne (nezapájajú sa do
metabolizmu). Kyselina šťavelová sa viaže a vznikajú kryštáliky šťavelanu vápenatého.

Úloha č.2: porovnanie povrchov rastlinných a živočíšnych buniek
Materiál: bavlna a vlna
Pomôcky: potreby na mikroskopovanie, chlórzinkjód
Postup: do kvapky ClZI vložíme 2 - 3 vlákna bavlny, pripravíme preparát a pozorujeme. Všímame si safrbenie a štruktúru povrchu vláken.
Záver: bavlnené vlákna sú sfarbené na modrofialovo, na vláknach vlny sa táto farebná reakcia
neprejavila, lebo bavlna je rastlinného pôvodu. Bunkové steny obsahujú celulózu - vyfarbia sa do fialova ClZI. Vlna je živočíšneho pôvodu, bunky nemajú bunkovú stenu, a preto sa nevyfarbia ClZI.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk