referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Poškodenie periférnych nervov
Dátum pridania: 19.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 395
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 

Periférne (chabé) obrny:-vznikajú pri poškodení spinálneho motorického okruhu v jeho hociktorej časti (okrem nervovosvalovej platničky a svalu)-neurity motorických buniek predných miechových rohov tvoria po výstupe z miechy predné miechové korene, ktoré sa spájajú so zadnými miechovými koreňmi (vedú aferentné vzruchy z periférie)-aferentné (dostredivé) vzruchy sa vedú senzitívnymi vláknami (vzruchy pre všetky kvality citlivosti a vzruchy zo svalových vretienok a zo šľachových a kĺbových receptorov) a eferentné (odstredivé) motorickými vláknami (vzruchy pre vôľové a automatické pohyby, pre koordináciu, reguláciu svalového tonusu, vegetatívne vzruchy)-motorické vlákna alfa periférneho nervu sa končia v myoneurálnej platničke, eferentné vlákna gama zasa v polárnych zónach svalového vretienkasyndróm periférnej obrny:a)zníženie až strata svalovej silyb)zníženie až strata aktívnej hybnostic)zníženie až vymiznutie šľachových, okosticových a kožných reflexovd)zmeny svalového tonusu – zníženie (hypotónia)e)svalové atrofie f)trofické zmeny kože z porúch trofickej inervácie (koža – hladká, tenká, nadmerne sa olupuje, bledá, poruchy ochlpenia)g)porucha elektrickej dráždivosti nervu i svalu, elektromyografické zmeny a zmeny chronaxieh)fibrilácie a fascikulárne zášklbyi)svalové kontraktúryj)poruchy citlivosti periférneho typu z poškodenia aferentných vláken

Periférne obrny podľa miesta poškodenia:1. poškodenie predných miechových rohov sa prejavuje príznakmi periférnej obrny – atrofie postihujú najmä akrálne časti končatín a nevyskytuje sa porucha citlivosti (aferentné vzruchy idú zadnými koreňmi do zadných miechových rohov) – obrny pri poliomyelitis anterior acuta, poliomyelitis anterior chronica, amyotrofickej laterálnej skleróze2. poškodenie predných miechových koreňov sa prejavuje príznakmi periférnej obrny, keď sú postihnuté aspoň dva korene – segmentálna obrna (obrna, pri ktorej je porušená len určitá pohybová funkcia), zriedka sú izolovane postihnuté len predné korene miechy, zvyčajne sú postihnuté i zadné korene – poruchy citlivosti – koreňové poruchy citlivosti – polyradikulitída, polyradikuloneuritída (Guillainova-Barrého), lumboischiadické syndrómy s léziou predných a zadných koreňov3. poškodenie zadných miechových koreňov sa prejavuje:a)poruchou citlivosti pre všetky kvality pásovitého, na končatinách pozdĺžneho, na trupe priečneho priebehub)znížením až vymiznutím šľachovosvalových reflexov, napr. reflexu Achillovej šľachy pri lumbosakrálnych diskopatiáchc)hypotóniou svalstva, napr. lýtkového, pri lumboischiadickom syndrómed)segmentálnou obrnou, ktorá vzniká ak sú poškodené aspoň dva korene po spojení s prednými4. poškodenie nervových plexov sa prejavuje príznakmi periférnej obrny, ktorá posthuje väčšie oblasti až celú končatinu – poruchy citlivosti na celej končatine (úrazy, tumory)

Poškodenie periférneho nervu sa prejavuje príznakmi periférnej obrny v inervačnej oblasti príslušného poškodeného nervu i s poruchou citlivosti, ktorej lokalizáciu určuje inervačná oblasť príslušného nervuNajčastejšie príčiny vzniku a rozvoja periférnych obŕn:- traumatické poškodenie nervu alebo plexu – radikulopatie- zápaly – polyneuritída, polyradikuloneuritída, poliomyelitída- toxické poškodenie – endotoxické: DM, karcinomatóza, exotoxické: pri dlhotrvajúcom styku s Hg, As, Pb, pri chronickom nadmernom požívaní alkoholu- cievne príčiny – arteriosklerotická polyneuritída- degeneratívne príčiny – syringomyélia- nádory – intramedulárne, extramedulárne, nádory v oblasti panvy, brachiálneho plexu Periférna paréza n. facialis- porucha vzniká – infranukleárne, nukleárne poškodenie- mimické svalstvo postihnuté na strane lézie – ochrnuté mimické svalstvo – vrásky na čele sú na paretickej strane plytšie, nevie skrčiť čelo, nevie zatvoriť oko – lagopthalmus a pri pokuse zovrieť mihalnice sa bulbus otáča vertikálne – Bellov príznak – pri zatváraní očí nastáva synkinéza bulbu v zmysle rotácie nahor- pri korenálnom reflexe sa bulbus z tej istej príčiny otáča smerom nahor a nevzniká žmurknutie- nasopalpebrálny reflex je na strane poruchy znížený alebo vyhasnutý- nasolabiálna ryha je vyhladená, ústny kútik uložený nižšie, pri cerení zubov zaostáva- platysma sa rysuje menej- pacient nevie pískať- prítomné poruchy chuti, hyperakúsis – z poruchy funkcie svalu m. stapedius, porucha sekrécie sĺzLézia plexus brachialis (C5-Th1)3 časti: radiálna (C5-C7), ulnárna (C8-Th1) a dorzálna (Cť-Th1)- motoricky, senzitívne a vegetatívne zásobuje celú HK – léziou vznikajú periférne obrny a poruchy citlivosti na HKhorný typ obrny: Duchennov-Erbov – postihnuté svaly pleca, ramena a lopatkydolný typ obrny:

Klumpkeho – postihnuté svaly predlaktia a ruky, zásobovacia oblasť n. ulnaris, n. medianus, časť n. radialis, porucha hybnosti akrálnej časti ruky obrna celého plexu – celá HK od pleca až po prsty nepohyblivá a necitliváLézia n. axillares (C5-C6)- zriedkavé postihnutie, motorickou funkciou je elevácia ramena, upaženie a zapaženie, zásobuje senzitívne m. deltoideusklinicky: zhoršenie elevácie, upaženia, zapaženiaLézia n. radialis (C5-C8)- zmiešaný nerv, motoricky zásobuje extenzory ruky, prstov a predlaktia, svaly súčastnené na flexii predlaktia, senzitívne inervuje zadnú plochu ramena, predlaktia a palcovú stranu chrbta rukyklinicky: periférna obrna v inervačnej oblasti n. radialis, obrna typu „labutieho krku“, porucha citlivosti je na palcovej strane chrbta rukyLézia n. ulnaris (C8-Th1)- zmiešaný nerv, zabezpečuje flexiu prstov v MCP kĺboch, extenziu v interfalangálnych kĺboch, addukciu a abdukciu prstov – jemná pohyblivosť prstovklinicky: periférna obrna v inervačnej oblasti, svaly sú atrofické, „pazúrovitá ruka“, poruchy hybnosti, porucha citlivosti, vegetatívne poruchyLézia n. medianus (C5-Th1)- motoricky zásobuje svalstvo – pronátory predlaktia, palmárnu flexiu ruky a prstov, senzitívne zásobuje 1., 2., 3. prst, radiálnu polovicu 4. prsta na dlaňovej ploche a časť dorzálnej plochy predlaktiaklinicky: postihnuté pohyby palca, ukazováka a stredného prstaLézia n. femoralis (L2-L4)- zmiešaný nerv, najsilnejšia vetva lumbálneho plexu, najdlhší miechový nerv, motoricky zásobuje svaly, ktoré extendujú predkolenie, pohybujú DK dopredu, vykonávajú flexiu panvy, senzitívne zásobuje prednú a vnútornú plochu stehna a kolena, vnútornú polovicu prednej plochy predkolenia a chrbta nohyklinicky: poruchy hybnosti

Lézia n. ischiadicus (L4-S3)- konečná vetva sakrálneho plexu, 2 nervy: n. tibialis a n. fibularis, motoricky zásobuje flexory kolena a všetky svaly predkolenia a nohy, senzitívne inervuje gluteálnu oblasť, zadnú plochu stehna, laterálnu a dorzálnu plochu predkolenia a celú nohuklinicky: plégia svalov nohy a flexorov kolenaLézia n. tibialis (L4-S3)- inervuje motoricky flexory a adduktory nohy a flexory prstov, senzitívne inervuje pätu a skoro celú stupajklinicky: periférna obrna v inervačnej oblasti, prsty – pazúrovité postavenie, atrofia lýtkového svalstva, kauzalgieLézia n. fibularis (n. peroneus, L4-S2)- motoricky inervuje svaly, ktoré udržujú klenbu nohy, vykonávajú dorzálnu flexiu, abdukciu a pronáciu nohy, senzitívne inervuje vonkajšiu a prednú časť predkolenia a vnútorné 2/3 chrbta nohyklinicky: noha prepadáva, nemôže sa postaviť na päty, šúcha palcami o podložku, stepážPolyneuritídy – polyneuropatie- ochorenia viacerých periférnych miechových nervov, pôvodu infekčného alebo parainfekčného (záškrt, chrípka, týfus), toxického (cukrovka, urémia, alkohol), cievneho (artérioskleróza)- rozpad myelínových pošiev klinický obraz: postupný vznik periférnych obŕn, poruchy hybnosti, hyporeflexia až areflexia, svalová hypotónia, trofické poruchy kože, fibrilárne a fascikulárne zášklby, poruchy citlivostiPolyradiculoneuritis (Guillainov-Barrého syndróm)- výskyt v každom veku, obidve pohlavia, postihnutie periférnych nervov, plexov a koreňov zápalového charakterupôvodca: neurotropný vírus, zápalové ochorenia, pôsobenie endotoxických a exotoxických faktorov, poruchy výživyklinický obraz: periférna kvadruparéza, postihnutie trupu, objektívne poruchy citlivosti, vegetatívne príznaky, poruchy sfinkterovPoliomyelitis anterior acuta (Heineho-Medinova choroba)- infekčné vírusové ochorenie NS s epidemickým alebo endemickým výskytom, vznik periférnych obŕn, lokalizovaných akrálne, postihuje detiklinický obraz: periférna asymetrická akrálne lokalizovaná paraplégia, paréza 1DK bez porúch citlivosti, svalové atrofie, kontraktúry a trofické zmeny kože

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.