Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pohlavná diferenciácia, riadenie pohlavných orgánov

Pohlavná diferenciácia

Rozdiel medzi 2 jedincami rovnakého druhu. Samček XY, samička XX.
Hermafrodizmus - obe pohlavia, pseudohermafrodizmus - nepravá pohlavnosť, adrenálny virilizmus - zvrat pohlavia u ľudí feminizácia, gonochorizmus - u nižších tipov živočíchov, polovica tela samček a druhá ½ samička, infaltilizmus - nedostatočný vývin pohl orgánov. X- turnerov syndróm - XX- vrodené srdcové vady, XYY- supermale - poruchy psychyky, abnormálne vysoká postava, vš jedince sú neplodný.

Pohl. org. samcov a ich funkcie - semenníky - párové pohl. žlazy, 2 f: endokrínna - produkcia pohl. hormónov, exokrínna - produkcia pohl. buniek. Prísemenníky - vývodné cesty pre spermie, orgán v kt. spermie funkčne dozrievajú. Prídavné pohl. žlazy - 3 typy-

1) mechúrikovitá žlaza,
2) predstojná (prostata),
3) bulbo uretrálne (cowperove) žlazy.

Vš produkujú sekrét - slúži na prežitie spermie, výživa pre spermie. Riedenie pohl. org. samcov - prebieha na osi - hypotalamus, hypofýza, gonády.

Pohl. org. samíc a ich fukcie - tvoria ich pohl. b., poskyt. vhodné prostredie pre vývin jedinca. Vaječníky- sú párové pohlavné žľazy samice uložené v panvovej, prípadne brušnej dutine. 2 funkcie - exokrínna a endokrínna. Dreň obsahuje krvné cievy a nervy.

Vajcovod - ako párový orgán vytvárajú kľukatú trubicu smerujúcu od vaječníka do maternicového rohu. Vnútornú vrstvu steny vajcovodu tvorí svalovina a sliznica s jednovrstvovým riasinkovým epitelom.
Maternica- je dutý orgán slúžiaci k vývoju zárodku a delí sa na telo, dva rohy a krčok. Maternicu rozlišujeme: dvojitú – keď oba maternicové rohy ústia samostatnými kanálikmi do pošvy. Dvojrohá jednoduchá –ktorá má dva rohy a jednotné telo prechádza v krčok. Dvojrohá rozdelená – jednotné telo, vo vnútri však sú rozdelené prepážkou takmer až ku krčku. Stena maternice má tri vrstvy : sliznicu, svalovú vrstvu a seróznu vrstvu.

Pošva- je vlastný kopulačný orgán uložený v panve. Sliznica pošvy je tvorená viacvrstvovým dlaždicovým epitelom. Vulva- je vstupom do pohlavných orgánov samice a tvoria ju dva vulvové pysky, ktoré sa spájajú v dorzálnej a ventrálnej spojke. Ovulácia- proces prasknutia a vyplavenia.
Žlté teliesko– po ovulácií sa vo vaječníku, na mieste prasknutého folikulu vyvíja útvar označený ako žlté teliesko. Bunky folikulárnej steny sa zväčšujú a premiestňujú na luteinové bunky s bohatým obsahom tukových kvapiek a žltého farbiva luteínu. Žlté teliesko vzniká po každej ovulácií ale vprípade že sa ovulované vajíčko neoplodní, začne žlté teliesko upadať a nastáva jeho involúcia. Žlté teliesko sa zmenšuje, jeho bunky podliehajú tukovej a hyalinnej degenerácií až napokon ostane po ňom len jazva. Žlté teliesko produkuje hormón progesterón.

Riadenie pohlavných funkcií samíc – sú riadené neurohormonálne. Endogénne a exogénne podnety rozličného druhu môžu prostredníctvom limfatického systému vyvolať tvorbu a vylučovanie neurosekrétov s hypofyzotropným účinkom. Lim. systém predstavuje nahradenie jadrovej oblasti, ktorý sa pre reguláciu hypotalamu a pre pohlavné správanie zvieraťa pripisuje osobitný význam. Ďalšie riadenie je uskutočňované osou Hypotalamus- hypofýza– gonády zvieraťa.
Z gonádotropných hormónov sú to FSH, LH, LTH a z ovariálnych hormónov to je progesterón, estrogén, hormón štítnej žľazy a nadobličiek.

Párenie (kopulácia)- zložitý reflexný dej. Nepodmienený reflex- reflex stoporenia pohl údu, reflex zasunutia pohl údu- imisia, frikčný reflex- trecie pohyby, reflex vysemenenia (ejakulácia).
Oplodnenie- je zložitý fyziologický a biochemický proces, výsledkom je spojenie vajíčka a spermie za vzniku zygoty. Oplodňovacia schopnosť spermie je 20 hod a vajíčka je 12 hod.

Etapy oplodnenia:

1- preniknutie spermie cez obal folikulámych buniek- corona radiata
2- prenikanie spermií do sklovitej blany (zona pelucida) v čiapočke spermie akrozín ten vie preniknúť cez tú blanu
3- prenikanie spermií do vaječnej cytoplazmy
4- Splynutie pohlavných buniek a vznik zygoty. monospermia- prechádza len jedna spermia polyspermia- jedno vajíčko viac spermíí. polypaternita- vajíčko 1 samice je oplodnené spermiami viacerých samcov.heterospermia- ak vajíčko jedinca 1 druhu oplodní samicu iného druhu.

Gravidita- fyziologický stav organizmu, kedy sa v maternici vyvíja jedinec. Začiatkom je oplodnenie a koniec je pôrod. 3 fázy:

1) omlárna f- trvá po 12 deň gravidity, po oplodnení sa začína zigota deliť a zahŕňa Nidáciu. Dochádza k vytváraniu prídavných embrionálnych orgánov.
2) embrionálna f- od 13 po 45 deň začína sa vytvárať orgány, močovo pohlavná sústava, kostrová, svalová, začína tĺcť srdce 12- 24 deň.
3) fetálna f- plodová fáza- rýchly rast a vývoj- pokračuje od 46 dňa po pôrod. Letálna gravidita- u divožijúcich zvierat, pri nepriaznivých podmienkach, vývin plodu sa zastavý na určitý čas. Pseudogravidita- falošná gravidita.

Pôrod- fyziologický proces, plod je vypudený z maternice pohlavnými cestami. Ku koncu gravidity sa zväčší produkcia estrogénu, rast maternice sa zastaví vyplaví sa oxytocín a začnú kontrakcie maternice. 4 fázy:

1) prípravná- silné prekrvenie a následné ochabnutie brušných svalov
2) otváracia- kontrakcie maternice, rozširuje sa krčok maternice
3) vypudzovacia- odtok plodovej vody, častejšie prichádzajú kontrakcie až je plod vypudený z tela matky
4) popôrodová- vypudzovanie zvyškov plodových obalov.

Tvorba a sekrécia mlieka– k tvorbe mlieka dochádza v sekréčnych bunkách alveol premenou organických látok, ktoré sú týmito bunkami odoberané priamo z krvi. Podstatná úloha v tejto premene prináleží zvlášť u prežúvavcov, predžalúdku, kde v dôsledku kvasných procesov vznikajú niektoré špecifické prekurzory a pečeni kde sa vytvára väčšina prekurzorov mlieka.

1. tvorba mliečnych bielkovín- 40% AK, 60% globín a ostatné dusíkaté látky. 2 typy mlieka albumínové- kobyla, suka, žena a globulínové- krava, prastnica, ovca, koza
2. tvorba laktózy- mliečneho cukru, z krvi
3. tvorba mliečneho tuku- tuk v mlieku je emulgovaný
4. minerálne látky v mliečnej žľaze- Ca, P treba počas gravidity zabezpečiť prísun Ca.
5. vitamíny v mlieku
6. ochranné a iné látky v mlieku. Riadenie činnosti mliečnej žľazy – je riadená neurohormonálne. Zahájenie sekrécie mliečnej žľazy je vyvolané pôsobením laktogénnych hormónov, predovšetkým ale hormónom predného laloku hypofýzy LTH. K udržaniu započatej sekrečnej činnosti je okrem prolaktínu nevyhnutný celý komplex hormónov ACTH, STH hormóny nadobličiek, štítnej zľazy. Ďalej sapodieľajú aj nervové vplyvy.

Mlieko a Mledzivo – Rozlišujeme mlieko nezrelé a mlieko zrelé. Mlieko predstavuje zložitý komplexný systém, ktorého súčasťami: zrelé mlieko: voda- 87,5%, sušina-12,5%, - bielkoviny 3,5%, tuky 3,5%, laktóza 4,7% minerálne látky 0,7%. Rozlišujeme mlieko nezrelé a mlieko zrelé. MLEDZIVO – je prvý výlučok mliečnej žľazy na začiatku laktácie. Má žltkastú farbu, charakteristickú vôňu a horkastú chuť. V porovnaní s mliekom je hustejšie , obsahuje väčšie množstvo bielkovín, vitamínov a minerálnych látok. Varom sa znížia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk