Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čuch

- je to zmysel,ktorý umožňuje vnímať pachy a vône vyvolané plynnými látkami.
- orgánom čuchu je čuchový epitel,tvoriaci sliznicu v najhornejšej časti nosovej dutiny.
- vlasným receptorom je čuchová búnka, z ktorej vybieha niekoľko čuchových vláskou.
- vzruchy z nej vedú k ďalšiemu neurónu a ním ďalej do centrálneho čuchového ústredia na
spodine spánkových lalokov.
- čuchové receptory sa podráždia len vtedy,keď plynné látky rozptýlené vo vdychovanom vzduchu sa dostanú priamo do styku s vláskovým zakončením čuchových buniek.Pritom sú na niektoré látky veľmi citlivé,na iné menej.Napríklad stačí,aby v 1l vdychovaného vzduchu bola koncentrácia sírovodíka 1:1 000 000 000g a už cítime jeho charakteristický zápach.
- Pri pokjnom dýchaní vzduch neprichádza do priameho styku s čuchovým epitelom.Plynné látky k čuchovej sliznici len difendujú.Pri úmyselnom čuchaní sa vzdušné prúdy v nosových prieduchoch mienia a plynné látky sa dostávajúdo priameho styku s čuchovým epitelom.
- Pri dýchaní ústami nemáme nijaké čuchové pocity
- Čuchový orgán odpovedá na dlhotrvajúce pôsobenie vône alebo zápachu znížením citlivosti - adaptuje sa.Keď človek dlhší čas zotrváva v silne aromatickom prostredí,prestáva vnímať jeho vôňu.Ak však do prostredia prenikne v dostatočnej koncentrácii iná aromatická látka,hneď ju pocíti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk