referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Bunka
Dátum pridania: 02.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: popovlasac
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 254
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

Najrozšírenejšia forma živej hmoty je bunka. Je to najmenšia morfologická a funkčná jednotka jednobunkových a mnohobunkových organizmov, ktorá má schopnosť vykonávať všetky základné životné funkcie.

Objav bunky a bunková teória
Objav bunky je úzko spojený s objavom mikroskopu. Holandský kupec a optik A. V. Leeuwenhoek (1632-1723) prvý v histórii zostrojil jednoduchý mikroskop, v ktorom pozoroval červené krvinky, spermie a jednobunkové organizmy. Roku 1665 anglický fyzik a biológ R. Hooke (1635-1703) prvý pozoroval jednoduchým mikroskopom v korku množstvo malých dutiniek, podobajúcich sa včeliemu plástu. Pomenoval ich bunky (lat. cellula - dutinka). Roku 1671 taliansky anatóm M. Malpighi (1628-1694) zistil, že rastlinné a živočíšne organizmy sú zložené z tkanív, ktorých základ tvoria bunky. Významný objav urobil R. Brown (1773-1858), ktorý v roku 1831 opísal bunkové jadro.

Český fyziológ J. Ev. Purkyně roku 1825 objavil v kuracom zárodku útvar obalený blanou, tzv. zárodkové vrecúško, ktorý bol vlastne bunkovým jadrom. Základnú živú hmotu v bunke nazval protoplazmou. Roku 1838 nemecký botanik Mathias Jakob Schleiden (1810-1882) a nemecký zoológ Theodor Schwann (1810-1882) sa pokúsili podať ucelený obraz o zložení rastlinných a živočíšnych organizmov a dali tak základ tzv. bunkovej (celulárnej) teórii, ktorá patrila k najväčším objavom 19. storočia. Podľa bunkovej teórie:
- základom každého organizmu rastlín a živočíchov je bunka, ktorá je nositeľom všetkých životných funkcií;
- každá bunka vzniká len delením z už existujúcej materskej bunky. Objav bunky sa odrazil aj v rozvoji histológie, embryológie, bakteriológie, genetiky a podnietil vznik samostatnej vednej disciplíny – cytológie.
Všeobecné vlastnosti bunky
Bunka má vlastný metabolizmus, aj schopnosť prenosu genetickej informácie uloženej v jadre prostredníctvom rozmnožovania. Považujeme ju za najmenší systém schopný samostatného života. Najdôležitejšie vlastnosti bunky sa nazývajú všeobecné vlastnosti bunky.

Je to :
Metabolizmus – výmena látok a energie s vonkajším prostredím; a syntéza
Stavba – štruktúra
Chemické zloženie
Rozmnožovanie – reprodukcia
Dedičnosť – prenos genetickej informácie
Všeobecné vlastnosti bunky potvrdzujú univerzálnosť bunkovej teórie.
V priebehu vývoja prejavili bunky rozdielnu schopnosť prispôsobovať sa vonkajším podmienkam. Bunky sa postupne vyvíjali od stavbou a vnútorným usporiadaním jednoduchších buniek – prokaryotických, až po bunky na vyššom stupni organizácie, kt. sa nazývajú eukatyotické.

Chemické zloženie bunky
Najväčšie zastúpenie pripadá na vodu a soli 60-90%. Organické látky tvoria 10-40% celkovej hmotnosti bunky.
Chem. zlúčeniny, ktoré sú súčasťou bunky, majú tieto funkcie:
konštrukčnú – tuky, cukry, bielkoviny
metabolickú – soli a bielkoviny – enzýmová katalýza (biologická katalýza)
nukleové kyseliny – prenos genetickej informácie
zásobnú – zdroj energie: tuky, cukry
substrátovú – vytvárajú vhodné prostredie pre chemické deje, napr. voda
Zastúpenie chemických zlúčenín nie je vo všetkých bunkách rovnaké. Závisí od druhu organizmu, typu buniek a mení sa aj počas starnutia.

Štruktúra buniek
Veľkosť a tvar buniek
Priemerná veľkosť buniek sa kolíše medzi 0,02-10 nm Najmenšie bunky sú baktérie , najväčšie niektoré vajcové bunky, napr. vajíčka vtákov. Veľkosť buniek mnohobunkových organizmov čiastočne závisí od veľkosti tela a od ich uloženia v organizme. Bunky majú rozličný tvar: guľovitý, kockovitý, tyčinkovitý, vajcovitý, hviezdicovitý. Základný tvar je guľovitý, napr. erytrocyty, vajíčko cicavcov. Veľkosť a tvar buniek sú spravidla pre daný druh buniek charakteristické a dedične podmienené.

Všeobecná štruktúra eukaryotickej bunky
Všetky eukartyotické bunky bez ohľadu na tvar, veľkosť a funkciu majú základný princíp stavby bunky:
- bunkové povrchy – bunková stena,
- cytoplazma
- bunkové organely - membránové
- vláknité
- neživé súčasti bunky – inklúzie

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Bunka SOŠ 2.9739 438 slov
Bunka SOŠ 2.9619 3998 slov
Bunka SOŠ 2.9219 1760 slov
Bunka SOŠ 2.9701 299 slov
Bunka SOŠ 2.9079 360 slov
Bunka SOŠ 2.9531 438 slov
Bunka SOŠ 2.9457 2076 slov
Bunka SOŠ 2.9732 1442 slov
Bunka SOŠ 2.9921 1228 slov
Bunka SOŠ 3.0079 743 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.