Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Krvné skupiny

Krvné skupiny

Jedným z prejavov vrodenej imunity človeka sú skupinové antigény, ktoré dávajú jedincovi imunologickú individualitu. Pretože reakcie vyvolané týmito antigénmi sú najzávažnejšie v červených krvinkách, takto boli aj objavené, nazývame ich krvnými skupinami.

Podstata systému vlastnosti krvných skupín je existencia dvoch zložiek, antigénu a protilátky.

Antigény - aglutinogény - sú molekuly nachádzajúce sa na povrchovej membráne červených krviniek, protilátky - aglutiníny - sú prítomné v krvnej plazme. Aglutiníny zhlukujú červené krvinky - aglutinácia - iného človeka nesúce im zodpovedajúce aglutinogény.

Poznáme niekoľko systémov krvných skupín.
Najdôležitejšie z nich sú:
* AB0 systém
* Rh faktor systém
* MN systém

*AB0 systém*

U človeka sa na povrchu červených krviniek môžu nachádzať dva typy aglutinogénov:

aglutinogén A a aglutinogén B. U jedného jedinca môžu byť prítomné oba typy alebo len jeden typ, prípadne červené krvinky nemusia obsahovať ani jeden z uvedených aglutinogénov. Protilátkou voči aglutinogénu A je aglutinín anti A (označuje sa aj ako aglutinín ß), protilátkou proti aglutinogénu B je aglutinín anti B (označuje sa aj ako aglutinín α). V plazme jedného človeka nie sú aglutiníny proti vlastným aglutinogénom.

*Rh faktor systém*

Okrem antigénov A, B je v červených krvinkách niektorých ľudí prítomný aj systém antigénov, ktorý nazývame Rh systém. Názov pochádza z názvu opice Macacus rhesus, u ktorej bol prvýkrát pozorovaný. Ak je tento faktor v červených krvinkách prítomný, hovoríme, že krv je Rh pozitívna (Rh+), čo je asi u 80-85% populácie. Ak tento faktor nie je v krvi prítomný, hovoríme, že krv je Rh negatívna (Rh-). Pri transfúzii je nutné rešpektovať aj Rh faktor. Pacientovi s krvnou skupinou Rh negatív nemožno podať krv Rh pozitívnu. Telo pacienta nepozná Rh faktor, ten je teda voči jeho organizmu antigénom, telo začne proti nemu vytvárať protilátky, ktoré spôsobia rozklad červených krviniek - hemolýzu. To sa môže stať nebezpečné pri opakovaných transfúziách alebo pri podaní väčšieho množstva krvi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk