referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Srdce a jeho ochorenia
Dátum pridania: 06.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lenusinka444
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 973
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Definícia: Srdce je vlastne dutý sval, ktorý poháňa krv v obehovej sústave. Mohli by sme ho prirovnať k pumpe. Pumpuje krv do celého tela.

Zloženie: Skladá sa z pravej a ľavej časti. V každej časti sú dve dutiny: Predsieň a komora.

Pohyb: Svalovina predsiení sa striedavo zmršťuje (systola) a ochabuje (diastola).

Druhy ciev: Tepny vedú krv zo srdca, žily do srdca.

Ischémia - stav, keď určitá časť organizmu nedostáva také množstvo kyslíka (krvi), ktoré je potrebné na jej normálnu funkciu

Infarkt myokardu - stav spôsobený ťažkou obštrukciou prítoku krvi do niektorej časti srdcového svalu s následným odumretím srdcového tkaniva. Najčastejšou príčinou obštrukcie vencovitej tepny je vznik krvnej zrazeniny (trombu).

Angína pectoris - bolesť za hrudnou kosťou, ktorá vznikne, ak srdcový sval nie je dostatočne zásobený krvou. Trvá väčšinou niekoľko desiatok sekúnd až päť minút a ustúpi po užití nitrogylcerínu.

Čo je to vlastne srdcový infarkt?
Aby srdcový sval mohol plniť svoje dôležité úlohy, musí byť dostatočne zásobovaný kyslíkom. Kyslík sa do tohto svalu dostáva prostredníctvom
vencovitých tepien. Ak sa vencovitá tepna upchá a následne pretrhne, srdce nie je vyživované kyslíkom a dochádza k infarktu. Zväčša sa objavu-je pri telesnej alebo duševnej námahe, keď sa zvýši potreba zásobovania srdca kyslíkom.

Ako môžeme vytušiť, že dostaneme infarkt?

Dochádza k silným a dlhotrvajúcim bolestiam v ľavej časti hrudníka, ktoré môžu vystreľovať až do paže; pocit zvierania pľúc; smrteľný strach a silné vzrušenie; dostavuje sa pocit nevoľnosti; potenie; dráždenie na vracanie; symptómy, ktoré vyplývajú z poruchy regulácie krvného obehu.

Aká je prvá pomoc postihnutému?

-Ponechať ho v pokoji a kľude (každá telesná záťaž znamená ďalšiu náma-hu pre srdce)
- Zaistiť polohu tela v horizontálnej polohe (pre uľahčenie krvného obehu)- zvýšená poloha nôh uľahčuje dýchanie
- Zachovanie vnútorného pokoja
- Nepodávať tekutiny (krvný obeh sa naplnením žalúdka zaťažuje, taktiež kvôli nebezpečenstvu pridusenia)

- Okamžite privolať záchranku, nepokúšať sa o samoliečbu
- Pri zástave srdca začať so srdečnou masážou
- Uvolniť voľné kusy odevu

Čo môžeme urobiť sami?
Srdcový infarkt patrí medzi ochorenia, na rozvoji ktorých nesieme svoj diel zodpovednosti my sami. Rizikovými faktormi, ktoré ho môžu vyvolať, sú:
- veľa cholesterolu – Potraviny s veľkým obsahom cholesterolu, zvyšujú ri-ziko ischémie. Pri správnej výžive však treba brať ohľad aj na vrodenú dis-pozíciu pre zvýšenú hladinu cholesterolu.
- dlhotrvajúci stres
- priveľa cigariet a alkoholu - Cigaretový dym škodí nielen pľúcam, ale aj srdcu a cievam. Fajčenie cigariet stimuluje srdce, aby rýchlejšie bilo a zu-žuje cievy. Srdce preto ťažšie prečerpáva krv. Znižuje zásoby kyslíka pre srdce a ostatné tkanivá. Podporuje tvorbu krvných zrazenín v cievach. Za-príčiňuje zrýchlenie a nepravidelnú činnosť srdca - poruchy srdcového ryt-mu. Štatistiky svedčia o tom, že ischemická choroba srdca (je vyvolaná zúžením tepien, ktoré zásobujú srdce kyslíkom) sa vyskytuje u fajčiarov oveľa častejšie ako u nefajčiarov, pričom fajčiari trpia oveľa častejšie angí-nou pektoris a majú zvýšené riziko výskytu infarktu myokardu.

- vysoký krvný tlak - Vysoký tlak krvi vedie k tomu, že srdce musí silnej-šie prečerpávať krv, aby ju udržalo v pohybe - najmä keď sú cievy zúžené. Spomenutá činnosť vedie naviac za istých podmienok k oslabeniu srdco-vého svalu, ktorý už potom nie je schopný udržiavať primerane fungujúci krvný obeh. Uvedenému stavu hovoríme srdcová slabosť a jej výsledkom môže byť nahromadenie tekutín v niektorých častiach ľudského organiz-mu.
- obezita - Nadváha znamená pre srdce prácu navyše. Aj v pokoji musí srdce u ľudí s nadváhou pracovať viac, lebo ich organizmus potrebuje na zabezpečenie tej istej činnosti viac kyslíka ako u ľudí bez nadváhy. Štatis- tiky dokazujú, že výskyt srdcových záchvatov je u osôb s nadváhou čas-tejší ako u ľudí s primeranou váhou.
- cukrovka - Infarktu predídeme, ak tieto rizikové faktory vylúčime zo svojho života a upravíme svoju životosprávu.

Sú tu však aj faktory, ktoré ovplyvniť nemôžme:
- dedičnosť (výskyt srdcového alebo cievneho ochorenia u priamych prí-buzných)

- vek (riziko rastie s pribúdajúcimi rokmi)

- mužské pohlavie (až do menopauzy sú ženy vďaka ženským hormónom ohrozené menej)

Týmito názvami sa označujú všetky akútne bolesti srdca, ktoré môžu mať rôzne príčiny. Tieto srdcové záchvaty pripomínajú infarkt - majú však kratšie trvanie, nenastáva pri nich pocit strachu a prebiehajú bez postih-nutia krvného obehu. Bolesť sa sústredí v oblasti za hrudnou kosťou. Vy-voláva ju prechodný nedostatok kyslíka, zúženie alebo kŕč vencovitých te-pien. Krvné zásobovanie svalu je dostačujúce pre jeho metabolizmus v po-kojnom stave, ale pri telesnej námahe alebo duševnom vzrušení sa začnú prejavovať bolesti.
Keďže pri angine pectoris nedochádza k poškodeniu srdcového svalu, táto choroba je ťažko zistiteľná. Bolesť sa dá odstrániť liekmi, ktoré rozši-rujú vencovité tepny. Ich pôsobením sa zaisťuje opätovné zásobovanie srdca okysličenou krvou.

Aký je rozdiel medzi infarktom a angínou pektoris?

Záchvat angíny pektoris nastane vtedy, keď srdcový sval prechodne nedostáva dostatok kyslíka. Pri srdcovom infarkte dostáva určitá oblasť srdcového svalu v priebehu dlhšieho časového úseku len malé množstvo, resp. žiaden kyslík. Následkom toho v tejto oblasti odumierajú srdcové bunky.
Pri infarkte sa bolesť nedá utíšiť liekmi, pri angíne pectoris áno. Tak-tiež, kým infarkte je pohyb prísne zakázaný, pri angine pectoris sú ľahké formy cvičenia skôr podporované.

Veľký problém nastáva, keď kôrnatejú vencovité tepny (ateroskleróza), ktoré zásobujú krvou srdcový sval. Usadeniny v srdcových tepnách zhor-šujú prekrvenie srdcového svalu, a tým zásobovanie srdca kyslíkom. Ak postihne ateroskleróza jednu alebo viac vencových tepien, hovorí sa o is-chemickej chorobe srdca.
Ischemická choroba srdca je rozhodne najzávažnejšou príčinou srdco-vých problémov, akými sú záchvaty angíny pektoris (silné bolesti na hrud-níku) a srdcový infarkt. Srdcový záchvat alebo záchvat angíny pektoris na- stane vtedy, keď srdcový sval prechodne nedostáva dostatok kyslíka.

Čo znamená pojem ateroskleróza ?
Vnútorné steny tepien sú obyčajne hladké a pružné. Prúdi nimi krv a prenáša pritom kyslík a iné živiny do všetkých častí tela. S pribúdajúcim vekom vytvárajú tuky a iné látky, ktoré krv prenáša, usadeniny v stenách tepien, tzv. „pláty“. Uvedený stav sa nazýva kôrnatenie ciev - alebo ateroskleróza. Ak sa usadeniny zväčšujú, prietok krvi niektorými cievami sa zmenšuje, a môže prísť až k ich úplnému uzatvoreniu.
Ateroskleróza je ochorenie, ktoré môže začať už v mladosti. Niekedy to trvá roky, kým sa vytvoria pláty na vnútorných stenách tepien. Ateroskleróza môže viesť k rôznym ochoreniam krvného obehu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.