referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Integrovaná živočíšna výroba
Dátum pridania: 06.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: choroba3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 793
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 31.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 51m 50s
Pomalé čítanie: 77m 45s
 

1. Hlavné faktory ovplyvňujúce výrobu a kvalitu mäsa, vajec hospodárskych zvierat.

Vplyv intravitálnych činiteľov: Vplyv genetických faktorov, genetické aspekty akostných chýb mäsa, vplyv výživy, cudzorodé látky a liečivá, vplyv spôsobu chovu, vplyv pohlavia, vplyv veku, zdravotný stav, predporážkové a porážkové vplyvy na kvalitu mäsa, testovacie metódy.

Vajce: Hodnotu vajca ako potraviny určuje obsah živín, ich stráviteľnosť a organoleptické vlastnosti. Nutričná hodnota – vajca závisí od chemického zloženia bielka a žĺtka. Technologickú hodnotu vajca určuje hmotnosť, tvar vajca, pevnosť škrupiny, vek vajca, merná hmotnosť vajec, vlastnosti žĺtka, bielka.

2. Charakterizujte poradie významnosti biologických a ekonomických vplyvov pri efektívnej výrobe produktov živočíšnej výroby.

Vplyv genetických faktorov
- z hľadiska produkcie mäsa, cieľom šlachtenia je predovšetkým zvyšovanie jatočnej hodnoty zvierat. Ideálne je zloženie jatoč. tela, ktoré poskytuje maximálny podiel svaloviny, optimálny podiel tuku, minimálny podiel kosti a jatočného odpadu

Vplyv výživy - veľa zeleného krmiva pôsobí zle na farbu a chuť mäsa a tuku. Mäso môže byť vodnaté a málo chutné, tuk mazlavejší a žltý

Cudzorodé látky a liečivá - kontrolované štátnym veterinárnym lekárom. Medzi ich podaním a zabitím zvieraťa je stanovená ochranná lehota.

Spôsob chovu - rozdiel medzi pastvenými a ustajnenými zvieratami. Pastvené majú vyššiu svalovú aktivitu a sú odolnejšie voči stresovým faktorom.

Pohlavie - prejavuje sa hlavne v intenzite tvorby a ukladania telesného tuku. Samičie pohlavie tvorí a ukladá v organizme väčšie množstvo tuku. Vplyv ruje na akosť mäsa sa prejavuje hlavne u prasníc zvýšenou vodnatosťou mäsa.

Vek - vekom sa mení chemické zloženie a dynamika rastu tkanív. Bielkoviny vykazujú pravidelný rast.

Zdravotný stav - na biologickú hodnotu a trvanlivosť mäsa zvlášt nepriaznivo pôsobia choroby sprevádzané horúčkami

Predporážkové a porážkové vplyvy - vplyv na kvalitu mäsa

3. Exteriér HZ, metódy, jeho hodnotenia a využitie výsledkov v šľachtení

Lineárny popis telových znakov hov. dobytka

Predstavuje vyjadrenie skutočného utvárania daných znakov pomocou 1 až 9 bodovej stupnice, ktorá vyjadruje biologické rozpätie vývinu daného znaku (z toho pojem "lineárny"). Lineárny popis robí špecialista bonitér. Najvhodnejšia doba pre popis zvieraťa je u kráv 3 mesiace po otelení, s rozpätím od 60 do 180 dní po otelení.

Pri lineárnom popise sa hodnotí 15 exteriérových znakov: 1 - Ušľachtilosť, 2 - Mliečny charakter, alebo osvalenie, 3 - Telesný rámec, 4 - Kapacita tela, 5 - Hĺbka hrudníka, 6 - Šírka zadku, 7 - Sklon zadku, 8 - Postoj zadných končatín, 9 - Paznechty, 10 - Vemeno - predné štvrťky, 11 - vemeno - zadné štvrťky, 12 - Závesný väz, 13 - Rozmiestnenie ceckov, 14 -Dĺžka ceckov, 15 - Hĺbka vemena.

Charakteristika exteriéru oviec

Pri popise exteriéru sa hodnotia jednotlivé partie v nasledovnom poradí: hlava, krk, kohútik, chrbát, zadok, hrudník, brucho, končatiny. Zistené prednosti a nedostatky u jednotlivých častí tela sa zaznačujú do obdĺžnika pomocou značiek. Najčastejšie chyby v exteriéri oviec sú: nevýrazná, netypická hlava (najmä pri baranoch); tenký a dlhý krk; ostrý kohútik; krátky, úzky alebo mäkký resp. kaprovitý chrbát; zrazený zadok; nepravidelný postoj končatín; mäkká sponka, neošetrený paznecht; veľké, zriasnenie kože (pri vlnových plemenách); deformácia hornej a spodnej čeľuste (predkus, podkus). Výrazný defekt v exteriéri ako prejav oslabenej konštitúcie je príčinou vylučovania zvierat z reprodukčného procesu.

4. Hlavné úžitkové vlastnosti HZ

Úžitkové vlastnosti:

1) reprodukčná úžitkovosť - zabezpečuje reprodukciu zvierat pre všetky smery dalšieho upotrebenia na farme a produkciu komodít živ. pôvodu. Ide o proces rozmnožovania dôležitý pre zachovanie druhu, plemena, rodu atď.
2) mlieková úžitkovosť - je kvantitatívna a kvalitatívna produkcia mlieka v období od otelenia dojnice až po zasušenie. Kvantita je produkcia mlieka v kg a kvalitu určuje obsah tuku, bielkovín a laktózy.

Laktácia – je obdobie, v ktorom je mliečna žľaza v sekrečnej činnosti (od otelenia po zasušenie). U kráv má 2 fázy : fáza vzostupu a fáza zostupná.

3) mäsová úžitkovosť - produkcia mäsa a tuku patrí medzi najdôležitejšie úžitkové vlastnosti HZ, ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní plnohodnotnej výživy obyvateľstva. Mäsovú úžitkovosť charakterizujú ukazovatele výkrmovosti a jatočnej hodnoty.
4) úžitkovosť hydiny – tvorba vajca, znáška, techn. a nutričná hodnota, produkcia mäsa a peria.
5) vlnová úžitkovosť - najdôležitejšie fyz a techn vlastnosti vlny: Jemnosť vlny, Vyrovnanosť vlny, Oblúčkovitosť (kučeravosť) a vernosť vlny, Pevnosť, ťažnosť a pružnosť vlny, Hebkosť a plstnatosť vlny, Hygroskopickosť vlny, Vlnotuk, Výťažnosť vlny, Dĺžka vlny.

Vplyvy pôsobiace na produkciu a kvalitu vlny: Plemenná príslušnosť, Výživa oviec, Vek oviec, Vplyv pohlavia, Klimatické podmienky, Zlé ustajnenie a ošetrovanie, Rôzne choroby oviec.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.