Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Živočíšna bunka

BUNKA
Živočíšna:
- Nemá plastidy a búnkovú stenu a delí sa ináč.
- Cytoplazma – nemá búnky, vytvára vhodné prostredie pre reakcie
- Cytoplazmatická membrána – polopriepustná – reguluje príjem a výdaj látok búnkou.
- Jadro – je tam DNA, prenos genetickej informácie. DNA sa podieľa na tvorbe bielkovín
- Mitochondrie – energetické centrum búnky, podieľa sa na dýchaní a vzniku energie
- Endoplazmatické retikulum - hladká a granulovaná forma
- rybozómy
- Golgiho aparát - kompletizácia bielkoviny
- distribúcia bielkoviny von z búnky
Cytológia: veda, ktorá sa zaoberá búnkou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk