referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Hypoventilácia a hyperventilácia
Dátum pridania: 17.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 768
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

Hypoventilácia a hyperventilácia

HYPERVENTILÁCIA: Pri hyperventilácii sa znižuje obsah CO2 v arteriálnej krvi, preto je menšia možnosť tvorby kyseliny uhličitej z vody a CO2 – pokles hladiny kys. uhličitej, zníženie koncentrácie iónov vodíka, preto ph plazmy sa posunie na ALKALICKÚ stranu = RESPIRAČNÁ ALKALÓZA, HYPOKAPNIA, NEMETABOLICKÁ ALKALÓZA. Obličky: vylučujú bikarbonátové ióny, retinujú ióny vodíka a nebikarbonátové anióny, výsledok je vylučovanie alkalického moču a úprava plazmatického ph. Počas alkalóz klesá hladina ionizovaného kalcia a zvyšuje sa nervosvalová dráždivosť, lebo sa porušuje membránový potenciál. Zvýšená dráždivosť môže viesť až ku kŕčom a tetánii. Alveolárna hyperventilácia(AH) spôsobuje respiračnú alkalózu preto, že sa vydýcha CO2 a nasleduje pokles koncentrácie CO2 v arteriálnej krvi. Najčastejšia príčina: abnormálne rýchla respirácia, sprevádza napätie a extrémny emočný stav. Hyperventiláciu spôsobuje: vysoká horúčka, encefalitída, meningitída, stavy vedúce k zvýšenej dráždivosti dýchacieho centra. Výsledok je zvýšené dýchacie úsilie. AH sa môže objaviť aj ako kompenzačný mechanizmus pri metabolickej acidóze. Nízka arteriálna koncentrácia kyslíka môže stimulovať periférne chemoreceptory, ktoré dráždia respiračné centrum- zabezpečí sa prívod kyslíka aj vydýchanie nadmerného množstva CO2.

HYPOVENTILÁCIA: Alveolárna hypoventilácia (AO) je ventilácia, ktorá je nepostačujúca vzhľadom na metabolické pochody. Je výsledkom porúch regulácie dýchania alebo následkom porúch dých. systému. Výsledok je hyperkapnia spojená s hypoxémiou. Zvýšenie koncentrácie CO2 spolu so znížením koncentrácie kyslíka je spojené so zvýšením hladiny kyseliny uhličitej = RESPIRAČNÁ ACIDÓZA, NEMETABOLICKÁ ACIDÓZA, HYPERKARBIA, HYPERKAPNIA. Obličky reagujú kompenzáciou. Zadržiavajú bikarbonátové ióny, vylučujú ióny vodíka, a nebikarbonátové anióny. Výsledok: vylučovanie kyslého moču, užitočná retencia plazmatických bikarbonátov. Ph plazmy posunuté na KYSLÚ stranu. Dlhodobé zvýšenie koncentrácie CO2 v plazme zaručuje zmenšenú účasť obličiek na úprave ph. Zvýšenie arteriálnej koncentrácie CO2 stimuluje chemoreceptory v aorte a v karotídach. Výsledok: zvýšená frekvencia srdcovej činnosti a sily kontrakcie. Zvýšenie arteriálnej koncentrácie CO2- vazodilatácia cievneho riečiska v mozgu a zvýšený prietok krvi. Spôsobujú zvýšenie tlaku mozgovomiešneho moku a vznik edému mozgu. Nepríjemné pocity: nauzea, bolesti hlavy, tlak v hlave, konfúzie. Zvyšovanie vodíkových iónov v extracelulárnej tekutine spôsobuje ich prienik do buniek. Intracelulárny deficit kália je príčinou svalovej slabosti. Najväčšie zmeny sú na jadrách kardyomyocytov a vývin fibrózy na myokarde. Hypoxémia a acidóza sú príčinou vazokonstrikcie pľúcneho riečiska s následným zvýšením tlaku. CHRONICKÁ VAZOKONSTRIKCIA so zvýšením tlaku predstavuje záťaž pre PRAVÚ KOMORU. Výsledok je hypertrofia P. Komory s prípadným zlyhaním ,,COR PULMONALE“ Hypoventiláciu spôsobujú medikamenty: anestetiká, sedatíva, hypnotiká, analgetiká, dýchanie čistého vzduchu. AO sa objavuje pri obštrukčných chorobách pľúc, reštrikčných chorobách pľúc a deficiencii pľúcneho surfaktantu. Rytmické dýchanie môže byť prerušené alebo opakovane prerušované apnoickými pauzami. APNOE- zastavenie dýchania. APNOICKÁ PAUZA- prerušenie dýchania na dlhšie ako 10 s. Dlhšie pauzy spôsobujú výraznú hypoxémiu. Vyskytujú sa aj v spánku. Poznáme 3 typy spánkového apnoe:

  1. OBŠTRUKČNÝ TYP SPÁNKOVÉHO APNOE - spôsobený prechodným uzáverom horných dýchacích ciest - čiastočná obštrukcia- chrápanie - výskyt častejší u obéznych ľudí , osoby ktoré spia na chrbte - príčina: anatomicky zmenené dýchacie cesty a ich okolie
  2. CENTRÁLNY TYP - znížená aktivita dýchacieho centra - štrukturálne alebo funkčné poruchy dýchacieho centra v predĺženej mieche - ONDININA KLIATBA- idiopatická porucha centrálneho riadenia dýchania, prejavuje sa apnoickými pauzami v spánku - výskyt pri neurologických poruchách a poruchách svalov
  3. ZMIEŠANÝ TYP - kombinácia 1 a 2 typu - každá epizóda apnoe predstavuje prechodnú HYPOXÉMIU a HYPERKAPNIU so všetkými dôsledkami.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.