referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Náhla srdcová smrť
Dátum pridania: 26.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 839
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Problematika náhlej kardiálnej smrti (NKS) ako závažný medicínsky, sociálny i ekonomický problém rozvinutých spoločností sa dostala do povedomia verejného zdravotníctva hlavne v posledných dvoch desaťročiach. Hlavným dôvodom takéhoto vývoja sú najmä tieto faktory:-NKS predstavuje asi ¼ všetkých úmrtí v rozvinutých krajinách. Tvorí až 60% celkovej mortality z kardiovaskulárnych príčin.-Moderná medicína má k dispozícií prostriedky ako účinne NKS predchádzať, čím problém NKS presunul z roviny akademickej do roviny praktickej.NKS ešte v 70-tych rokoch 20. storočia obávaný a často sa vyskytujúci terminálny chorobný proces a znalosti o jeho patofyziologických mechanizmoch boli veľmi obmedzené .Vďaka pokrokom v teoretickej a klinickej medicíne, ktoré umožnili bližšie definovať skutočné rozmery tohto problému, presunul sa medicínsky záujem najmä na intervenčné a preventívne stratégie boja s NKS.

Pre úspešný vývin klinicky aplikovaných a zmysluplných preventívnych a intervenčných stratégií managementu NKS bolo nevyhnutné sústrediť sa najmä na tieto okruhy problémov:-spoľahlivá a široko aplikovateľná identifikácia chorých ohrozených NKS-identifikácia tých procesov v „smrtiacej“ kaskáde NKS, ktoré sú prístupné intervencií s cieľom kaskádu zastaviť a tým predísť vzniku NKS.Definícia a základné klinicko- epidemiologické údajeNKS je prirodzené úmrtie s kardiálnej príčiny sprevádzané náhlou stratou vedomia v priebehu jednej hodiny od začiatku akútnej symptomatológie. Pre existujúce ochorenie srdca mohlo, resp. nemuselo byť známe, avšak čas a spôsob smrti sú vždy neočakávané.1.Prodromálne symptómy - Vzdialené- predchádzajúce vlastnú príhodu o týždeň až mesiace a sú obvykle veľmi málo špecifické (únavnosť, atypická bolesť na hrudníku, neurčité palpitácie).- Bezprostredné- vznikajú náhle a sú špecifickejším prejavom hroziaceho zastavenia srdca, ktoré predchádzajú až o 24hodín (stenokardie, dýchavica, pretrvávajúce búšenie srdca, presynkopy až synkopy).2. Nástup terminálnej príhody- charakterizuje klinický stav pacienta tesne pred zastavením srdca. 3. Vlastné zastavenie srdca charakterizované náhlou stratou vedomia v dôsledku prekrvenia mozgu4. Biologická smrť- nie je v súčasnosti už nevyhnutným dôsledkom zastavenia srdca.

Fibrilácia komôr bez terapeutickej intervencie vedie k ireverzibilnému poškodeniu mozgu v priebehu 4-6 minút a následne k biologickej smrti, sú však známe prípady s podstatne dlhším prežívaním (viac ako 16min. )Vlastný termín „náhla kardiálna smrť“ zahrňuje v sebe určité terminologické protirečenie: pri úspešnej reaminácii môže pacient túto príhodu prežiť. Pod pojmom odvrátená NKS treba rozumieť obnovenie normálnej srdcovej činnosti po jej prechodnom zastavení a tým aj reverziu hroziacej biologickej smrti. Kaskáda náhleho úmrtia, tak ako je uvedená vyššie, sa teda preruší v tretej fáze.Etiológia a patogenéza náhlej kardiálnej smrtiSubstrátom NKS je viac ako 90% ischemická choroba srdca a kyrdiomyopatie. Je dôležité, že v detskom a adoslescentnom veku je spektrum ochorení zodpovedných za NKS odlišné od dospelosti. Koronárna ateroskleróza sa vyskytuje zriedkavo, dominujú myokarditídy, hypertrofická kardiomyopatia, syndróm predĺženého QT, dysplázia pravej komory, anomálie koronárnych tepien, Brugadov syndróm a idiopatická komorová fibrilácia.Ochorenie koronárych tepien 1.Koronárna ateroskleróza- ischemická choroba srdca-akútna ischémia (akútny infarkt myokardu).chronický infarkt myokardu2.Vrodené malformácie koronárnych artérií3.Iné: funkčná obštrukcia(spazmus), embolizácia, arteritída, dosekcia, traumatizmusHypertrofia myokardu komôr

1.Hypertrofia ľavej komory spojená s ischemickou chorobou srdca2.Hypertenzná choroba srdca bez ischemickej choroby sdrca3.Hypertrofia pri postihnutí chlopňového aparátu4.Hypertrofická kardiomyopatia5.Pľúcna hypertenzia( primárna alebo sekundárna)Ochorenia myokardu so srdcovým zlyhaním1.Chronické zlyhanie srdca pri kardiomyopatiách (ischemická, dilatačná, alkoholická a iné.)2.Akútne zlyhanie srdca(masívny infarkt myokardu, akútna myokarditíta..)Ochorenia chlopňového aparátu (aortálna stenóza, insuficiencia, ruptúra..)Vrodené vývojové choroby (vrátane stavov po ich chirurgickej korekcii)Syndróm náhlej smrti u novorodencov s detíIné príčiny a podporujúce faktory1.NKS pri extrémnej fyzickej záťaži2.Mechanická prekážka venózneho návratu (srdcová tamponáda, masívna embólia do pľúc)3.Disekujúca aneuryzma aorty4.Toxické a metabolické faktory(poruchy rovnováhy elektrolytov, metabolické poruchy)Hoci NKS môže vniknúť pri širokom spektre klinických syndrómov, najčastejšie (cca v 80%) vzniká v prítomnosti závažnej koronárnej aterosklerózy. Až v 20% môže byť iniciálnym prejavom ischemickej choroby srdca. Ako bolo zistené u pacientov, ktorí boli úspešne resuscitovaní, akútny infarkt myokardu je príčinou NKS len asi v 15- 20% prípadov.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.