Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Choroby tráviacich ústrojov

Úlohou tráviacich ústrojov je prijímať zvonku potravu a spracúvať ju mechanicky a chemicky tak, aby organizmus z nej mohol využiť najvhodnejšie zložky a vylúčiť nepotrebné zvyšky.
Choroby tráviacich ústrojov sú časté a závažné. Keďže tráviace ústroje súvisia prostredníctvom prijímanej potravy s vonkajším prostredím, majú do nich ľahký prístup aj škodliviny. Tak vznikajú choroby z nevhodných pokrmov, z infekcie, parazitárne ochorenia, otravy a nádory.
Tráviace ústroje sú bohato popretkávané nervovými vláknami. Preto nečudo, že duševné vplyvy, ktoré sa uplatňujú prostredníctvom útrobných nervov, tiež vplývajú na vznik funkčných ale aj organických porúch týchto orgánov.

Všeobecné príznaky: bolesť v bruchu, poruchy trávenia (dyspepsia) – pocit plnosti žalúdka, grganie, pálenie záhy, nechuť do jedenia, pocit plnosti brucha, škŕkanie a prelievanie, zvýšený odchod plynov, vracanie, zápcha, hnačka.

Choroby pažeráka:
ZÁPALY PAŽERÁKA (OESOPHAGITIS)
Podráždenie a zápal sliznice pažeráka je veľmi častou chorobou tohto orgánu. Najčastejšie je korozívne, ktoré vzniká po požití kyselín alebo iných chemicky dráždivých látok, a refluxné, vyvolané nedomykavosťou priechodu pažeráka do žalúdka, pričom časť žalúdkového obsahu sa dostáva do dolnej časti pažeráka a dráždi ho. Vzniká po niektorých operáciách pažeráka a žalúdka, dvanástnikovom vrede, vracaní, tehotnosti alebo tučnote.
Zápal pažeráka sa prejavuj bolesťou za hrudnou kosťou, pálením záhy, bolesťami pri prehĺtaní, v ťažších prípadoch návratom požitej potravy do úst a krvácaním.
Pri poleptaní chemikáliami môžu na sliznici pažeráka vzniknúť vredy, niekedy až s prederavením steny. Poškodené steny pažeráka sa často zrastú a zavinia jeho nepriechodnosť. Pri liečbe z poleptania je najdôležitejšie brániť druhotnej infekcii a zrastom, pri ostatných druhoch treba odstrániť príčinu.
Chorým sa podáva šetriaca dieta.

RAKOVINA PAŽERÁKA (CARCINOMA OESOPHAGI)
Rakovina pažeráka predstavuje 5% všetkých rakovín, najčastejšie postihuje starších mužov. Príčina zatiaľ nie je známa, ale za vyvolávajúci faktor sa pokladá požívanie horúcich a ostrých nápojov.
Začína sa plazivo a prvým príznakom býva bolesť pri prehĺtaní. Rakovinou sa pažerák zužuje, jedlo sa vracia do úst a chorý často vracia. Ťažkosti sú trvalé a stále sa zhoršujú. Chorý rapídne chudne.
Liečba je predovšetkým chirurgická.

Choroby žalúdka:
VREDOVÁ CHOROBA ŽALÚDKA A DVANÁSTNIKA (ULCUS VENTRICULI, ULCUS DUODENI)
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika je v našich krajinách častým ochorením, postihuje asi 5% všetkého obyvateľstva, hlavne ľudí v najproduktívnejšom veku.
Vred žalúdka či dvanástnika sa vytvára natrávením sliznice alebo aj hlbších vrstiev ich stien žalúdkovou šťavou za prítomnosti žalúdkovej kyseliny. Za normálnych okolností nevznikne, pretože žalúdok má prirodzenú ochranu sliznice pred účinkom šťavy. Vznikne až vtedy, keď tieto obranné mechanizmy zlyhajú.
Veľkosť vredu je približne 2 – 10 mm, v strede má rozlične hlboký kráter a okraj je valcovito naliaty. Spravidla sa vyskytuje len jeden, no nie je zriedkavosťou aj viac vredov naraz. Vred buď zostane na povrchu alebo prenikne do hĺbky, takže niekedy úplne prederaví stenu žalúdka alebo dvanástnika. Obsah žalúdka sa dostane do brušnej dutiny a spôsobí zápal podbrušnice, čím náhle vznikne veľmi ťažký stav, ktorý si vyžaduje okamžité chirurgické riešenie. Inokedy vred môže na postihnutom mieste poškodiť prebiehajúcu cievu a zaviniť krvácanie. Napriek tomu, že vred má vyslovene miestny charakter, ochorie celý organizmus.

Pôvod choroby doteraz nie je úplne jasný. Najpodstatnejšia príčina väzí pravdepodobne v narušení centrálneho nervového systému, ktorý riadi vylučovanie šťavy žalúdka a celú jeho činnosť. Čo vzniká predovšetkým pri zvýšenej nervovej záťaži (stresové situácie). Osobnú vnímavosť podmieňuje aj vrodená dispozícia.
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika je chronické ochorenie s periodickým zhoršovaním na jar a v jeseň. Obdobie bolesti trvá niekoľko týždňov a potom ho vystrieda pokoj, ktorý však môže pretrvávať najmä pri cieľavedomej životospráve aj niekoľko rokov, takže vtedy sa postihnutý cíti úplne zdravý.
Základným príznakom choroby je bolesť kŕčovitého, pálčivého alebo tlakového typu. Zhoršuje sa duševnou alebo telesnou námahou, hladovaním, nevhodnou stravou, fajčením, po alkohole a čiernej káve. Sprievodným javom je pocit plnosti žalúdka, pálenie záhy, grganie, zvýšená plynatosť, zápcha, celková ochabnutosť a nepokoj.

Žalúdkový vred sa niektorými príznakmi odlišuje od dvanástnikového. postihuje skôr starších ľudí, často v sprievode so zníženým vylučovaním žalúdkovej kyseliny. Bolesť prichádza 1/2 – 2 hodiny po jedle a sústreďuje sa v oblasti žalúdka s vyžarovaním nahor a do chrbta. Po vyvracaní jedla a štiav nastáva úľava. Strach z bolesti po najedení núti chorého, aby znižoval príjem potravy, čo spôsobuje chudnutie. Žalúdkový vred má väčšie sklony ku krvácaniu, kým dvanástnikový ku prederaveniu.
Dvanástnikový vred postihuje prevažne mladých ľudí. Vyvoláva väčšiu bolesť, ktorá prichádza nalačno, ustupuje po najedení.
Krvácanie z vredu sa prejaví nevoľnosťou, závratmi, vracaním usadliny podobnej čiernej káve, čiernou smolovitou stolicou. Chorý nemusí pociťovať bolesti. krvácanie z vredu si vyžaduje liečbu v nemocnici.

Prederavenie vredu do brušnej dutiny sa ohlási prudkou až neznesiteľnou bolesťou v celom bruchu, doskovite napnutou brušnou stenou a sprievodným šokom. je to síce závažná komplikácia, ale možno ju riešiť chirurgicky, ak príde pomoc včas.
Vredy sa hoja jazvou. Zjazvený vred v oblasti prechodu žalúdka do dvanástnika môže natoľko zúžiť vrátnik, že potrava neprechádza cezeň do čreva, ale hromadí sa v žalúdku. Chorý vracia zvyšky natráveného jedla, stráca na hmotnosti a chudne. Túto komplikáciu je treba riešiť chirurgicky.
Pri liečbe vredovej choroby žalúdka a dvanástnika má najlepšie účinky duševný pokoj, psychická rovnováha a dostatočný oddych. Veľký význam má aj dieta, odporúča sa jesť často a po malých porciách, tak aby chorý mal stále čosi v žalúdku a tým viazal pôsobnosť žalúdkovej šťavy. Treba sa vyvarovať tučným a smaženým jedlám, údeninám, veľmi kyslým a koreneným pokrmom, kávy, alkoholu a fajčenia.
ŽALÚDKOVÝ KATAR (GASTRITIS)
Žalúdkový katar čiže zápal sliznice žalúdka prichádza v prudkej alebo chronickej forme. Vyvolávajú ho ostré a korenisté jedlá, časté prejedanie, alkohol, fajčenie, čierna káva a ďalšie toxické a dráždivé látky.
Prudký žalúdkový katar vzniká náhle. Chorý sa sťažuje na tlak a bolesti v nadbruší, grganie, pocit nafúknutosti, nechuť do jedenia a celkovú slabosť. Vracaním sa telo zbavuje požitej škodliviny. Môže sa objaviť biely povlak na jazyku, zvýšená teplota a hnačka. Priebeh choroby, ktorá trvá 1 – 8 dní, je spravidla dobrý, len niekedy môže prejsť do chronickej choroby.

V ťažších prípadoch treba na oblasť žalúdka prikladať termofor a aspoň 24 hodím hladovať. po požití prudšej škodliviny sa urobí výplach žalúdka. Prvé jedlo je tekuté, potom sa cez kašovitú diétu prechádza k normálnemu stravovaniu.
Chronický žalúdkový katar vzniká po opakovaných prudkých zápaloch žalúdka, často sprevádza aj iné choroby, najmä žalúdkový vred rakovinu žalúdka a zhubnú málokrvnosť. Býva aj následok zanedbaného a pokazeného chrupu. Pri chronickom katare začiatočný povrchový zápal sliznice časom prenikne do hĺbky a spôsobí zmenšenie sliznicových žliaz so znížením až úplným zastavením vylučovania žalúdkovej kyseliny, čo sa prejaví najmä nechuťou do jedenia, nutkaním na vracanie, vracaním nalačno, pálením záhy, pocitom tlaku v žalúdku, grganím a hnačkou. Krehká sliznica má sklon ku krvácaniu. Asi polovica postihnutých však nepociťuje žiadne príznaky, čo patrí ku ďalšej zákernosti tejto choroby, pretože môže prerásť až do rakoviny žalúdka.
Najmä pokročilejšia forma choroby sa zatiaľ vyliečiť nedá.

ŽALÚDKOVÁ NEURÓZA (FUNKČNÁ GASTROPATIA)
Pri žalúdkovej neuróze vznikajú ťažkosti bez anatomických zmien žalúdka. Podmieňuje ju psychická záťaž, pocit úzkosti, napätia a neistoty. V niektorých prípadoch vyústi do vredovej choroby žalúdka a dvanástnika. Žalúdkovú neurózu charakterizujú poruchy trávenia, „dráždivý žalúdok“ s kŕčovitou alebo pálčivou bolesťou v nadbruší. Pri vyšetrení sa zistí zvýšená tvorba kyseliny žalúdkovej. Chuť do jedenia je dobrá až zvýšená, ale chorý neznáša dráždivú až pikantnú stravu. tento stav sa vyskytuje skôr u mladších osôb.

„Chabý žalúdok“ postihuje predovšetkým starších ľudí so slabšou telesnou stavbou a nedostatkom pohybu. Prejavuje sa pocitom tlaku a plnosti v nadbruší, zníženou chuťou do jedenia, nutkaním na vracanie, zápachom z úst. ťažkosťami so stolicou a celkovou malátnosťou. Vyšetrením sa často zistí nedostatok žalúdkovej kyseliny.
V liečbe ma prvoradý význam odstránenie príčin neurózy. Chorý sa musí vyhýbať konfliktným situáciám a prispôsobiť životosprávu.

Choroby čriev:
ZVÝŠENÉ ČREVNÉ KVASENIE A ZVÝŠENÁ HNILOBA (KVASNÁ A HNILOBNÁ ČREVNÁ DYSPEPSIA)
Zvýšené črevné kvasenie nie je samostatnou chorobou, ale iba prejavom ochorení tráviacich ústrojov, najmä pri nedostatku žalúdkovej kyseliny, pri akútnych hnačkách vyvolaných požitím väčšieho množstva ovocia alebo zeleniny a pri dráždivom hrubom čreve.
Dráždivé hrubé črevo predstavuje funkčnú poruchu čriev, vyvolanú určitým jedlom, prejedením, fyzickou alebo duševnou námahou, vzrušením a pod. Vyznačuje sa záchvatmi črevnej koliky a nutkavých stolíc, ktoré postupne rednú. Objavuje sa škŕkanie a prelievanie v črevách, pocit nafúknutosti, nadmerná plynnatosť a bolesť v bruchu.

Zvýšené črevné kvasenie vzniká tým, že nestrávené sacharidy sa dostanú do vzdialenejších častí čreva ako obvykle a tam sa účinkom kvasných mikróbov skvasia. Vznikajú organické kyseliny, ktoré dráždia sliznicu; zvýšená tvorba CO spôsobí nafúknutie a plynatosť. Stolica je riedka, svetlá, spenená a kyslo páchne.
Zo zvýšeným kvasením sa často združuje zvýšená hniloba. Podporuje ju neúmerné prekrmovanie mäsom, nedostatočné požuvanie potravy, chirurgické zásahy na žalúdku alebo nedostatok štiav podžalúdkovej žľazy. Vzniká aj pri katarálnych zápaloch čreva, pri rakovine hrubého čreva a jeho vredovom zápale. Ide o poruchu trávenia bielkovín, ktoré nespracované prenikajú do vzdialenejších častí čreva a urýchlia hnilobné procesy. Príznačný je odchod hnilobne zapáchajúcich plynov a tiež tmavohnedej riedkej stolice.

Pri liečbe sa najskôr odstraňuje prvotná príčina, zvyšujú sa diétne opatrenia. Pri zvýšenom kvasení sa obmedzuje prísun cukrov a uprednostňujú sa ľahko stráviteľné bielkoviny – tvaroch, vajíčka, jemné mäso. Pri zvýšenom kvasení sa zníži príjem bielkovín a prejde sa na glycidovú - múčne jedlá, ovocné šťavy, mlieko, ryža…

PRUDKÝ ČREVNÝ KATAR (ENTERITIS ACUTA)
Toto prudké hnačkovité ochorenie vzniká ako prejav podráždenia až zápalu tenkého čreva. Prejavom sú hnačky, kolikovitá bolesť v bruchu a pri veľkých stratách vody a endolytov aj dehydratácia organizmu. Stolica je riedka až vodnatá, môžu sa zjaviť tenké prúžky krvi.
Je veľa príčin akútneho črevného kataru. Môže to byť prejedenie sa, zjedenie nezrelého ovocia, vypitie väčšieho množstva nápojov po ovocí, požitie nadmerného množstva alkoholu, prefajčenie, alergický účinok, potrava zmenená kvasením alebo hmilobou alebo požitie jedov. Najmä v teplom prostredí v lete, keď sa v odloženom jedle rozmnožia mikróby, ktoré zapríčinia zápal sliznice, sa často vyskytuje tzv. stafylokoková enterotoxikóza. Hnačky v týchto prípadoch nastanú už 2 –4 hodiny po požití jedla.

Inú skupinu tvoria infekčné entritídy spôsobené vírusmi a salmonelami, keď prvé príznaky sprevádzané horúčkami badať až 12 – 24 hodín po požití jedla.
Hnačky občas vznikajú aj po liečbe širokospektrálnymi antibiotikami, pretože tie ničia bakteriálnu flóru v čreve, čím sa vytvorí vhodné prostredie pre mikróby.
Liečba akútneho črevného kataru závisí od príčiny: Po požití škodliviny sa včas vypláchne žalúdok a podá preháňadlo. Strava musí byť veľmi šetrná, spočiatku hladovka pri dostatočnom príjme tekutín a minerálnych solí.

VREDOVÝ ZÁPAL HRUBÉHO ČREVA (COLITIS ULCEROSA)
Vredový zápal slepého čreva je zdĺhavé a pomerne časté ochorenie s tendenciou rodinného výskytu. Vlastná príčina choroby nie je známa, ale na jej vzniku sa podieľa porucha vyššej nervovej činnosti, pretože osoby ňou postihnuté bývajú väčšinou jemné a precitlivelé.
Ochorenie sa začína opuchom sliznice konečníka a hrubého čreva, čím sa stáva krehkou a ľahko krváca. Môže sa pridružiť infekcia alebo alergia, čo vyústi do tvorby hnisavých vredov až zápalu podbrušnice.
V ľahšej forme choroba postihne len konečník, čo sa prejaví častým nutkaním na stolicu, pričom je redšia s prímesou krvavého hlienu. Vyprázdňovanie sa často spája s bolesťou.
Pri ťažších typoch je postihnuté aj hrubé črevo a počet stolíc sa zvýši na 3 – 20 denne. Chorí trpí nechutenstvom, málokrvnosťou a v akútnych stavoch aj zvýšenou teplotou.
Pri liečbe je potrebné upraviť životosprávu, najmä v prospech psychického pokoja. Pri prudkých vzplanutiach je nevyhnutný pokoj na posteli, teplé prostredie a dostatočný príjem tekutín. Vážnejšie komplikácie sa liečia chirurgicky.

ZÁPAL ČERVOVITÉHO PRÍVESKU SLEPÉHO ČREVA (APPENDICITIS)
Toto ochorenie prichádza najmä v akútnej forme a vyvolávajú ho mikróby, ktoré sa do prívesku dostali buď z čreva alebo krvnou cestou. Začína sa náhle rezavou bolesťou v pravom podbruší, pričom sa bolesť zvýrazňuje pri nadýchnutí. Nastáva porucha stolice a vracanie, chorý má pocit slabosti, zrýchlený pulz a povlečený jazyk. Akútna forma zápalu si vyžaduje včasnú operáciu. Najmä prederavenie prívesku – „prasknutie slepého čreva“, ohrozuje život. Menej prudké formy zápalu sa liečia prikladaním ľadu na brucho, antibiotikami a diétou. Zdĺhavý zápal vzniká buď prechodom z prudkého, alebo sa vyvíja samovoľne, lieči sa chirurgicky.

ČREVNÁ NEPRIECHODNOSŤ (ILEUS)
Pri nepriechodnosti čreva sa úplne zastaví pohyb črevného obsahu do vzdialenejších častí. Porucha vzniká upchatím (cudzie teleso, parazity, žlčový kameň), stlačením (nádorom), priškrtením, alebo zauzlením čreva, ktoré môže ochrnúť. Príznakom sú bolesti kŕčovitého charakteru. Nevoľnosť a vracanie sa prejavia tým skôr, čím vyššie je uložená prekážka. Postupne sa vyvinie šok, ide o životu nebezpečný stav. Mechanická prekážka sa odstraňuje chirurgicky.

HEMOROIDY (NODI HAEMORRHOIDALES)
Hemoroidy sú uzlovité rozšíreniny žíl v dolnom úseku konečníka. Najčastejšie sa vyskytujú u mužov stredného veku s dedičnou náchylnosťou. Ich rozvoj podporuje zápcha, sedavý spôsob života, tučnota, tehotnosť a iné stavy podporujúce hromadenie krvi v tejto oblasti. Vonkajšie hemeroidy sa prejavujú pálčivou bolesťou, svrbením a nutkaním na stolicu. Komplikuje ich trombóza, keď zapálený uzol môže spôsobiť ekzém okolo análneho otvoru. Zapálené vnútorné hemeroidy často krvácajú, čím sa chorému uľaví. Objavujú sa aj celkové následky ako málokrvnosť, slabosť, bolesť hlavy a nespavosť. Chorým sa odporúča striedmy spôsob života, primeraný pohyb a čistota konečníkovej oblasti. Liečbu urýchľujú sedacie kúpele, masti a čapíky. V komplikovaných prípadoch sa pristupuje aj ku chirurgickému zákroku.

ZÁPAL POBRUŠNICE (PERITONIS)
Zápal tohoto druhu skoro vždy spôsobujú mikróby pochádzajúce z iných orgánov brušnej dutiny alebo sú zanesené krvnou cestou zo vzdialeného ložiska. Zo zapálenej pobrušnice sa toxické látky rýchlo vstrebávajú do krvi a vyvolávajú ťažký chorobný stav. Zápal môže postihnúť buď celú pobrušnicu alebo len ej ohraničenú časť. Vzniká prevažne pri prederavení orgánov brucha, napríklad pri zapálenom červovitom prívesku slepého čreva, hnisajúcom žlčníku, vredovej chorobe žalúdka atď.

Prudký celkový zápal sa začína náhle veľkou bolesťou v mieste prederavenia, ktorá sa rozšíri do celého brucha. Vznikne obranné napätie brušných stien, ktoré stvrdnú. Brušné dýchanie zaostáva alebo úplne vymizne, zato sa prejaví čkanie a vracanie, zrýchli sa pulz. Liečba je chirurgická za pomoci antibiotík a protišokových opatrení.

Príznaky ohraničeného prudkého zápalu pobrušnice sa obmedzujú len na oblasť v mieste chorého orgánu, pričom celkové príznaky nie sú natoľko znepokojujúce. Väčšinou aj tu je potrebný chirurgický zákrok.
Zdĺhavý zápal pobrušnice býva väčšinou tuberkulózneho pôvodu. Počas choroby sa v brušnej dutine hromadí zápalový výpotok. Brucho sa zväčší a má napäté steny alebo sa vytvárajú pozápalové zrasty, ktoré sťažujú trávenie. Liečba sa zameriava predovšetkým na odstránenie príčiny (tuberkulóza). V prípade nahromadenia veľkého množstva výpotku sa nabodne brušná stena.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk