Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kinezioterapia v tehotenstve, po pôrode a šestonedelí

Anatómia rodidiel:Vonkajšie rodidlá:Vrch ohanbia= mons pubis venerisVeľké pysky ohanbia= labia majora pudendiMalé pysky ohanbia= labia minora pudendiHrádza= perineumLono= vestibulum vaginaeDráždec= klitorisPrsníky= mammaeVnútorné rodidlá:Maternica= uterus: corpus uteri ( telo ), cervix uteri ( krčok ), isthmus uteri ( úžina )Pošva= vaginaPošvový vchod= ostium vaginaeVajíčkovody= tubae uterinaeVaječníky= ovariaVývoj od oplodnenia po nidáciu.K oplodneniu dochádza splynutím ženskej pohlavnej bunky- vajíčka s mužskou pohlavnou bunkou- spermiou. Pred splynutím má každá z buniek haploidný počet chromozómov. Vajíčko má 22 chromozómov + X sexozóm. Spermia má 22 chromozómov + sexozóm X alebo Y. Po ich spojemí sa zmení haploidný počet chromozómov na diploidný a vznikne zygota. Pohlavie budúceho jedinca teda závisí od genozómu spermie. Postupne dochádza k deleniu, ktoré nazývame aj brázdenie zygoty. Zhluk približne 16 buniek tzv. morula sa ďalej delí na blastulu, blastocystu a gastrulu. Následne dichádza k rozlíšeniu povrchových buniek ( trofoblast z ktorého sa vyvinie placenta a plodové obaly ) a zárodkového terčíka ( embryoblastu ).

Celý proces brázdenia prebieha počas transportu tzv. migrácie zárodku vajcovodom. Migráciu zabezpečuje riasinkový epitel vajcovodu, ktorý svojím kmitaním posúva vajíčko do dutiny maternice. Vajíčko putuje asi 5 dní a v štádiu blastocysty sa postupne vnára do sekrečne pripravenej sliznice maternice, čo nazývame nidácia oplodneného vajíčka.Vývoj zárodku a plodu.Gravidita trvá 10 lunárnych mesiacov ( 28 dňových ), čo je 40 týždňov alebo 280 dní. Zo zárodkového terčíka postupne vznikne zárodok, ktorý sa neustále vyvíja ďalej.Plodové obaly.Placenta- má tvar disku a na konci gravidity meria 15- 20 cm a váži 1/6 váhy plodu. Placenta prilieha najčastejšie na zadnú plochu maternice. Rozpoznávame materskú plochu s placentovými klkmi a plodovú plochu, z ktorej odstupuje pupočník. Materská plocha je priložená k stene maternice a sú na nej kotyledóny s brázdami tzv. villi. Medzi maternicou a klkmi je inervilózny priestor.Úlohy placenty:-ochranná funkcia- bariéra medzi vonkajším prostredím a plodom-nutritívna funkcia- zabezpečuje látkovú výmenu medzi matkou a plodom-respiračná funkcia- výmena okysličenej a odkysličenej krvi medzi matkou a plodom-sekrečná funkcia- zabezpečuje hormonálnu ochranu gravidity, tvorba progesterónu, HCG, HPL, estrogénovPlodové blany:Amnion- vystiela vnútrajšok plodového vajca, pokrýva pupočník a plodovú plochu placenty.

Jej funkciuo je tvorba a resorpcia plodovej vody.Chorion- je vonkajšia blanaodstupujúca od okrajov placenty.Plodová voda:Likvor amnii, je to číra alebo mierne mliečna skalená tekutina. Na konci gravidity má objem 600- 800 ml. Obsahuje glukózu, bielkoviny, močovinu, zinok, odlúpené bunky pokožky a slizníc, maz a splodony metabolizmu.Funkcia:-umožňuje pohyblivosť plodu-chráni plod pred nárazmi-chráni plod pred vyschnutím-napomáha pri pôrode rýchlejšiemu porodeniu trupu a DKOdber vzorky plodovej vody na genetické vyšetrenie v 16. týždni sa nazýva amniocentóza. Optické prezeranie predného vaku blán sa nazýva amnioskopia.Pupočník:Býva 50- 60 cm dlhý. Spája plod s plodovou plochou placenty. Na jeho povrchu je priesvitný amnionový obal, cez ktorý vidíme 2 artéria, 1 vénu a Vartonov rôsol.Príznaky a diagnostika gravidity.Neisté znaky tehotnosti sú zmeny, ktorí tehotnosť vyvoláva v tele ženy mimo pohlavných orgánov. Pravdepodobné znaky tehotnosti sú zmeny vyvolané tehotnosťou na pohlavných orgánoch. Najpravdepodobnejšie znaky dokazujú plodové vajce v maternici. Neisté znaky tehotnosti- zmeny celkového stavu ženy, zmeny jej psychiky, abnormálne chute, ranná nauzea a vracanie, pigmentácia kože, častejšia obstipácia, sklon k tvorbe kŕčových žíl, zvýšená kazivosť zubov, zväčšovanie prsníkov.Pravdepodobné znaky tehotnosti- amenorea pri pravidelnom cykle, zväčšovanie a presiaknutosť maternice, rozťažnosť pošvy, tehotenský obraz v cytologickom náleze, pozitívny tehotenský cytologický test.

Všetky tehotenské testy sú založené na zisťovaní vyššej koncentrácie HCG v sére a v moči.Bazálna teplota zostáva po ovulácii nad 37 stupňov dlhšie ako 16 dní.Isté znaky tehotnosti- dokazujú plod v maternici, ozvy plodu, palpačne zistené časti plodu. Tieto zisťujeme najskôr v 20. týždni. K moderným metódam patrí vyšetrenie ultrazvukom- dokazujeme ním plodové vajce, srdcovú akciu plodu, môžeme merať hlavičku.Zmeny organizmu ženy v tehotemstve.Podstatou tehotenských zmien je adaptácia na tehotnosť, príprava na pôrod a výživa dieťaťa. Krv- jej množstvo sa zvyšuje o 1000- 1500 ml, množstvo plazmy o 35%, objem erytrocytov o 25%. Počet erytrocytov sa znižuje, počet leukocytov stúpa. Srdce- uloženie srdca sa mení, srdce sa posúva doľava a dopredu, v 20% sa vyskytuje systolický šelest. Frekvencia pulzu stúpa o 20 za minútu.Hypotenzívny syndróm- poloha na chrbte spôsobuje tlak na vena cava inferior, tým sa zmenší venózny návrat, systolický tlak klesá, nastáva tachykardia a hrozí kolaps. Pri cisárskom reze zvyšuje nebezpečenstvo anestéziologickej smrti.

Cievy- periférne cievy sa rozširujú najmä v oblasti maternice. Zvýšením venózneho tlaku v malej panve a v dolných končatinách pod vplyvom stázy a znížením tonusu venóznych stien sa tvoria kŕčové žily na DK, vulve v pošve a okolí análneho otvoru.Dýchanie- vitálna kapacita sa nemení. Dyspnoe v tehotnosti býva spôsobená zníženou alkalickou rezervou v krvi, zvýšenou potrebou kyslíka a vysokým stavom bránice.Močový systém- prekrvenie obličiek sa zvyšuje o 25%, glomerulárna filtrácia o 50%.Vývodové močové cesty- hormonálne podmienené zníženie tonusu zapríčiňuje dilatáciu močovodu a mechúra.Tráviaci trakt- sklon ku krvácaniu z ďasien a k ich zápalom. Je zvýšená kazivosť zubov, prítomné pálenie záhy.Zmeny kože- vznik pigmentácií na tvári, v línii pod pupkom, v oblasti prsníkových dvorcov a genitálií, elastické vlákna z kože sa uvoľňujú a vynikajú strie. Po pôrode strie zbelejú.Zmeny v látkovej premene- v druhej polovici tehotnosti sa látková premena zvyšuje o 30%.Nervový systém- v oblasti vegetatívneho nerstva je zvýšená labilita so sklonom k tonusu parasympatika v prvom trimestri a sympatika v treťom trimestri. Vzniká obehová labilita, sklony k vracaniu, zvýšené vylučovanie slín, abnormálne chute.Zmeny na pohlavných orgánov- na vonkajších je hyperemizácia a presiaknutie.Pošva- poddajnejšia, zväčšená,..rastie hmotnosť svaloviny.Psychofyzická príprava na pôrod.

Príprava je vedená formou cvičení zameraných na ovplyvnenie vzniku zmien na organizme ženy, prednášok o tehotenstve, pôrode a šestonedelí a nácvikom správneho dýchania, relaxácie a tlačenia počas pôrodných dôb. Význam LTV:Udržať alebo zlepšiť psychickú a fyzickú kondíciu tehotnej a tým priaznivo ovplyvniť správny vývoj plodu.Pacientku učíme:-cievnu gymnystiku ( na zlepšenie krvného obehu )-predĺžené dýchanie-odkašliavanie s pridŕžaním operačnej rany-nácvik otáčania a vstávania z postele-posilňovanie svalov, ktoré budú operáciou oslabenéPooperačným cvičením bojujeme proti komplikáciám. Účelom LTV je:-zabrániť vzniku pooperačných komplikácií prehĺbením pľúcnej ventilácie, zlepšením krvného obehu a látkovej výmeny-pôsobiť miestne- cielenými cvikmi zlepšiť prekrvenie v panve a tým urýchliť látkovú výmenu a hojenie v operačnom poli-pôspbiť celkovo- oživiť nervosvalovú koordináciu a zlepšiť celkovú vegetatívnu reguláciu-pôsobiť kladne na psychiku pacientkyFyzikálna terapia má za cieľ:- zvýšiť prekrvenie príslušného tkaniva a vnútorných orgánov- urýchliť reparačný proces v príslušnom orgáne-zabezpečiť regeneráciu tkaniva

Všeobecné zásady: ktoré by sme mali vo fyzioterapii po gynekologických operáciách dodržiavať:a)s cvičením pacientky začíname hneď po prebratí z anestézieb)cvičiť sa má v dobre vyvetranej miestnostic)cvičiť sa má pomaly a plynule, nie švihovod)pri cvičení dbáme o správne zapájanie svalových skupíne)rešpektujeme bolesť pacientkyLTV pri gravidite.1. trimester:- nácvik dýchania ( brušné, hrudné )- cviky na zväčšenie pohylivosti kĺbov HK a DK- cviky na spevnenie prsného svalstva- posilovanie brušného svalstva a svalov panvového dna- prevencia kŕčových žíl a plochých nôh- nácvik správneho držania tela- nácvik relaxácieCvičíme vo všetkých polohách- stoj, drep, kľak, sed, ľah. Cvičenie musíme zmierniť v období predpokladanej menštruácie a v 3. mesiaci gravidity.2. trimester:- dýchacia gymnastika- cviky na zvýšenie pohyblivosti HK a DK- cievna gymnastika- cviky na spevnenie prsného svalstva- posilňovanie svalov panvového dna- cviky na spevnenie šikmých brušných svalov, svalov stehien- posilnenie medzilopatkových a chrbtových svalov.V tomto období vynechávame cvičenie na bruchu. Od 20. týždňa gravidity posilňovanie priameho brušného svalstva.

Treba sa naučiť bráničné dýchanie.3. trimester:- dýchanie pre prvú dobu pôrodnú- dýchanie pre druhú dobu pôrodnú- masáž prsníkov- nácvik gynekologickej polohy- relaxácia Anatómia rodidiel:Vonkajšie rodidlá:Vrch ohanbia= mons pubis venerisVeľké pysky ohanbia= labia majora pudendiMalé pysky ohanbia= labia minora pudendiHrádza= perineumLono= vestibulum vaginaeDráždec= klitorisPrsníky= mammaeVnútorné rodidlá:Maternica= uterus: corpus uteri ( telo ), cervix uteri ( krčok ), isthmus uteri ( úžina )Pošva= vaginaPošvový vchod= ostium vaginaeVajíčkovody= tubae uterinaeVaječníky= ovariaVývoj od oplodnenia po nidáciu.K oplodneniu dochádza splynutím ženskej pohlavnej bunky- vajíčka s mužskou pohlavnou bunkou- spermiou. Pred splynutím má každá z buniek haploidný počet chromozómov. Vajíčko má 22 chromozómov + X sexozóm. Spermia má 22 chromozómov + sexozóm X alebo Y. Po ich spojemí sa zmení haploidný počet chromozómov na diploidný a vznikne zygota. Pohlavie budúceho jedinca teda závisí od genozómu spermie. Postupne dochádza k deleniu, ktoré nazývame aj brázdenie zygoty. Zhluk približne 16 buniek tzv. morula sa ďalej delí na blastulu, blastocystu a gastrulu. Následne dichádza k rozlíšeniu povrchových buniek ( trofoblast z ktorého sa vyvinie placenta a plodové obaly ) a zárodkového terčíka ( embryoblastu ).

Celý proces brázdenia prebieha počas transportu tzv. migrácie zárodku vajcovodom. Migráciu zabezpečuje riasinkový epitel vajcovodu, ktorý svojím kmitaním posúva vajíčko do dutiny maternice. Vajíčko putuje asi 5 dní a v štádiu blastocysty sa postupne vnára do sekrečne pripravenej sliznice maternice, čo nazývame nidácia oplodneného vajíčka.Vývoj zárodku a plodu.Gravidita trvá 10 lunárnych mesiacov ( 28 dňových ), čo je 40 týždňov alebo 280 dní. Zo zárodkového terčíka postupne vznikne zárodok, ktorý sa neustále vyvíja ďalej.Plodové obaly.Placenta- má tvar disku a na konci gravidity meria 15- 20 cm a váži 1/6 váhy plodu. Placenta prilieha najčastejšie na zadnú plochu maternice. Rozpoznávame materskú plochu s placentovými klkmi a plodovú plochu, z ktorej odstupuje pupočník. Materská plocha je priložená k stene maternice a sú na nej kotyledóny s brázdami tzv. villi. Medzi maternicou a klkmi je inervilózny priestor.Úlohy placenty:-ochranná funkcia- bariéra medzi vonkajším prostredím a plodom-nutritívna funkcia- zabezpečuje látkovú výmenu medzi matkou a plodom-respiračná funkcia- výmena okysličenej a odkysličenej krvi medzi matkou a plodom-sekrečná funkcia- zabezpečuje hormonálnu ochranu gravidity, tvorba progesterónu, HCG, HPL, estrogénovPlodové blany:Amnion- vystiela vnútrajšok plodového vajca, pokrýva pupočník a plodovú plochu placenty.
Jej funkciuo je tvorba a resorpcia plodovej vody.Chorion- je vonkajšia blanaodstupujúca od okrajov placenty.Plodová voda:Likvor amnii, je to číra alebo mierne mliečna skalená tekutina. Na konci gravidity má objem 600- 800 ml. Obsahuje glukózu, bielkoviny, močovinu, zinok, odlúpené bunky pokožky a slizníc, maz a splodony metabolizmu.Funkcia:-umožňuje pohyblivosť plodu-chráni plod pred nárazmi-chráni plod pred vyschnutím-napomáha pri pôrode rýchlejšiemu porodeniu trupu a DKOdber vzorky plodovej vody na genetické vyšetrenie v 16. týždni sa nazýva amniocentóza. Optické prezeranie predného vaku blán sa nazýva amnioskopia.Pupočník:Býva 50- 60 cm dlhý. Spája plod s plodovou plochou placenty. Na jeho povrchu je priesvitný amnionový obal, cez ktorý vidíme 2 artéria, 1 vénu a Vartonov rôsol.Príznaky a diagnostika gravidity.Neisté znaky tehotnosti sú zmeny, ktorí tehotnosť vyvoláva v tele ženy mimo pohlavných orgánov. Pravdepodobné znaky tehotnosti sú zmeny vyvolané tehotnosťou na pohlavných orgánoch. Najpravdepodobnejšie znaky dokazujú plodové vajce v maternici. Neisté znaky tehotnosti- zmeny celkového stavu ženy, zmeny jej psychiky, abnormálne chute, ranná nauzea a vracanie, pigmentácia kože, častejšia obstipácia, sklon k tvorbe kŕčových žíl, zvýšená kazivosť zubov, zväčšovanie prsníkov.

Pravdepodobné znaky tehotnosti- amenorea pri pravidelnom cykle, zväčšovanie a presiaknutosť maternice, rozťažnosť pošvy, tehotenský obraz v cytologickom náleze, pozitívny tehotenský cytologický test.Všetky tehotenské testy sú založené na zisťovaní vyššej koncentrácie HCG v sére a v moči.Bazálna teplota zostáva po ovulácii nad 37 stupňov dlhšie ako 16 dní.Isté znaky tehotnosti- dokazujú plod v maternici, ozvy plodu, palpačne zistené časti plodu. Tieto zisťujeme najskôr v 20. týždni. K moderným metódam patrí vyšetrenie ultrazvukom- dokazujeme ním plodové vajce, srdcovú akciu plodu, môžeme merať hlavičku.Zmeny organizmu ženy v tehotemstve.Podstatou tehotenských zmien je adaptácia na tehotnosť, príprava na pôrod a výživa dieťaťa. Krv- jej množstvo sa zvyšuje o 1000- 1500 ml, množstvo plazmy o 35%, objem erytrocytov o 25%. Počet erytrocytov sa znižuje, počet leukocytov stúpa. Srdce- uloženie srdca sa mení, srdce sa posúva doľava a dopredu, v 20% sa vyskytuje systolický šelest. Frekvencia pulzu stúpa o 20 za minútu.Hypotenzívny syndróm- poloha na chrbte spôsobuje tlak na vena cava inferior, tým sa zmenší venózny návrat, systolický tlak klesá, nastáva tachykardia a hrozí kolaps. Pri cisárskom reze zvyšuje nebezpečenstvo anestéziologickej smrti.Cievy- periférne cievy sa rozširujú najmä v oblasti maternice. Zvýšením venózneho tlaku v malej panve a v dolných končatinách pod vplyvom stázy a znížením tonusu venóznych stien sa tvoria kŕčové žily na DK, vulve v pošve a okolí análneho otvoru.Dýchanie- vitálna kapacita sa nemení.

Dyspnoe v tehotnosti býva spôsobená zníženou alkalickou rezervou v krvi, zvýšenou potrebou kyslíka a vysokým stavom bránice.Močový systém- prekrvenie obličiek sa zvyšuje o 25%, glomerulárna filtrácia o 50%.Vývodové močové cesty- hormonálne podmienené zníženie tonusu zapríčiňuje dilatáciu močovodu a mechúra.Tráviaci trakt- sklon ku krvácaniu z ďasien a k ich zápalom. Je zvýšená kazivosť zubov, prítomné pálenie záhy.Zmeny kože- vznik pigmentácií na tvári, v línii pod pupkom, v oblasti prsníkových dvorcov a genitálií, elastické vlákna z kože sa uvoľňujú a vynikajú strie. Po pôrode strie zbelejú.Zmeny v látkovej premene- v druhej polovici tehotnosti sa látková premena zvyšuje o 30%.Nervový systém- v oblasti vegetatívneho nerstva je zvýšená labilita so sklonom k tonusu parasympatika v prvom trimestri a sympatika v treťom trimestri. Vzniká obehová labilita, sklony k vracaniu, zvýšené vylučovanie slín, abnormálne chute.Zmeny na pohlavných orgánov- na vonkajších je hyperemizácia a presiaknutie.Pošva- poddajnejšia, zväčšená,..rastie hmotnosť svaloviny.

Psychofyzická príprava na pôrod.Príprava je vedená formou cvičení zameraných na ovplyvnenie vzniku zmien na organizme ženy, prednášok o tehotenstve, pôrode a šestonedelí a nácvikom správneho dýchania, relaxácie a tlačenia počas pôrodných dôb. Význam LTV:Udržať alebo zlepšiť psychickú a fyzickú kondíciu tehotnej a tým priaznivo ovplyvniť správny vývoj plodu.Pacientku učíme:-cievnu gymnystiku ( na zlepšenie krvného obehu )-predĺžené dýchanie-odkašliavanie s pridŕžaním operačnej rany-nácvik otáčania a vstávania z postele-posilňovanie svalov, ktoré budú operáciou oslabenéPooperačným cvičením bojujeme proti komplikáciám. Účelom LTV je:-zabrániť vzniku pooperačných komplikácií prehĺbením pľúcnej ventilácie, zlepšením krvného obehu a látkovej výmeny-pôsobiť miestne- cielenými cvikmi zlepšiť prekrvenie v panve a tým urýchliť látkovú výmenu a hojenie v operačnom poli-pôspbiť celkovo- oživiť nervosvalovú koordináciu a zlepšiť celkovú vegetatívnu reguláciu-pôsobiť kladne na psychiku pacientky

Fyzikálna terapia má za cieľ:- zvýšiť prekrvenie príslušného tkaniva a vnútorných orgánov- urýchliť reparačný proces v príslušnom orgáne-zabezpečiť regeneráciu tkanivaVšeobecné zásady: ktoré by sme mali vo fyzioterapii po gynekologických operáciách dodržiavať:a)s cvičením pacientky začíname hneď po prebratí z anestézieb)cvičiť sa má v dobre vyvetranej miestnostic)cvičiť sa má pomaly a plynule, nie švihovod)pri cvičení dbáme o správne zapájanie svalových skupíne)rešpektujeme bolesť pacientkyLTV pri gravidite.1. trimester:- nácvik dýchania ( brušné, hrudné )- cviky na zväčšenie pohylivosti kĺbov HK a DK- cviky na spevnenie prsného svalstva- posilovanie brušného svalstva a svalov panvového dna- prevencia kŕčových žíl a plochých nôh- nácvik správneho držania tela- nácvik relaxácieCvičíme vo všetkých polohách- stoj, drep, kľak, sed, ľah. Cvičenie musíme zmierniť v období predpokladanej menštruácie a v 3. mesiaci gravidity.2. trimester:- dýchacia gymnastika- cviky na zvýšenie pohyblivosti HK a DK- cievna gymnastika- cviky na spevnenie prsného svalstva- posilňovanie svalov panvového dna- cviky na spevnenie šikmých brušných svalov, svalov stehien- posilnenie medzilopatkových a chrbtových svalov.V tomto období vynechávame cvičenie na bruchu. Od 20. týždňa gravidity posilňovanie priameho brušného svalstva. Treba sa naučiť bráničné dýchanie.3. trimester:- dýchanie pre prvú dobu pôrodnú- dýchanie pre druhú dobu pôrodnú- masáž prsníkov- nácvik gynekologickej polohy- relaxácia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk