referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Natália
Štvrtok, 6. októbra 2022
Alzheimerova choroba a iné demencie
Dátum pridania: 09.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 607
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
DEMENCIA - klinický syndróm spravidla progresívnej kognitívnej deteriorácie vedúci k poruchám funkčnej autonómie- kognitívny deficit zahŕňa poruchu pamäte a poruchu minimálne v jednej ďalšej kognitívnej oblasti (reč, praxia, gnózia, exekučné funkcie)incidencia: 187 / 100 000prevalencia: 1% v 60-ročnej populácii, každých 5 rokov sa zdvojnásobuje (85 r. – 32%)5 miliónov v Európe, 18 miliónov na svete v roku 2025 34 miliónovDegeneratívne:-demencia Alzheimerovho typu /50%)-demencia s Lewy telieskami-Parkinsonova choroba-Frontotemporálna demencia-Huntingtonova chorobaVaskulárne demencie: (20%)-multi-infarktová demencia (kortikálna)-subkortikálna ischemická vaskulárna demenciaToxické: (15%)-alkohol, lieky, alumíniumMetabolicko-toxické:-B12 deficiencia, hypothyroidizmusInfekčné a zápalové: (5%)-AIDS, neurosyfilis, Jacob-Creutzfeldova choroba, meningoencefalitída, SM Iné príčiny: (5%)-Hydrocefalus, intrakraniálne tumory, chronický SDH, trauma, anoxia, demencia pugilistica

ALZHEIMEROVA CHOROBA- neurodegeneratívne ochorenie charakterizované progresívnou stratou kognitívnych funkcií a behaviorálnym zmenamiklinický obraz: poruchy pamäti, dezorientovanosť, zmätenosť, demenciakôrové príznaky: afázia, apraxia, epileptické paroxyzmyGenetické – génové defekty na chromozómoch 21 (APP gén), 19Ab-peptid - Ab agregácia – senilné plaky, zápal – smrť neurónov – syndróm demencieOxidatívne poškodenie – odumretie synáps-neuritické plaky-kortikálna atrofia, strata neurónov a synapsií-atrofia mozgu – zúžené gýri, rozšírené sulciklinická diagnostika:- AD je možné diagnostikovať na základe klinického obrazu, aplikácie diagnostických kritérií, dobrej anamnézy a opakovaného sledovania pacientaI.rozpoznanie syndrómu demencieII.vylúčenie iných príčin demencie

III.stanovenie diagnózy možnej alebo pravdepodobnej ADpríznaky vzbudzujúce podozrenie na demenciu:učenie a zapamätávanie – opakovanie sa, vykonávanie komplexných úloh, dedukčné schopnosti, priestorová orientácia, reč, správanieI.rozpoznanie syndrómu demencie-anamnéza, klinický obraz-orientačné neurologické vyšetrenieSyndróm demencie-kognitívny deficit zahŕňajúci poruchu pamte a najmenej jeden ďalší príznak: afázia, apraxia, agnózia, porucha realizačnej aktivity – plánovanie, sekvenčná organizácia, pozornosť

II.vylúčenie iných príčin demencie -neurologické vyšetrenie-laboratórne vyšetrenie – KO, FW, Glu, urea, cratinín-CT, magnetická rezonanciaDiferenciálna diagnóza:Delírum – porucha vedomia, výrazná fluktuácia príznakov v priebehu dňa, hyperaktivita, vegetatívne príznakyDepresia – hypoaktivita, spomalená ale intaktná kognitívna výkonnosťAlkohol a lieky – anticholinergiká, anxiolytiká, sedatíva, slabé opioidy Hypothyroidizmus, B12 deficienciaHydrocephalus, subdurálny hematóm, tumory – kognitívna dysfunkcia nemá multifokálny kortikálny charakter – afázia, apraxia, vizuopriestorová dysfunkciaLožiskové príznakyVaskulárna demencia:-viacpočetné ischemické lézie-frontálny a prefrontálny syndróm-reč menej postihnutá-poruchy chôdze a močeniaJacob Creutzfeldt:-charakteristický EEG nález-rýchla progresia – smrť v priebehu 1 až 2 rokov

Lieky – zlepšia príznaky – inhibítory AchE (donepezil - aricept, rivastigmin - exelon, galantamin - reminyl)ACH – postupne sa zhoršujúca choroba, spôsobuje zánik nervových buniek v mozgu, problémy s pamäťou a zmeny v správaníPríznaky: strata pamäti, ťažkosti so zvládaním úloh, problémy pomenovať bežné predmety, strácanie sa, znížená schopnosť úsudku, problémy s abstraktným myslením, zmeny v nálade, správaní a osobnosti, strata záujmu3 štádiá:1. štádium: ľahká Alzheimerova choroba- trvanie 2-4 roky, opakované hovorenie tej istej veci, strata záujmu o činnosti- ťažkosti s pomenovaním bežných predmetov, strácanie vecí, zmeny osobnosti2. štádium: stredne ťažká ACH- trvanie 2-10 rokov, ľahko sa stratí na miestach, ktoré dobre pozná- ťažkosti s jednoduchými činnosťami, zmeny nálady, úzkosť, depresia – dozor3. štádium: ťažká ACH- nezvládajú vykonávať niektoré činnosti sami – nepoznajú členov rodiny, neschopní starať sa o seba – nevyhnutná neprestajná starostlivosť
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.