referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Objektívne parametre pri šoku
Dátum pridania: 02.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 580
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Za štandardné sa považujú:-monitorovanie pulzu kvôli zisteniu bradykardie, tachykardie alebo arytmie, EKG-meranie krvného tlaku krvavou a nekrvavou metódou-meranie teploty kože predkolenia a sledovanie jugulárnej venóznej náplne-meranie tvorby moču (hodinová diuréza)-meranie centrálneho venózneho tlaku, tlaku v pľúcnych arteriách a meranie zaklineného tlaku v pľúcach-vyšetrenie krvných plynov, posúdenie ich výmeny, hypoxémie a respiračnej alkalózy(vyšetrenie krvných plynov v kapilárnej krvi je nepostačujúce)-pulzová oxymetria ako kontinuálna metóda-stanovenia hemoglobínu a hematokritu na odhad intenzity krvácania-skríning zrážania krvi na poznanie konzumpčnej koagulopatie-stanovenie elektrolytov a koncentrácie laktátu v sére na posúdenie homeostázyNeskôr sa sledujú: ABR, fibrinogén, fibríndegradačné produkty, lipáza, kreatinín, AST, ALT.

Pri šoku vzniká najskôr reverzibilné a neskôr pri jeho protrahovaní a prehĺbení ireverzibilné poškodenie buniek. Znížená prefúzia tkanív je primárnym faktorom, od ktorého sa odvíjajú organizme ďalšie zmeny- kardiovaskulárna a metabolické, a to v rôznom poradí a rôzneho stupňa. Skoro v každom prípade sa zisťuje prudké zníženie krvného tlaku a zníženie minútového vývrhového objemu srdca, čo je príčinou nedostatočného prietoku krvi cez tkanivá. Hypoxia tkanív spôsobuje acidózu a komplex hormonálnych zmien.Zníženie minútového vývrhového objemu srdca je príčinou zníženej perfúzie všetkých orgánov. Hypoperfúzia môže poškodiť aj samo srdce a kardiovaskulárny aparát ako celok. Vtedy sa vytvorí blúdny kruh, pri ktorom hypoperfúzia srdca zhoršuje jeho výkon a zhoršenie výkonu prehlbuje jeho hypoperfúziu. Z toho hľadiska rozlišujeme neprogredujúce a progredujúce štádium šoku.Na začiatku sa môže vývoj šoku zvrátiť- ide o reverzibilné štádium. Ak však hypoperfúzia tkanív spôsobí nekrózu väčšieho počtu buniek dôležitých orgánov, šok prechádza do ireverzibilného štádia.

Vtedy je prítomné poškodenie srdca z príčin nedostatočnej perfúzie a súčasne sú poškodené hypoxiou aj regulačné centrá. Žiadny zásah, dokonca ani odstránenie príčiny šoku už nemôže v tomto štádiu odvrátiť smrť.Zníženie minútového vývrhovéjho objemu srdca sa prejavuje znížením artériového krvného tlaku. Percentuálny pokles tlaku je v zhode s percentuálnym poklesom minútového vývrhového objemu, platí však iba ako zmena v porovnaní s východiskovými hodnotami pred vznikom šoku. Keby sme nerešpektovali túto skutočnosť, mohli by sme u hypertonika nedoceniť zníženú perfúziu, ak jeho arteriálny tlak dosahuje v absolútnych hodnotách fyziologické rozmedzie.Spotrebu kyslíka v srdci determinuje frekvencia akcie srdca, tenzia počas systoly a kontraktívny stav. Nadmerné a neželateľné zníženie tlaku a zvýšenie frekvencie akcie srdca alebo aj zmena jedného z týchto faktorov pri nezmenení druhého počas šoku je obrazom zhoršenia prísunu a konzumpcie kyslíka v srdci. Podľa medzinárodných konvencií sa rozlišujú 4 typy šoku:-hypovolemický-distribučný-obštrukčný-kadiogénny.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.