referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Ekologické problémy
Dátum pridania: 14.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mesiacik25
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 409
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.87 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
1.Globálne ekologické problémy
Počet obyvateľov na našej planéte sa neustále zväčšuje a tým aj výkon alebo proces rôznej výroby, najmä v priemyselnej časti. A tým si možno ani neuvedomuje, že ničí prostredie okolo seba. Človek pri zabezpečovaní svojich potrieb postupne ničí rastlinstvo, pôdy, znečisťuje rieky a vzduch okolo seba. V minulosti škody spôsobené človekom nepredstavovali také veľké znehodnocovania ako v súčasnosti.
Medzi najväčšie globálne ekologické problémy patria:
1. znečisťovanie ovzdušia
2. poškodzovanie zdravia ľudí
3. kyslé dažde
4. skleníkový efekt
5. zväčšovanie ozónovej diery
6. znižovanie tvorby kyslíka
7. znečisťovanie vôd
8. úbytok a znehodnocovanie pôdy
9. nadmerné čerpanie nerastných zdrojov
10. nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania
Tieto všetky dôležité globálne ekologické problémy by sa mali riešiť čím skôr, lebo potom môže byť neskoro.
Ale teraz sa na tieto problémy pozrime z trošku iného pohľadu. Napríklad z politického.

2.Globálne problémy sa stali otázkami najvyššej dôležitosti
V poslednom období sa veľa hovorí o dobrovoľných nástrojoch riadenia životného prostredia, aké miesto majú u nás? Národné a globálne problémy súvisiace so zmenami v životnom prostredí vstúpili v poslednom období do diania, ako otázky najvyššej dôležitosti, čoraz dôraznejšie vplývajú na orientáciu tradičnej politiky, spôsobujú pre rozdeľovanie národného dôchodku medzi environmentálnu a sociálnu sféru a stávajú sa predmetom pozornosti aj občianskej verejnosti. Stále častejšie sa preto stávame svedkami toho, že spoločnosti iniciatívne hľadajú cesty minimalizácie odpadov svojho konania na životné prostredie. Uvedomujeme si, že životné prostredie a spôsob ako s ním budeme zaobchádzať nie je len vecou úzkej skupiny odborníkov v environmentálnej sfére, ale riešenie čaká na zmenu postojov na všetkých stupňoch riadenia, predovšetkým vo sfére priemyslu. Skúsenosti zo sveta poukazujú, že environmentálne zákony a regulatívy sú účinné pre významnejšie zdroje znečistenia, no nemožno očakávať, že vyriešia všetky problémy životného prostredia a rozvoja. Ako príklad možno uviesť drobné zdroje záťaže ŽP, ktorých kumulatívny efekt môže spôsobovať vážne prehlbovanie nerovnováhy v stave životného prostredia. Práve pre zlepšenie podobného typu, ako podporné, doplňujúce riešenia sa ukazujú účinné ekonomicky a trhovo orientované postupy. Ide o regulatívy rešpektujúce špecifické podmienky jednotlivých krajín a súčasne požiadavky medzinárodného obchodu, ide o tzv. samoregulačné - dobrovoľné metódy. Ozónová vrstva, ktorá chráni Zem pred škodlivými slnečnými ultrafialovými lúčmi, sa ustavične stenčuje. Deje sa to v dôsledku používania látok, ktoré spotrebúvajú ozón, napríklad freóny nachádzajúce sa v aerosóloch, lepidlách a chladničkách. Roku 1982 zistili vedci po prvý raz, že ozónová vrstva nad Antarktídou sa veľmi stenčila. Úbytok ozónu vedie k vzniku rakoviny kože, aj k iným zdravotným problémom, preto sa štáty usilujú znížiť ich používanie. Nanešťastie niektoré látky používané, ako náhrada za freón, tiež spotrebúvajú kyslík.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.