Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Symptomy horučky

Typická horúčka prebieha v určitých etapách= štádiách.1.štádium: tzv. PRODROMÁLNE štádium, ktoré trvá 15-90 minút. Dochádza k uvoľneniu endogénneho pyrogénu na základe pôsobenia exogénneho pyrogénu.. Prebuduje sa termoregulačné centrum na inú teplotu. 2.štádium: VZOSTUPU (stadium incrementi). Predpokladaná zmena termoregulačného centra, ktoré má asi dva kompartmenty. Uplatňujú sa impulzy zo sympatikového kompartmentu vysielané cez sympatikové vlákna do celého tela. Spôsobujú vazokonstrikciu v kožných a podkožných cievach, čím sa znižuje VÝDAJ tepla. Svaly, pečeň a srdce zabezpečujú TVORBU tepla. Zapája sa termogenéza cez trijódtyronín a tyroxín. Zvyšuje sa kardiovaskulárna činnosť, aj dýchanie, a aj bazálny metabolizmus. 3.štádium: VYVRCHOLENIA (stadium acme). Telesná teplota kulminuje. Dosiahla sa teplota, na ktorú sa prebudovalo termoregulačné centrum. Je omývané krvou, ktorá má pôvodné nastavenie. V dôsledku tohto sa deaktivuje sympatikový kompartment.

Aktivuje sa parasympatikový kompartment, ktorého impulzy vyvolávajú vazodilatáciu ciev. Pokles krvného tlaku a zvýšenie tlaku arterial pulmonalis. Postihnutý má teplú a červenú kožu, potí sa a teplo sa stráca vedením, sálaním a odparovaním. 4.štádium: ZOSTUPNÉ (stadium decrementi). Začína sa od vrcholu horúčky a predstavuje jej pokles. Ten môže byť lytický alebo kritický. Kritický pokles – zníženie teploty na normálnu v priebehu 1-2 hodín. Pri poklese teploty klesá aj pulzová a dychová frekvencia. Náhly pokles môže spôsobiť zlyhanie cirkulácie, teplotnú krízu. Pri horúčke dochádza k významným zmenám funkcií organizmu. Priamy dôsledok je TACHYKARDIA, zvýšenie frekvencie srdca o 10- 15 úderov znamená zvýšenie teploty o 1 stupeň. Výskyt EXTRASYSTOLY. Pri vzostupe horúčky sa zvyšuje KRVNÝ TLAK, pri poklese sa znižuje. Zrýchlená frekvencia DÝCHANIA v začiatočných štádiách až po kulmináciu horúčky. Počas horúčky a po jej skončení sa objavujú v MOČI patologické zložky- bielkoviny, hyalinné valce a kreatinín. Nepriaznivé účinky na funkcie TRÁVIACEHO TRAKTU.

Porucha sekrécie tráviacich štiav, vstrebávania a motoriky, strata chuti do jedla. Urýchľujú sa oxidačné procesy, čo sa prejavuje zvýšením spotreby KYSLÍKA. Môže sa zistiť HYPERGLYKÉMIA. Zvyšuje sa katabolizmus bielkovín s negatívnou dusíkovou bilanciou. Znížené vylučovanie chloridov a vody. Znížená diuréza. Vznik metabolickej acidózy. Keď sa zvýši telesná teplota o 6 stupňov vznikne stav, ktorý je nezlučiteľný so životom. Subjektívny pocit horúčky je značne variabilný. Niektorí ľudia sú náchylní na minimálne zvýšenie teploty, iní necítia ani vysoké zvýšenie teplôt. Väčšinou sa horúčka spája so subjektívnym diskomfortom, ako je neurčitá bolesť hlavy, kĺbov, svalov a bolesť v krížoch. Triaška- môže byť prítomná pri každej horúčke.Typická pri pyogénnych infekciách s bakteriémiou. Vyvoláva sa aj podaním antipyretík, hlavne ak sa podajú vo fáze zvyšovania teploty. Potenie- difúzne sa prejavuje po kulminácii horúčky. Prirodzená reakcia. Zmeny mentálneho stavu- prítomné u veľmi mladých a veľmi starých ľudí. Sú mierne, alebo až delirentné. Kŕče- prítomné u detí do 5 rokov.

Vyvíjajú sa pri zvyšovaní teploty. Herpes labialis- zvýšená teplota môže aktivovať latentný vírus herpes simplex. Je aj známkou potlačenej celulárnej imunity. Výskyt pri pyogénnych baktériových infekciách, pri malárii,... Užitočnosť horúčky- mierne zvyšuje imunitné reakcie, zvyšuje chemotaktickú , fagocytovú, a baktericídnu aktivitu polymorfonukleárnych leukocytov. Stimuluje aj procesy tvorby protilátok. Spomaľuje rast mikróbov. Znižuje množstvo železa, zinku a medi v plazme- nepriaznivé pre mikróby. Všeobecne považujeme horúčku za patologickú reakciu. Patrí medzi kompenzačné mechanizmy a má významnú úlohu pri obranných mechanizmoch. Škodlivé účinky horúčky – zvýšenie bazálneho metabolizmu, minútového vývrhového objemu, straty solí a vody...Veľmi vysoká horúčka tlmí imunitné reakcie. Dlhodobá horúčka spôsobuje poruchy parenchymatóznych orgánov. Existujú situácie kedy je potrebné zníženie teploty(malígna horúčka, febrilné kŕče, epilepsia, kardiálne a CNS choroby). Riziko rýchleho zníženia tlaku.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk