Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poznámky Živočíšna ríša (po hlavonožcov)

Ríša Živočíchov
- heterotrofia
- vývin pohybovej sústavy
- vývoj živočíšnej búnky: 2 smeri:
o 1búnkovec: bunka, * organel: zabezpečenie životných funkcií.
o špecializovali sa celé bunky: zhluk týchto buniek: tkanivo
Podríša: 1búnkovce
- 1 bunka: samostatný organizmus: zabezpečuje si všetky životne dôležité funkcie
- vo vodnom, alebo vlhkom prostredí.

Trieda BIČÍKOVCE:
- rozmnožujú sa nepohlavne priečnym delením
- orgán pohybu je 1 alebo viac bičíkov
- Rastlinné bičíkovce: plastidy
- Živočíšne bičíkovce: parazity
Trieda KOREŇONOŽCE:
- nepohlavne priečnym delením
- pohyb pomocou panôžok: výbežky cytoplazmy, ktorá sa prelieva: pohyb
- 1. Meňavky:
- nechránené schránkou
- súčasť: pulzujúca vakuola: vyrovnáva osmotický tlak cytoplazmy voči okoliu
- potravinová vakuola: nachádzajú sa tam enzýmy: uskladnenie potravy
- Meňavka dizenterická: dizentéria: riedka stolica, krv

- 2. Dierkovce
- nachádza sa tu schránka: Ca
- sú tu dierky a panôžky, ktorými sa pohybuje
- 3. Mrežovce
- schránka: základ kremík

Trieda VÝTRUSOVCE
- parazitické druhy
-
- striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie: striedanie hostiteľov
- 1. Kokcídie:
- Kokcídia králičná: parazituje v pečeni a žlčníku: králičí mor
- 2. Hemosporídie:
- malária: prenášač: komár: pohlavné rozmnož. 1búnk: slinami od komára do krvného obehu – rozmnoženie. Nepohlavne: rýchlo: napáda červené krvinky

Trieda RIASNIČKOVCE
- pohyb: riasničky: brvy
- nachádzajú sa tu 2 jadrá: 1 pohyb, 1 rozmnožovanie
- 1.

nálevníky: zdroj výživy: baktérie: indikátor čistej vody

Podríša: Mnohobúnkovce
Skupina Mechúrniky
- vyvinuté iba 2 zárodočné vrstvy: ekto a endoderm
- 1 otvor: prijímanie a vylučovanie
- najjednoduchší: iba krycí epitel
Kmeň HUBKY:
- najprimitívnejšie mnohobúnkovce
- iba 2 listy
- gemula: obal, ktorý majú v zime sladkovodné

Kmeň PRHLIVCE:
- ich telo obsahuje prhlivé bunky, ktoré pri styku s korisťou vystrelia duté vlákno cez ktoré sa do obete dostane látka: hypnotoxín
- ekto, endoderm
- nervový a krycí epitel
- vyskytujú sa v dvoch štádiách:
- polyp – medúza
- polyp: sladká voda, rozmnožovanie: nepohlavne pučaním
- medúza: pohlavne
- podľa toho, ktoré štádium prevažuje rozoznávame triedy:
Trieda POLYPOVCOV
- nezmar: v sladkej vode, nemá štádium medúzy
- schopnosť regenerácie
Trieda MEDÚZOVCOV
- štádium medúzy
- základ: klobúk
- nervová sústava: statocista a oči
- tráviaca sústava: združená funkcia: rozvod potravy
Trieda KORALOVCE
- polyp: schránka
- štádium larvy
- sasanky

Skupina Mechúrniky
- väčšina bezstavovcov
- bezchordáty
- ústa * na mieste otvoru gastruly, vylučovací otvor je na ďalšej strane

Kmeň PLOSKAVCE:
- telo je sploštené, tvorené svalovým vakom, pozdĺžne svalstvo
- vodné prostredie: brvy
- parazit: kutikula
- vývin: nepriamy: larva a striedanie hostiteľov

Trieda PLOSKULICE
- voľne žijúce v slanej aj sladkej vode
- pohybujú sa po dne: nervová sústava: nervové póry: * gangliá
- oči
- 1 otvor: prijímací aj vylučovací
- hltan je vychlípiteľný
Trieda MOTOLICE
- kutikula
- parazit
- na hlavovej časti: prísavka, na konci: háčik
- motolica pečeňová: pečeň dobytka: vajíčka, cez tráviacu sústavu do vody
- vo vodnom prostredí: larva: hľadá si medzihostiteľa: mäkkýš: vodniak malý. Z mäkkýša naspäť do vody, z vody do dobytka a zasa odznova.
Trieda PÁSOMNICE
- článkové telo: hlavička – háčiky, články – najstaršie na konci a tam sú vajíčka
- hermafrodit, samooplodnenie
- tráviaca sústava neexistuje, prijíma povrchom tela
- medzihostitelia: ryby, potkany

Kmeň OKRÚHLOVCE:
- prierez je okrúhly
- povrch pokrytý kutikulou
- v dutine je tekutina (pod tlakom): pevnosť tela
- dýchacia a cievna sústava nevyvinutá
- 2 pohlavia: pohlavný dimorfizmus (samček je menší)
- análny otvor
- tráviaca sústava vo forme trubice

Trieda HLÍSTOVCE
- nervová sústava: okolohrtanová obrúčka: gangliá z nich: nervové pásy
- paraziti

Rad Hlísty:
- hlísta ľudská: parazit
- nepriamy vývin: larva: vajíčko sa dostáva do tráviacej časti – larva cez stenu tráviacej sústavy do pľúc, srdca, tam dospieva, potom ju človek hlienmi vykašliava, z dýchacej súst.

Do tráviacej súst.: tenké črevo
- anaeróbne dýchanie
Rad Mrle:
- mrľa detská
- v hrubom čreve
- pri análnom otvore kladú vajíčka
Rad Háďatká:
- parazitujú na rastlinách
- bodec: vyciciavajú šťavu z rastliny
Rad Nitkovce:
- svalovec špirálovitý
- divina, bravčové mäso
- napáda svalovú sústavu
- 20 rokov
Kmeň MÄKKÝŠE:
- hlava
- vnútorný vak, plášť: produkuje schránku
- vo vode dýchajú žiabrami a suchozemské pľúcnym vakom
- cievna: otvorená: vyvinuté srdce
- nervová: gangliá v hlave: slimák čuch, chobotnica zrak
- tráviaca: radula: drsný jazyk: strúhanie trávy, hepatopankreatická žľaza
- krycí epitel: žľazové búnky: pohyb, ochrana

Trieda SCHRÁNKOVCE:
- schránka: pravo-ľavotočivá: priamy vývim
- žiabre: močiarka: operkulum: viečko, ktorým pri zatiahnutí slimák zakrýva dvere
- druhy, ktoré sú na súši majú pľúcny vak
- druhy, ktoré prešli do vodného prostredia zo súše: vodniak malý
- suchozemské: jantárovky, pásikovce, slimák záhradný, slizniaky

Trieda LASTÚRNIKY:
- vodné druhy
- schránka z dvoch častí, ktoré sú spojené pevným väzom: otváranie schránky
- telo pozostáva z nohy, hlava zakrpatela
- prisadnutý spôsob života
- rozmnožovanie: nepriamy vývin: cez larvy: parazitický spôsob života
- dýchanie žiabrami
- perlorodky, ustrice, slávky

Trieda HLAVONOŽCE:
- „mozog“ zväčšené ganglium: dravý spôsob života
- oddelené pohlavia
- telo: vak – nasávanie vody: reaktívny pohyb
- ramená (8-10)
- zmysly: zrak vyvinutý : komorové oko
- obranná funkcia: vypúšťanie tmavého pigmentu a zmena farby: mimikry
- v čase rozmnožovania sa samcovi mení rameno na Hektokotylové rameno: dozrievajú tam spermie a pri oplodnení sa toto rameno uvoľní.
- Nenachádza sa schránka, iba vo forme vnútornej schránky: sépivá kosť (Ca): sépie, kalmary
- Sépie: 10 ramien, chobotnice bez kosti 8: chrbticový obal: lebka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk