Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Termoregulácia a tráviaca sústava

ORGÁNOVÉ SÚSTAVY
Orgány rozdeľujeme na: orgány
Homologické: skupina orgánov, ktoré majú rovnaký pôvod, ale rozdielnu funkciu (krídla a končatiny stavovcov, alebo plynový mechúr u rýb a pľúca u človeka)

Analogické: rozdielny pôvod a rovnakú funkciu (krídla stavovcov a krídla muchy, alebo pľúca a pľúcne vaky pavúka)
I. Tráviaca sústava
- medzi voľne žijúcimi živočíchmi existuje rovnováha medzi prijatou a vydanou energiou. Výnimka: živočíchy, ktoré sa pripravujú na zimný spánok.
- U domácich zvierat je táto rovnováha porušená.
- Obezita ↔ podvýživa
- Vyvážená potrava: tuky, cukry, bielkoviny, minerálne látky, vitamíny.
A, Fylogenéza T.S.
╚ vývoj tráviacej sústavy (1búnkovce → cicavce)
1. VNÚTROBÚNKOVÉ TRÁVENIE:
· Najstarší typ trávenia
· Natrávenie potravy v búnke
1.1. Jednobúnkovce: fagocytóza

Ţ

Ţ nálevník, črievička (voľne žijúce
Ţ biele krvinky (ako súčasť niečoho)
1.2. Mnohobúnkovce:
Ţ Tráviaca sústava s jedným otvorom: príma aj vylučuje
Ţ Ploskavec, nezmar, prhlivce


Vaková
táviaca
sústava:


2. MIMOBÚNKOVÉ TRÁVENIE:
· K tráveniu nedochádza v búnke, ale v dutine do ktorej tráviace búnky produkujú tráviace šťavy (enzými)
· Zmena typu tráviacej sústavy z vakovitej na rúrkovitú.
2.1. dážďovka: obrúčkavce (t.s. má 2 otvory)
2.2. stavovce: namiesto slepých výbežkov sú klky: prierez
zväčšený povrch kvôli vstrebávaniu potravy.
3. mäkkýš: zoskupovali sa búnky a neskôr sa vytvorili žlazy slinné žľazy
hepatopankreatická žľaza (podžalúdková)

zdroj enzýmov, ktoré rozkladajú bielkoviny, tuky, cukry na jednoduchšie látky, ktoré organizmus dokáže vstrebať.
Nachádzajú sa: ústna dutina, hltan, pažerák, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo. potrava sa uskladňuje, mechanicky rozomieľa, vylučuje sa enzým pepsín → vylučuje sa do žalúdka v neaktívnej forme a nazýva sa pepsinogén
vnútorná strana je obalená hlienom: mucín: ochrana pred HCl.

· Podstatná časť trávenia pozostávajúca z konečného procesu rozkladu, vstrebávanie (kolky)
· Vyúsťuje sem pankreatická žľaza: pepsín, lipóza (rozkladá tuky) – pomáha jej žlč (tiež do t.č. a podiela sa na emulgácii tukov), amylóza (sacharidy)
· Mäsožravce kratšie a bylinožravce dlhšie

· U mäsožravcov trávenie neprebieha, u bylinožravcou ešte áno.

Slúži aj ako zásobník nestrávenej potravy, prebiehe tam aj vstrebávanie.

- Kôň: nepárnokopytníky: žalúdok je roztiahnuťeľný (až 3x)
- Pri trávení bylinožravcom pomáhajú organizmi, ktoré rozkladajú celuózu
- Črevo sa hýbe: : peristaltické pohyby
Premena E v organizme:
- väčšina živočíchov získava E aeróbne (za prístupu O2)(a vylučovaním CO2)
· Z nej E mechanická (pohyb)
· Elektrická (vzruchy)
· Osmotická (látky von z búnky)
- mikroorganizmi získavajú E anaeróbne
- ostatné živočíchy získavajú E anaeróbne pri krátkych namáhavých výkonoch: KYSLÍKOVÝ DLH

II. Termoregulácia
╚ výsledkom premeny živín na E a jej následným spotrebovaním vzniká práca a teplo.
Studenokrvné: (ektotermné): nestála teplota tela (bezstavovce, chordátre, ryby, obojživelníky, plazy)
Teplokrvné: (endotermné): teplota tela nezávisí od prostredia (vtáky, cicavce)
╚ telo sa skladá z dvoch tepelných zón: - tepelné jadro(orgány): zachováva si stálu teplotu
- tepelný obal (ostatné časti: končatiny): nestála teplota (niekoľko 10.stupňov)
Regulácia teploty:
1. Fyzikálna termoregulácia: výdaj tepla (potenie, vyžarovanie, ...)
2. Chemická termoregulácia: tvorba tepla: svalová práca, pri ktorej sa vytvára teplo (svalová triaška)
Heterotermné:
╚ po väčšinu roka: endotermný (za priaznivých podmienok)
- príklad: medveď: cez leto endotermný, za postupných zmien prostredia sa mení na ektotermného (tukové zásoby: izolácia a zdroj E.)
╚ rapídne zníženie vitálnych funkcií (3-5 úderov srdca za minútu, 2-3 nádychy za minútu, teplota = 3,5 - 5°C).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk