Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poruchy vedomia

Vedomie – stav, pri ktorom je človek schopný správne vnímať seba, vonkajšie prostredie a správne reagovať na podnety vonkajšieho prostredia, táto schopnosť závisí od stavu CNS, najmä mozgovej kôry- funkčný stav mozgovej kôry závisí od dostatočného prívodu nešpecifických vzruchov prostredníctvom ascendentného aktivačného retikulárneho systému ARS – systém nervových dráh, ktorý sa začína v retikulárnej formácii mozgového kmeňa a retikulárnej formácii talamu v tzv. nešpecifických jadrách- každý špecifický signál sa dostáva po špecifických dráhach do príslušnej časti mozgovej kôry- tento signál sa dostáva do retikulárnej formácie mozgového kmeňa a talamu a odtiaľ ako nešpecifický signál do mozgovej kôry, tonizuje ju a ovplyvňuje tak jej základný funkčný stav – zabezpečuje sa zachovanie bdelého stavu a vedomiaspánok – fyziologická zmena vedomia, synchrónny spánok – pomalý, paradoxný – rýchlyinsomnia (nespavosť) – najčastejšia príčina – neurotické reakcie, nie je chorobaporuchy spánku: nepokojný, nedostatočne hlboký spánok, sťažené zaspávanie, včasné prebúdzanie sa, nedostatočný pocit osvieženia po spánku, desivé snyhypersomnia (chorobná spavosť) –

Pri niektorých ochoreniach mozgu (nádory, encefalitídy)narkolepsia – záchvaty imperatívneho neodolateľného spánku, krátkeho trvania, pacient náhle zaspí a náhle sa prebudísomnolencia = chorobná spavosť – najľahší stupeň poruchy vedomia, chorý neodpovedá hneď na otázky, otázky treba opakovať, dotýkať sa ho, odpovedá krátko, ak ho necháme, zaspísopor – stredný stupeň poruchy vedomia, zisťujeme letmým pohľadom, na intenzívne podnety reaguje zastenaním, na otázky neodpovedákóma – najťažší stupeň poruchy vedomia,vegetatívne funkcie sú zachované, nereaguje na bolestivé vonkajšie podnety-plytšia – zrenice sú rozšírené a reagujú na svetlo, dýchanie a pulz spomalené, TK ↓, korneálny reflex prítomný ale oslabený, šľachové a okosticové reflexy sú prítomné ale oslabené -hlboká – zrenice zúžené a nereagujú na svetlo, dýchanie je hlboké a rytmické, šľachové a okosticové reflexy sú neprítomné, korneálny reflex s prehlbovaním kómy vyhasína (prehlbovanie – smrť)patogenéza: porušené vedomie je známkou difúzneho útlmu alebo difúzneho poškodenia mozgovej kôry, na vzniku sa zúčastňuje aj retikulárna substancia mozgového kmeňapríčiny vzniku: endogénne a exogénne intoxikácie (otrava barbiturátmi, CO, otrava hubami), endokrinné poruchy (hypoglykemická kóma po predávkovaní inzlínu), úrazy mozgu, cievne poruchy (krvácanie do mozgu), zápaly (meningitídy, encefalitídy)koma vigile (akinetický mutizmus) – komatózny stav, pri ktorom sú zachované niektoré prejavy bdelosti, chorý nehovorí, spontánne sa nepohybuje, nereaguje na výzvy, oči má otvorenémrákotné stavy – osobitný druh porúch vedomia, ide o skalené vedomie, pri ktorom má chorý vzhľad človeka s neporušeným vedomím, ale koná neúčelne

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk