referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Fotosyntéza
Dátum pridania: 21.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cosmogirl191
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 967
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
(gr.fotos-svetlo,synthessis-viazanie,zlučovanie)

- je to jedinečný metabolický dej, ktorého výsledkom je vznik organických látok a kyslíka procesom viazania slnečnej energie a jej premeny na chemickú energiu
- jej priebeh môžeme vyjariť sumárnou rovnicou

12 H2O + 6 CO2 ————>C6H12O6 +6O2+6H2O

- podstatou fotosyntézy je premena atmosférického CO2 na glukózu ,sprevádzaná uvoľňovaním kyslíka,využitím svetelnej energie a asimilačných farbív
- hl.orgánom f.je list,pretože má najväčší povrch tela a teda aj najviac plastidov

Kľúčovú úlohu majú asimilačné farbivá ktoré selektívne zachytávajú a spracúvajú energiu slnečných lúčov príslušnej vlnovej dĺžky (380/400nm-700nm:
 
1,chlorofyl a-fotosynteticky aktívny modrozelený,ktorého doplnkom je žltozelený chlorofyl b
2,karotenoidy(oranžový beta-karotén a xantofyly,ktoré sú žltej až hnedej farby)
3,fykobilíny(farbivá siníc-modrý fykocyanín a červený fykoerytrín)

Sú naviazané na bielkovinový nosič chloroplastových membrán.
Asimilačné pigmenty fungujú ako zberače slnečnej energie ,ktorú prenášajú až na konečný akceptor (prijímač) .
Chlorofyl a,tzv.aktívny chlorofyl (ako jediný pigment nielen pasívne absorbuje energiu prenášačov,ale dokáže ju aj aktívne využiť)

Chemické procesy fotosyntézy
1. primárne procesy(svetelná fáza)
-sú viazané na svetlo a sú spojené s premenou slnečnej energie na energiu chemických väzieb.Táto fáza f. sa nazýva fotochemická fáza( prebieha na membránach chloroplastov –v tylakoidoch)
-fotosyntetický prenos elektrónov
Podmienkou priebehu tejto fázy je: prítomnosť:
-asimilačných farbív
-vody
-energie žiarenia vlnovej dĺžky(400-700nm)
-koenzýmov ako prenášačov vodíka v redoxných reakciach(NADPH +H+)

1,-jej základný princíp je viazanie fotónov asimilačnými farbivami a premena ich energie
na chemickú energiu.
Prebieha fotofosforylácia, čo je spôsob tvorenia ATP ,keď sa energia fotónov zabuduje pomocou fotosystémov (transmembránové proteinové komplexy v tylakoidoch –oxidačno-redukčné systémy,kt.slúžia ako meniče energie) do makroergických fosfátových väzieb ATP(neskôr slúži ako univerzálny prenášač energie)
Fotosystémy rozlišujeme na fotosystém I (uplatňuje sa pri zachytávaní svetla s vlnovou dĺžkou 700nm a viac) a fotosystém II ( pri absorbovaní svetla s vnovou dĺžkou 680nm a menej)
2, prebieha tu aj fotolýza vody,čo je proces disociácie vody pod vplyvom svetelného žiarenia a príslušnej pigmentovej sústavy. Jej vedľajším produktom je molekulový kyslík,kt.sa uvoľňuje do prostredia.Vodík, ktorý sa viaže na NADP+ a vzniká NADPH +H+ ,kt.má funkciu redukovadla CO2.

NADP + H2 ————> NADPH +H+
H2O ————>O2 + 2H+ +2é
I I
Odpadový produkt sú najdôležitejšie/excipujú/

2.sekundárne procesy (tmavá alebo syntetická fáza)
-nie sú priamo viazané na svetlo
-jej podstatou je premena CO2 na C6H12O6(glukóza),kde sa CO2 redukuje vodíkom,ktorého prenášačom je NADP+ ————> oxid uhličitý sa fixuje na vhodný substrát.Jeho primárnym akceptorom je molekula RuBP(ribolúza 1,5 bisfosfát).Po naviazaní vznikne nestabilný šesťuhlíkový medziprodukt,ktorý sa rozpadne na dve molekuly trojuholníkovej kyseliny.
Glukóza môže neskôr polymerizovať a vytvárať škrob,to znamená že proces tvorby glukózy je cyklický.
Podmienky priebehu:
dostupnosť oxidu uhličitého a ATP,prítomnosť organického substrátu,špecifivňckých enzýmov a koenzýmov
Na premenu látok je využitá energia väzieb ATP a vodík na redukciu CO2 dodáva
NADPH +H+
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Fotosyntéza SOŠ 2.9217 906 slov
Fotosyntéza SOŠ 2.9647 940 slov
Fotosyntéza GYM 2.9497 390 slov
Fotosyntéza GYM 2.9501 265 slov
Fotosyntéza 2.9762 198 slov
Fotosyntéza SOŠ 2.9894 1081 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.