referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Mozog
Dátum pridania: 25.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 953
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Delíme na neurokranium – puzdro okolo mozgu a zmyslových orgánov splanchnokranium – obklopuje začiatok TSNEUROCRANIUMTvorené kosťami: os occipitale – záhlavná os sphenoidale – klinová os ethmoidale – čuchová os temporale – spánková os frontale – čelová os parietale – temenná os lacrimale – slzná os nasale – nosová vomer concha nasales inferiorv neurokraniu človeka tvoria chrupavčité zložky lebečnú bázu, kt.je zhora a zo strán doplnená krycími kosťami a tvorí teda lebečnú klenbuOs occipitaleobklápa záhlavný otvor – foramen magnumpre ním je báza – pars basilaris, kt.po oboch stranách prechádza do partes lateralissquama occipitalis – časť za foramen magnum dozadu a hore- končí sa švom sutura lambdoideana pars basilaris – clivus - vyhĺbenie a tuberculum pharyngeum – pripojenie hltanapartes lateralis – condyli occipitales – pre atlantookcipitálne spojenie fossa condylaris – jamka za kondylom canalis condylaris canalis hypoglossi – priebeh hlavového nervu XII.

Incisura jugularis foramen jugulare na squama: sutura lambdoidea protuberantia occipitalis externa – na vnútornej str. je p.o.interna linea nuchae – suprema, superior, inferior eminentia cruciformis – nachádza sa zvnútra a delí os na 2 priehlbiny (pologule mozočku)Os sphenoidalezloženie: corpus alae minores….platničky trojuholníkového tvaru, vystupujú z tela hore alae majores….odstupujú laterálnezadná stena je spojená s os occipitalissagitálnu prepážku tvorí septum – delí os na sinusi sphenoidalehorná str.tela obrátená do lebečnej dutiny – fossa hypophysialis (sella turcica) – jamka pre hypofýzudorsum sellae – zadná vyvýšenina tureckého sedlacanalis opticus – priechod pre n.opticuspredná str.smeruje do nosovej dutiny ako sinus sphenoidalesdopredu vystupuje crista sphenoidales – spojená s kostenou nosnou prepážkouspodná str.je tiež obrátená do nosovej dutiny – zdola na ňu nasadá na vomerprocessus clinoideus ant. et post.Alae majores - plochy:facies cerebralisfacies temporalis a infratemporalisfacies orbitalisfacies maxillaris – s foramen rotundum – priechod vetvy n.trigeminus foramen ovale - priechod vetvy n.trigeminus foramen spinosumprocessus pterygoideus lat.

Medialis – odstupujú kaudálne od klinovej kosti - odstupy žuvacích svalovOs ethmoidaleČasti: lamina cribrosa – horizonálna dierkovaná platnička lamina perpendicularis – zvislá platnička – súčasť nosovej prepážky labyrinthi ethmoidales – súbory dutín = cellulae ethmoidales ant., med, post.Odvíjajú sa od nej nosové mušličky conchae nasales sup. et mediaCrista galliOs temporaleČasti: pars petrosa pars squamosa pars tympanicaPars petrosa: rozlišujú sa plochy facies anterior, post., inf., ventrobasalis processus mastoideus proc.styloideus medzi nimi je foramen stylomastoideum – lícny nerv VII. opúšťa canalis facialis labyrinthus osseus – tvorí kostenné dutiny labyrinthus membranaceus - uloženie sluchových orgánov porus acusticus internus – vstup do vonkajšieho zvukovodu, kt. pokračuje ako meatus acusticus internus – vnútorný zvukovod canalis caroticus – vstup a.carotis interna fossa jugularis (naväzje na fossa jugularis) – začiatok v.jugularis interna cavitas tympanica – stredoušná dutinaPars squamosa – zvonka je spojená s p.petrosa proc.zygomaticom, kt.sa spája s lícnou kosťou do arcus zygomaticus - fossa mandibularis – kĺbna jamka pre čelustný kĺbPars tympanica – tvorí kostenný zvukovod Os frontale

Časti: squama frontalis partes orbitales pars nasalisSquama frontalis – rozlišujeme šev = sutura coronalis arcus superciiares – nadočnicové oblúky glabella – ploška medzi vyvýšenými arcus superciliares margo supraorbitalis – horný okraj očnice s nervami a cievamiPartes orbitales: fossa glandulae lacrimales – jamka pre slznú žľazu Pars nasalis – spája sa s os nasale a proc.frontalis maxillae - vo vnútri dutina vystlaná sliznicou – sinus frontalisOs parietalepárová kosťhlavné švy: sutura coronalis – s os frontalis s.sagitalis – s 2.temennou kosťou s.lambdoidea – s os occipitalis s.squamosa – s os temporaletuber parietale – hrbol temennej kostiOs lacrimaletenká štvorhranná kostička zasadená do očniceOhraničenie: kraniálne s os frontale ventrálne a kaudálne s maxilou dorzálne s lamina orbitalis ossis ethmoidalecanalis nasolacrimalis – obsahuje ductus nasolacrimalis – odvádza slzyOs nasalepárová kostička pripojená k os frontalenaväzujú na nich chrupavkyVomerplochá, sagitálne postavená kosť2 symetricky rozložené lamely alae vomerisje spojený s lamina perpendicularis ossis ethmoidalis

SPLANCHNOCRANIUM
Tvorené kosťami: maxilla os palatinum os zygomaticum mandibula os hyoideum Maxillazložená z tela a výbežkov: corpus maxillae proc.frontalis proc.zygomaticus proc.palatinus proc.alveolarispôvodne párovánesie horný zubný oblúk, podiela sa na tvari tvárena corpuse rozlišujeme plochy: facies ant., infratemporalis, orbitalis, nasalistuber maxillae foramina alveolaria – vstupy pre canales alveolares – otvory pre nervy a cievy zubovalveoli dentales – zubné lôžkasinus maxillaris s otvorom do hiatus maxilarisproc.frontalis hraničí s: os nasale ventrálne os lacrimale dorzálne os forntale kraniálneproc.zygomaticus sa spája s os zygomaticumna proc.palatinus – sutura palatina mediana – stretnutie oboch tvrdých podnebíos palatinumpárová kosť z 2 lamiellamina horizontalis – má voľný zadný okraj, predným sa spája s proc.palatinus maxillaelamina perpendicularis – na nosnej str. sú 2 vodorovné lišty – pripojenie conchaeos zygomaticumspája skelet tváre so skeletom neurokraniavýznamne sa zúčastňuje na tvari tváreproc.

Frontalis – spojenie s os frontalisproc.maxillaris – spojenie s čelusťouproc.temporalis - spája sa s s výbežkom os temporale a tvorí arcusygomaticusmandibulazložená z tela a 2 vzostupných ramien: corpus mandibulae – nepárové telo ramus mandibulae angulus mandibulae – uhol, kt.prechádza corpus do ramusuna corpuse rozlišujeme: protuberantia mentalis foramen mentale fovea sublingualis alveoli dentalesramus: proc.condylaris collum mandibulae fovea pterygoidea processus coronoideus – úpon m.temporalis incisura mandibulaeďalej na ramus úpony svalov: m.pterygoideus m.temporalis m.masseter os hyoideumje uložená vpredu v krčnom svalstveje hmatnázložená: corpus – nepárové telo cornua majora et minora - veľké a malé rohylig.stylohyoideum spája cornua minora s proc.styloideusTvar lebky ako celkuzávisí na rozvoji mozgu a žuvacom aparáteu novorodencov nevytvorené švy, ale , ale väzivové pásiky FONTANELYsú hmatné a slúžia pôrodníkovi k orientácií plodu
 
Podobné referáty
Mozog SOŠ 2.9696 911 slov
Mozog 2.9646 869 slov
Mozog 2.9600 643 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.