referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Predna brušná stena
Dátum pridania: 20.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: acromion
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 513
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Brušná stena – paries abdominis, ohraničuje brušnú dutinu – cavitas abdominis, spredu a zboku. Brušná oblasť je ohraničená:
- kraniálne : processus xiphoideus
- bilaterálne: bilaterálnu hranicu tvorí rebrový oblúk
- kaudálnu hranicu tvorí symphysis pubica, ligamentum inguinale a crista iliaca
Ako bočnú stenu (latus, bok) označujeme oblasť nad crista iliaca. Bočná stena prechádza dorzálne do pars dorsalis trunci a do regio glutaelis.

Povrch brušnej steny tvorí:
1.koža
2.podkožná vrstva s fasciami
3.svaly (svaly ventrálnej, laterálnej a dorzálnej skupiny)
4.fascia transverzalis
5.peritoneum

KOŽA
Je prvou vrstvou brušnej steny. Môže obsahovať rôzne viditeľné defekty a jazvy

PODKOŽNÁ VRSTVA
Je druhá vrstva brušnej steny. Podkožná vrstva zahrňuje fascie brucha a suprafasciálne útvary. Po odstránení prvej vrstvy, teda kože, vidíme hneď pod povrchom Camperovu fasciu, čo je vlastne tuková vrstva, dobre viditeľná najmä v oblasti pupku (umbilicus). Ďalšie fascie sú fascia abdominis subcutanea, ktorá prechádza pod ligamentum inguinale a zrastá s fascia lata femoris, a fascia abdominis superficialis, čo je hlbšia väzivová vrstva a pokrýva musculus obliquus externus abdominis a prechádza do fascia spermatica externa (u žien ligamentum teres uteri). Hrúbka podkožného tuku ovplyvňuje tvar a reliéf brucha. Pokiaľ je vrstva podkožného tuku hrubá, dochádza k vyklenutiu brucha v ležiacej polohe nad úroveň hrudníka. A naopak, pokiaľ je podkožná vrstva tuku tenká, brucho mierne vpadá pod úroveň hrudníka.

SVALY
Svaly brušnej steny delíme na svaly ventrálnej, laterálnej a dorzálnej skupiny. Medzi svaly venrálnej skupiny patrí musculus rectus abdominis a nekonštantný sval musculus pyramidalis. Musculus rectus abdominis je pokrytý vagina musculi recti abdominis (pošva, vytvorená plochými šľachami laterálnych svalov.
Dôležitou súčasťou prednej brušnej steny je linea alba, väzivový pruh prebiehajúci stredom prednej brušnej steny od processus xiphoideus až na syphysis pubica. Slúži pre úpon laterálnych svalov.
Okolo umbilica tvorí väzivový kruh anulus umbiliculis, ktorý môže byť príčinou umbilicálnych hernií.

FASCIA TRANSVERZALIS
Je väzivová vrstva, ktorá kaudálne od linea arcuata pokrýva zadnú stenu musculus recti abdominis. (pokračovanie fascie musculi transverzi abdominis)

PRIEMET ORGÁNOV
Orgány, ktoré môžeme premietnuť na prednú brušnú stenu:
HEPAR
Pečeň vypĺňa pravú bránicovú klenbu, oblasť – regio hypochondriaca dextra. Dôležitý je najmä spodný okraj pečene (marfo inferior hepatis), ktorý ide pozdĺž 12.rebra vpravo až po linea medioclavicularis dextra. Smeruje doľava a dotýka sa rebrovej chrupky 7. a 8. rebra.

ŽLČNÍK
Dôležité je konkrétne dno žlčníka – fundus vesicae biliaris. Premieta sa do miesta, kde linea medioclavicularis dextra sa stretáva s pravým rebrovým oblúkom (tzv. Murpyho bod).

SLEZINA
Slezina je pri priemete lokalizovaná v oblasti ľavej bráničnej klenby. Leží pozdĺž 10.rebra vľavo.

ŽALÚDOK
Žalúdok je lokalizovaný v regio hypochondriaca dextra a regio epigastrica dextra. Jeho priemet je ohraničený trojuholníkom – Labbého trojuholník. Jednu stranu tvorí spojnica 9.rebrovej chrupky vpravo s koncom 8.rebrovej chrupky vľavo. Druhú stranu tvorí ľavý rebrový oblúk. Transpylorická čiara – linea transpylorica (spája chrupky 9.rebra), tvorí tretiu stranu trojuholníka.
Najnižší bod žalúdka je pri ležiacej polohe nad pupkom, pri stojacej polohe pod pupkom.

COLON TRANSVERSUM
Sa lokalizuje približne vo výške pupka.

TOPOGRAFICKÉ ROZDELENIE
Pre lepšiu orientáciu a prípadnú lokalizáciu napríklad bolesti, sa predná brušná stena rozdeľuje do troch oblastí:
1.epigastrium (horná oblasť)
2.mesogastrium (stredná oblasť)
3.hypogastrium (dolná oblasť)
EPIGASTRIUM
Sa delí na regio epigastrica, regio hypochondriaca dextra et sinistra
MESOGASTRIUM
Sa delí na regio umbilicalis a regio lateralis dextra et sinistra
HYPOGASTRIUM
Delí sa na regio pubica a regio unguinalis dextra et sinistra
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.