referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Poruchy kortikálnych funkcií
Dátum pridania: 19.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 951
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Poruchy kortikálnych funkcií

Mozgová kôra – fylogeneticky najmladšia a funkčne najrozvinutejšia časť CNS, sídlo vyššej nervovej činnosti, komplex analyzátorov, ktoré nie sú od seba ostro ohraničené, ale navzájom sa prekrývajú

Špeciálnou vlastnosťou mozgovej kôry je druhá signálová sústava a tzv. symbolické funkcie (viazané na dominantnú hemisféru):

1.fatické funkcie – schopnosť hovoriť, písať, počítať, rozumieť hovorenej i písanej reči, schopnosť myslieť
2.gnostické funkcie – schopnosť poznávať predmety zrakom, sluchom a hmatom
3.praxia – schopnosť vykonávať zložité účelné pohyby


Poškodenie mozgovej kôry sa prejaví:

1.príznakmi poškodenia príslušnej kôrovej časti analyzátora (vo frontálnom, parietálnom, temporálnom a okcipitálnom laloku)
2.poruchou príslušnej časti symbolickej funkcie, ak je poškodenie v dominantnej hemisfére

Poškodenie mozgovej kôry môže vzniknúť pôsobením patologického ložiska priamo – bezprostredne, alebo nepriamo – tlakom zo vzdialeného miesta (jej poškodením vznikajú aj ďalšie poruchy – hybnosti, koordinácie, zraku, sluchu)

Prefrontálny syndróm:- vzniká poškodením prednej časti čelového laloka – oblasti pred gyrus precentralis a spodiny čelového laloka

1. psychické poruchy – úbytok iniciatívy, spontánnosti, nezáujem o okolie, apatia, postihnutá pamäť a intelekt, nekritickosť, mória – nemiestne, hrubé vtipy, Ganserov syndróm – nehorázne odpovede, gatizmus – stata spoločenských zábran, vzniká coma frontale

2. frontálna ataxia – poruchy státia a chôdze, krešendová retropulzia

3. deliberačné javy – úchopový reflex, axiálne reflexy (mentolabiálny, nazolabiálny a sací)

4. poškodenie čuchového nervu – hyposmia až anosmia


Rolandické syndrómy:- poškodenie rolandickej oblasti – zadnej časti čelového laloka, oblasti gyrus precentralis a gyrus postcentralis

1. dráždenie kôry – vznikajú záchvaty tonicko-klonických kŕčov na kontralaterálnej strane tela a tváre tzv. Jacksonova motorická epilepsia (pacient je pri vedomí), prchavé parézy, parastézie, algie, afázie
2. poškodením mozgovej kôry v oblasti gyrus precentralis vzniká druhostranná obrna – kontralaterálna monoplégia alebo monoparéza (typu faciálneho, brachiálneho, krurálneho)
3. ak je ložisko blízko stredovej čiary, môžu tlačiť na priliehajúcu protiľahlú 2. hemisféru a spôsobiť poškodenie horných časti 2-stranného gyrus precentralis – centrálna paraparéza DK
4. pri poškodení dominantnej hemisféry vzniknú poruchy fatických funkcií – motorická (expresívna) afázia a agrafia


Retrorolandický syndróm:- poškodenie gyrus postcentralis – prednej časti parietálneho laloka – kôrová senzitívna projekčná oblasť pre kontralaterálnu hemisféru

1. dráždením vznikajú paroxyzmy senzitívnej Jacksonovej epilepsie – záchvaty bolesti, parestézie na kontralaterálnej strane tela
2. lézia gyrus postcentralis – porucha citlivosti v zmysle hypestézie, anestézie na 1 končatine – porušená jemná diferencovaná citlivosť


Parietálny syndróm:- poškodenie parietálneho laloka okrem gyrus postcentralis – poruchy fatických (amnestická afázia, alexia, agrafia, akalkúlia), gnostických a praktických porúch

1. amnestická afázia – chýba schopnosť pomenovať predmety správnym menom, slovná zásoba
2. totálna afázia, nukleárna proprioceptívna afázia – vzniká pri rozsiahlej lézii v gyrus supramarginalis dominantnej hemisféry – chorý nehovorí, alebo vyslovuje len 1 slovo či slabiku, nerozumie hovorenej reči – prítomná motorická percepčná afázia, alexia, agrafia
3. alexia – strata schopnosti čítať (verbálna alexia – nie je schopný prečítať slovo, literárna alexia – písmená) + agrafia – porucha písma – senzorická (percepčná) agrafia
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.