referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Natália
Štvrtok, 6. októbra 2022
Zobrazovacie metódy v neurológii
Dátum pridania: 25.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 708
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Komputerizovaná tomografia CT – počítačová tomografia, počítačová axiálna tomografia- spôsob rtg znázorňovania intrakraniálnych štruktr meraním hustoty tkaniva vo viacerých rezoch a hodnotením absorpciie rtg lúčov samočinným počítačom- umožňuje presnú priestorovú diagnostiku, rozširuje možnosti neurorádiologickej diagnostikyinidkácie:- chorobné procesy s ložiskovou neurologickou symptomatológiou- úrazy mozgu- sledovanie dynamiky intrakraniálnych nádorov, detekcia recidív mozgových nádorov- diagnóza mozgových abscesov- rozlíšenie intracerebrálnych a extracerebrálnych hematómov- diagnostika hydrocefalu- zmeny mozgového objemuPerimyelografia PMG- kontrastná látka sa podáva buď lumbálne alebo subokcipitálne, podáva sa asi 5ml, sledujeme jej postup pod rtg štítom alebo na televíznom monitore – sledujeme odchýlky indikácie: - všetky extradurálne procesy, ktoré vyvolávajú vznik koreňovej alebo miechovej symptomatológie, primárne a metastatické nádory stavcov, neurofbrómy, tbc spondylitídy, fraktúry stavcov s dislokáciou alebo hematómom- všetky intradurálne extramedulárne procesy ktoré spôsobujú vznik miechovej alebo koreňovej symptomatológie (menigeómy, neurinómy).

Intramedulárne procesy nejasnej genézy – nádory, atrofie miechy, syringomyélia- zápalové chronické procesy obalov miechy (arachnoiditídy)- diskopatie s protrúziou alebo herniou diskukontraindikácie: - absolútna – neexistuje, relatívna – ako pri lumbálnej punkciiPneumoperimyelografia PPMG- vyšetrovacia metóda, pri ktorej zobrazujeme subarachnoidálny priestor miechy pomocou negatívnej kontrastnej látky (vzduchu)- nemá dráždivý účinok na obaly miechy, rýchlo sa resorbuje, vzduchom sa zobrazí celý miechový priestorRádioizotopová diagnostika v neurológiiPodstata: predpoklad, že niektoré izotopy alebo zlúčeniny niektorých látok s izotopmi sa vo zvýšenej miere hromadia v patologickom ložisku a majú potom vyššiu rádioaktivitu ako okolité zdravé tkanivo – aktivitu snímame príslušnými detektormi, čo umožňuje určiť lokalizáciu ložiskaGamaencefalografia – metóda, pomocou ktorej možno vyšetriť mozgové štruktúry vhodnými rádioaktívnymi látkami alebo ich komplexnými zlúčeninami, rádioizotopmi- GEG umožňuje zistiť prítomnosť, lokalizáciu, rozsah a niekedy i druh ložiskaScintigrafia – technika spočíva v automatickej postupnej registrácii žiarenia nad celým povrchom hlavy pomocou gamagrafuMyeloscintigrafia – spinálna scintigrafia, rádioizotop sa injikuje lumbálnou cestou do likvorového priestoru v ktorom difunduje a po určitom čase sa deteguje

Cisternoscintigrafia a ventrikuloscintigrafia – scintigrafický obraz cisterien a mozgových komôrReoencefalografia- reogragia - vyšetrovacia metóda, ktorej podstatou je záznam zmien elektrickej vodivosti tkanív rozličných orgánov ľudského tela, vyvolaných zmenami objemu krvi v danom orgáne- metóda na zisťovane zmien vodivosti tkanív v oblasti hlavyElektroencefalografia EEG- klinická vyšetrovacia metóda, pri ktorej pomocou elektroencefalografu registrujeme rozdiel mozgových elektrických potenciálov medzi 2 elektródami umiestnenými na neporušenom povrchu hlavu- činnosťou mozgu vznikajú tzv. činnostné elektrické prúdy – sú sprievodnými fenoménmi biochemických dejov prebiehajúcich v mozgovom tkanive pri jeho činnosti- pomocou elektroencefalografu sa činnostné prúdy vznikajúce medzi 2 elektródami zachytávajú, zosilňujú a registrujú v podobe krivky s hrotmi rozličnej výšky a frekvencie- mozgové rytmy sa stávajú citlivým odrazom funkčného stavu mozgu – grafický záznam mozgových rytmov je elektroencefalogram EEG – registrácia: bipolárna – registruje sa rozdiel medzi 2 elektródami umiestnenými nad mozgovými hemisférami, referenčná – 1 elektróda je umiestnená nad hemisférou a 2. na indiferentnom mieste

Chronaximetria- vyšetrovacia metóda, pri ktorej pomocou prístroja chronaximetra vyšetrujeme chronaxiu – vyjadrená časom- súčasne sa dá určiť najmenšie napätie, pri ktorom sval ešte odpovie sťahom – reobáza – je vyjadrená napätímElektromyografia EMG- metóda, pomocou ktorej registrujeme akčné potenciály, ktoré vznikajú v svaloch – akčné potenciály, ktoré vznikajú pri depolarizácii svalovej membrány možno zachytiť ihlovými elektródami a graficky registrovať – grafický záznam akčných ptenciálov sa nazýva elektromyogram- robí sa poležiačky, pri relaxovanom svalstve, zisťuje sa elektrická aktivita v pokoji, pri slabej a maximálnej kontrakcii, bez stimulácie alebo pri rôznych druhoch stimulácie
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.