referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marek
Štvrtok, 25. apríla 2024
Životné prostredie v regióne Galanta
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MMaTTi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 278
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Žiadny človek si nevie predstaviť svoj život bez životného prostredia, aj keď jeho prítomnosť si často neuvedomujeme. Pritom sa stačí pozrieť okolo seba. Je tu okolo nás. Životné prostredie podmieňuje našu existenciu, zdravie každého z nás , ovplyvňuje naše konanie, poskytuje zdroj výživy, i surovín. Skrýva sa vo vzduchu, ktorý dýchame, vo vode, ktorú pijeme, v zemi, po ktorej chodíme, v predmetoch, ktoré používame, v potravinách, ktoré konzumujeme. Mali by sme ho poznať ako najlepšieho priateľa...

Ochrana životného prostredia v Galante

-prioritou pre ochranu životného prostredia v Galante je najmä eliminovanie znečistenia ovzdušia a vôd, zabezpečenie ochrany biologickej a krajinnej diverzity, riešenie problémov odpadového hospodárstva a enviromentálnych rizík vyvolaných niektorými chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi.

GALANTA

Geografická šírka- 48 11, 327 severnej šírky
Geografická šírka- 17 43, 586 východnej dlžky
Nadmorská výška- 118 m v strede mesta 116- 118 m

Zloženie

- prevažne horninové zloženie, leží prevažne na ílovitých a piesčitých vrstvách mladších treťohôr, ktoré tvoria severovýchodnú časť chotára
-na mladších treťohorných uloženinách ležia desiatky metrov hrubé štvrtohorné uloženiny riečnych štrkov, pieskov a povodňových kalov
-ťažné a vzácne minerály sa v Galante nevyskytujú

Povrchové celky- Galanta sa nachádza v Podunajskej rovine, kde sa povrchové celky nenachádzajú

Podnebie

- chotár a široké okolie patrí do teplej, suchej oblasti s ročnou priemernou teplotou asi 9, 8 C, januárovou priemernou teplotou – 1, 8 C
-priemerný ročný súhrn zrážok je asi 550 mm, z toho v letnom období padne cca 300 mm a v zimnom období 250 mm
-snehová pokrývka trvá ročne priemerne 40 dní s priemerným maximom 20 cm
-dlžka slnečného svitu je ročne asi 2200 h

Vodstvo- Váh – má veľmi vyrovnaný prietokový režim, v prirodzenom hydrologickom režime sa maximálne prietoky vyskytujú najčastejšie v máji, minimálne v januári
Rieka- Šárd
Jazero, vodná nádrž- Kráľová
Minerálne vody- zásoby podzemných vôd, termálne kúpalisko Vincov les

Vincov les

-prevažujúce pôdne typy a druhy- prevažujú rôzne typy pôd , najmä lužné čiernozemné, na nive Váhu nivné
-na nive Váhu vo východnej časti sú lužné lesy , ostatok chotára je odlesnená kult. Step
-ich úrodnosť- vďaka vhodným klimatickým podmienkam sú úrodné
-ich využitie- využívajú sa na poľnohospodárstvo

Rastlinstvo

- prevažuje porast- na suchých svahoch tvorí vysoký trávnatý porast- lužné lesy
-vzácne rastlinné druhy- chránený rastlinný druh Zlatá brada južná- Chrysopogon gryllus
-na výslnných skalách a stráňach rastie vzácna rastlina žltuška smradľavá- Thalictrum foetidum

Živočíšstvo

- prevažujúce druhy živočíchov- živočíšstvo zastupujú bežné poľné druhy, okrem drobných hlodavcov, hlavne zajace, bažanty, jarabice
-v povodí Dunaja- na Žitnom ostrove žije drop veľký, ďalej kačica divá, je tu aj zimovisko severských druhov divých husí

Poľnohospodárstvo

- zamerané na rastlinnú výrobu, najmä pestovanie pšenice, jačmeňa, kukurice
-živočíšna výroba mierne zaostáva- najmä chov ošípaných a hydiny

Lesné hospodárstvo- v Galante sa nachádza niekoľko lužných lesov, pretože v minulosti boli vyklčované nachádza sa ich tam veľmi málo

Vodné hospodárstvo

- jeho úlohou je- účelné hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, všestranná ochrana vôd, vrátane vodných a od vôd priamo závislých ekosystémov, zachovanie alebo zlepšenie stavu vôd, manažment povodí , zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek, zabezpečenie ochrany pred povodňami, respektíve
minimalizovanie ich dopadov na krajinu a ľudskú spoločnosť dostupnými technickými , technologickými prostriedkami a opatreniami, znižovaním nepriaznivých účinkov sucha, zabezpečením funkcií vodných tokov a vodných stavieb

-pod Galantu spadá vodné dielo Kráľová, slúži na výrobu elektrickej energie, vodná elektráreň Kráľová, umiestnená pri nádrži Kráľová, je poslednou veľkou vodnou elektrárňou na Váhu, sú v nej nainštalované 2 agregáty, ktoré majú hltnosť po 210 m. s- 1, t.j vodná elektráreň Kráľová spolu 420 m. s -1 Elektráreň , ktorej celkový inštalovaný výkon je 45 MW, využíva úsek Váhu od Serede po Šaľu

Zdroje pitnej vody- kvalitná spodná voda a Váh

Stav životného prostredia v Galante je životné prostredie veľmi dobré, pretože tu nie sú Fabriky, ktoré by ho znečisťovali

Je tu chránená vodohospodárska oblasť – Žitný ostrov

-plocha CHKO- 1400 km
-využiteľné množstvá vodných zdrojov sú:
-povrchové- ––––––––-
-podzemné- 18, 00 m. s-1

a tiež je tu chránené územie vodného vtáctva- Pusté Uľany- Zeleneč

-plocha – 212, 04 ha

Kráľová

-plocha – 12, 04 ha
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.