Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Záchvatové ochorenia

Ochorenia charakterizované náhlym záchvatovým vznikom a ťažkosťami rôzneho druhu – epilepsia, narkolepsia, migréna, Meniérov syndróm, neuralgie- vznikajú náhle bez zrejmej príčiny, chorí sú v medzizáchvatovom období subjektívne a pri bežnom vyšetrení prakticky zdraví, ťažkosti sa periodicky opakujú- následok traumy, rastu nádoru na mozgu, abstinenčný syndróm – obmedzuje dotyčného – poškodenie pacienta alebo okolia- preiktálne prejavy – záchvat – postiktálne prejavy- medzi 2 záchvatmi – medzizáchvatové obdobie – asymptomatické, symptomatické

MIGRÉNA:- hemikránie – bolesti polovice hlavy, intenzívne, pulzujúce, pocit na zvracanie, zvracanie, svetlo a zvukoplachosť, kruhy pod očami – tripanol, zhoršenie pri bežnej fyzickej aktivite- objavená intenzívna bolesť hlavy – 1. krát – možnosť subarachnoideálnej hemorágieneuralgia trojklanného nervu – vyžaruje, veľká bolesť, slzenie v oku, bolestivý výraz tváreNCP:- hemoragické – intracerebrálne, subarachnoideálne, subdurálny, epidurálny hematóm (úraz)- ischemické – TIA (do 24 hodín), PRIND – prolongovaný (72 hodín), LIM- CT, intenzívna bolesť hlavy – viac pri hemorágii, nauzea, zvracanie, porucha vedomia- sonografia, kardiologické vyšetrenie, anamnéza – užívanie liekovSubarachnoideálne krvácanie – fyzická aktivita – prasknutierizikové faktory: arteriálna hypertenzia, DM, hypercholesterolémia, nikotinizmus, perorálna antikoncepcialiečba: RHB, logopédia, vazoaktívne a neurometabolické preparáty- angiografické vyšetrenie – netypické krvácanie- predispozícia – rodinná anamnéza, traumatická anamnéza- etológia – epilepsia – obdobie pôrodu – komplikácie v gravidite, vývoj.

EPILEPSIANARKOLEPSIA- zriedkavé záchvatové ochorenie, záchvaty náhleho neprekonateľného spánku, trvajúceho niekoľko minút- esenciálna (začína sa v puberte, mladom veku, neznáma príčina), sekundárna (po 30.)- kataplexie – náhle zníženie alebo vymiznutie tonusu priečne pruhovaného svalstva – pri emocionálnom vzrušení (smiech, radosť, zlosť, zľaknutie)- spánkové obrny – funkčné stavy, pacient nie je schopný vôľového pohybu, je pri vedomípatologické ložisko: retikulárna substancia

MÉNIEROV SYNDRÓM- charakterizovaný: záchvatmi náhlych závratov s poruchami rovnováhy až pádom na zem, hučaním v ušiach, znížením sluchu, nauzeou a vracanímpríčina: iritácia labyrintu vnútorného ucha a porucha cirkulácie v a. auditiva int.

TETANIA- ochorenie spôsobené nedostatkom ionizovaného kalcia v plazme, charakterizované zvýšenou dráždivosťou periférneho a centrálneho NS – vzniká pocit stuhnutosti rúk a nôh, kŕče končatín, generalizované kŕčepríčina: hypokalciémia (pri hypoparatyreóze), alkalémiaklinický obraz: karpopedálne spazmy, laryngálny stridor, Chvostekov príznak, vegetatívne prejavy (koliky), katarakta, epileptické záchvaty typu grand malliečba: parathormón, i.v. vápenaté soli, Ca perorálne, vitamín D

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk