referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fridrich
Piatok, 5. marca 2021
Zlomeniny
Dátum pridania: 17.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aqa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 601
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Kosť má opornú, pohybovú a ochrannú funkciu. Zlomeniny sú väčšinou spôsobené zlomením kosti, ale môže byť spôsobená aj zlomením chrupavky.

Čo uľahčuje vznik zlomeniny?
• Pokročilý vek (súvislosť s osteoporózou)
• Netrénovanosť (zaťažovaná- vyšportovaná kostra je pevnejšia).
• Nadváha
• Rizikové činnosti –manuálna práca, pády z výšky pri zamestnaní či športe
• Choroby kostí – napr. malé benígne cysty spôsobujúce patologické zlomeniny u detí

Podľa mechanizmu vzniku delíme zlomeniny na:
Úrazové - Ak na kosť pôsobí sila vyššej intenzity ako je hranica elasticity kosti
Patologické - Ak násilie nie je veľkej intenzity a vznikne zlomenina, pretože kosť je poškodená nejakým iným chorobným procesom
Únavové - Ak sila pôsobí opakovane na to isté miesto

Rozdelenie
Nedislokovaná zlomenina, pri ktorej sa úlomky kosti nevychýlia zo svojho anatomického postavenia. Dislokovaná zlomenina znamená, že úlomky kosti sa vychýlili zo svojho anatomického postavenia a zväčša vyžadujú repozíciu (napravenie).

Zlomeniny delíme podla komplikovanosti poškodenia okolných tkanív na zlomeniny:
• otvorené, u nich vidíme často zlomenú kosť na vlastné oči,
• zatvorené
• jednoduché, u nich z jednej kosti vznikajú dva fragmenty,
• komplikované, kde je úlomkov viacej,
• bez poranenia, často dôležitých, mäkkých tkanív,
• s poranením týchto tkanív.

Príznaky:
1.Lokalizovaná bolesť, citlivosť v mieste zlomeniny (bolesť v presnom bode zlomeniny)
2.Opuch
3. Krvácanie do kože v oblasti zlomeniny
4. Krepitácia (praskavý zvuk počuteľný pri pohybe)
5. Porucha funkcie,strata pohyblivosti poškodenej časti tela.
Ďalšie príznaky vyplývajú z komplikácií, ktoré zlomenina môže spôsobovať. Nevyskytujú sa často, ale vzhľadom na ich závažnosť je potrebné vždy na ne myslieť. Zlomeniny lebky môžu spôsobiť poruchu vedomia postihnutého a ochrnutie tela. Zlomeniny stavcov môžu spôsobiť ochrnutie tej časti tela, ktorá sa nachádza pod zlomeninou. Zlomeniny rebier môžu spôsobiť dýchacie a srdcové problémy. Zlomeniny panvy a končatín môžu spôsobiť poruchu krvného zásobenia a inervácie končatín pod miestom zlomeniny.

Diagnostika
Je založená na röntgenovom (rtg) vyšetrení. Zhotovujeme zväčša dve rtg snímky v dvoch na seba kolmých rovinách, aby sme získali priestorový obraz o zlomenine a vedeli správne posúdiť, či je zlomenina dislokovaná alebo nie. U niektorých pacientov sú potrebné ďalšie rtg vyšetrenia v špeciálnych projekciách alebo využívame ďalšie vyšetrovacie metodiky – počitačovú tomografiu (CT), magnetickú rezonanciu alebo scintigrafiu.
Liečba - závisí od zlomeniny.

Ak zlomenina nie je dislokovaná, pre liečbu je dostačujúca:
• imobilizácia
• rehabilitácia
• "Buddy-taping" je jedna z metód, pri ktorej je zlomený prst priputaný (ťahaný) páskou k susednému prstu. To však nebráni pohybu, iba ho limituje. Pri niektorých zlomeninách, kde sa deformácie nedajú napraviť (napr. pri zlomenine palca na nohe, sa používajú jednoduché metódy uloženia fragmentu na správne miesto.
V takomto prípade je liečba ambulantná.

Ak je zlomenina dislokovaná, potrebná je:
→ repozícia - môžeme vykonať jednorazovo alebo dlhodobo (extenziou). Použitím špeciálneho zariadenia a závaží niekoľko dní naťahujeme zväčša končatinu u pacienta, ktorý je tak „pripútaný“ na lôžko. Jednorazovo reponovať môžeme zatvoreným spôsobom (bez narezania kože, nepriamo) alebo otvoreným spôsobom, teda narezaním kože sprístupňujeme zlomeninu a napravujeme priamo fragmenty kosti.

→ fixácia - niekedy je po repozíci potrebná fixácia zlomeniny osteosyntetickým materiálom (drôty, klince, skrutky a podobne) zväčša z nehrdzavejúcej ocele, najnovšie z titanu. Vtedy podávame preventívne antibiotiká.
→ imobilizácia najčastejšie na ňu používame sadrové obväzy. Na žiadosť pacienta alebo rodičov je možné použiť syntetický materiál, ktorý je ľahší a vzdušnejší, avšak nie je hradený zdravotnými poisťovňami.
→ rehabilitácia individuálne alebo pod dohľadom rehabilitačného pracovníka (ambulantne alebo na lôžkovom oddelení), môže trvať niekoľko dní alebo týždňov.

Až po ukončení rehabilitácie považujeme zlomeninu za vyliečenú. Až po ukončení rehabilitácie sa dá určiť, či zlomenina zanechala následky, či sa plne obnovila funkcia alebo nie.
Počas liečby zlomeniny, hlavne dislokovanej, je potrebné niekoľkokrát kontrolovať postavenie fragmentov kosti a hojenie zlomeniny rtg snímkovaním. U otvorených zlomenín je súčasťou liečby ošetrenie rany nad zlomeninou, lokálne alebo celkové podávanie antibiotík.

Odporúčané liečivé byliny: Kostihoj lekársky, ľudový názov: čierny koreň, dobrý koreň, kazival, medunica, strieborník, svalník, trudovník
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.