referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Juraj
Streda, 24. apríla 2024
Alkoholizmus – problém súčasnej doby
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: abes
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 14 907
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 43.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 72m 10s
Pomalé čítanie: 108m 15s
 

Úvod......................................................................................... 21 

História a základné pojmy................................................ 31.

1. Alkohol a jeho definícia................................................................... 41.
2. Rozdelenie alkoholických nápojov................................................. 62 

Alkoholizmus...................................................................... 82.

1. Vznik alkoholizmu............................................................................... 92.
2. Pôsobenie alkoholu na ľudské zdravie......................................... 123

Závislosť od alkoholu...................................................... 163.

1. Charakteristika užívania alkoholu............................................... 173.
2. Prejavy závislosti od alkoholu...................................................... 183.
3. Vplyv alkoholu na život jednotlivca a spoločnosti................... 224

Liečba závislosti od alkoholu a jeho prevencia........... 254.

1. Priebeh liečby..................................................................................... 264.
2. Prevencia............................................................................................ 295

Praktická časť................................................................... 345.

1. Realizácia prieskumu......................................................................... 355.
2. Štatistické spracovanie prieskumu................................................ 375.
3. Overenie hypotéz............................................................................... 535.
4. Navrhované opatrenia pre prax....................................................... 54

Záver...................................................................................... 57
Zoznam bibliografickývh odkazov.................................... 59
Prílohy.................................................................................. 61         

Úvod

Výberom tejto témy sme chceli hlavne poukázať na problém alkoholizmu ako celospoločenského javu. Je nebezpečný vzhľadom na svoje masové rozšírenie a „tiché“ celospoločenské tolerovanie. Pijeme na radosť, na žiaľ, pri samote, alebo pri stretnutí s priateľmi, s rodinou... Dôvod na prípitok sa vždy nájde, len kde je už tá povestná hranica.  Rozdelením drog na mäkké a tvrdé vzniká mylná predstava o tom, že mäkké a vlastne legálne drogy sú bezpečnejšie, ale opak je pravdou a medzi účinkami tvrdých a mäkkých drog nie je až taký veľký rozdiel. Alkohol ako takzvaná mäkká droga patrí medzi najrizikovejšiu drogu vôbec a vo svete je najviac rozšírení. Alarmujúci je stúpajúci počet alkoholikov v radoch mladej generácie.  Keby mal alkohol  dopad len na jednotlivca, dalo by sa povedať, že je to jeho osobná voľba. Bohužiaľ, na ich užívanie doplácajú viacerí, a často nevinní ľudia. Pitie alkoholu má na svedomí tragické nehody spôsobené podnapitými vodičmi, trikrát zvyšuje riziko rakoviny a má nesmierny dopad na medziľudské vzťahy. A preto aj zostáva nepochopiteľná skutočnosť, ak rodič ponúka dieťaťu už v útlom veku alkohol s vysvetlením  “Veď len hlt, to mu neuškodí...”, prípadne toleruje jeho svojvoľné ochutnávanie a ešte sa na tom zabáva. Neuvedomuje si, že tam niekde sa to všetko začína.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Masár, O. Ondrejkovič, P.: Rozdelenie drog a ich účinky. Protidrogová závislosť. Bratislava, Vyd. SAV, 1999, Melgosa, Julián: Žiť naplno: Kniha o dospievaní. s. 136-137 1. vyd. Vrútky: ADVENTORION s.r.o., 2001. 191s. ISBN 80-88960-61-4, Kunda, S. et. al.: Klinika alkoholizmu, Martin, OSVETA, 1988. 248s., Kolbiáš, E., Novotný, V.,: Alkoholizmus a drogové závislosti. 1.vyd. Bratislava, Univerzita Komenského, 1996. 120s., s. 22-23 ISBN 80 223-1078-6, Kaplan, R., et. al.: Zdravie a správanie človeka, Martin: NEOGRAFIA, 1996. 450 s. ISBN 80-08-00332-4, Janík, Alojz et. al.: Drogy a společnosť. 1. vyd. Praha: AVICENUM, 1990. 344s. ISBN 80-201-0087-3, Handzo, Ivan: Naozaj na zdravie?, 1.vyd. Bratislava: SMENA, 1981. 157s., Gohlert, Fr. Chrisoph et al.: Falošné vedomie: Kompetentne o drogách. Banská Bystrica: IKAR, 2001. 142 s. ISBN 80-551-0207-4, Bútora, M.: Mne sa to nemôže stať: Sociologické kapitoly z alkoholizmu, 1. vyd. Martin: 1989. 340 s. ISBN 80-217-0076-9, Nešpor, Karel et al. 6s.: Zásady efektivní primární prevence. 1. vyd. Praha: SPORTPROPAG, 1999, 40 s., Ondruš, P.: Toxikománia strašiak, či hrozba, Bratislava, OSVETA, 1983, Skála, J., ...až na dno!? Fakta o alkoholu a pijáctví. 1vyd. Praha: Státní zdravotnícke nakladatelství, 1960. 112s., Šedivý, V. et. al.: Lidé, alkohol, drogy, 1. vyd. Praha, NAŠE VOJSKO, 1988. 160s., Petráčová, V. et. al: Slovník cudzích slov. 1. vyd. Bratislava, SNP, 1997.991 s. , Turček, Michal et. al.: Alkohol a deti. 2. dopl. Vyd. Martin: OSVETA, 1982, 160s., Tyler, A.: Drogy v ulicích mýty-fakta-rady. 1. vyd. Praha, NAKLADATELSTVO IVO ŽELEZNÝ, 2000, 349s., ISBN 80-237-3606, Zákon o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami č. 46/1989 Zb. §4 ods, 2, Primár, Psychológia, Víno Gurmánia, Pivo, Víno Obnova, Žena, Info drogy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.