Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

SOČ - Drogy

Do mora problémov ľudstva patria aj drogy. Je preto paradoxné, že práve od nich veľa ľudí očakáva riešenia. A pritom jediná istota, ktorú im droga môže dať je to, že im zoberie absolútne všetky istoty a osobnú slobodu.

Problematika drog a ich užívania patri dnes k bežné diskutovaným témam. Posledne oficiálne štatistiky poukazujú na to, že okolo 13% mladých lúdi už ma vlastne skúsenosti s drogami. Svet umelého raja je lákavý pre mladých ľudí. Prečo vlastne človek siaha po droge? Dôvodov je veľa, zbavenie sa bolesti, zvýšenie výkonu, zvedavosť, túžba po dobrodružstve a neobvyklých zážitkoch, protest, podporenie pocitu slobody, inšpirácia, konflikt, snaha prispôsobiť sa parte, túžba odlíšiť sa, byť zaujímavý, snaha o rýchlu relaxáciu po strese v prací alebo v škole, prekonanie sociálnej nesmelosti. Drogy však závislým ľuďom nepomáhajú riešiť ich problémy, hoci krátko po použití drogy môže mat človek pocit, že sa cíti lepšie, cíti sa plný energie a nápadov no po doznení účinku drogy sa problémy zvýrazňujú ešte viac. Čo spôsobuje že človek siaha po ďalšej dávke drogy.

Drogy vyvolávajú u ľudí: uvoľnenie až útlm, spánok so živými snami, blaženosť, tichú alebo hlasitú eufóriu, odstránenie pocitu únavy, zrýchlenie psychických funkcii a pocit nadmerných schopnosti, zmeny vo vnímaní času, priestoru, zvukov, farieb alebo aj psychoticke poruchy v zmysle halucinácii, pocitov prenasledovania. U človeka poznáme závislosť od drogy psychickú a telesnú.

Psychická závislosť

Je ako spiaci had. Had je chladnokrvný živočích. Keď sa ochladí zalezie do diery a spí. Beda ale, keby sa oteplilo, alebo ho niekto dráždil. Potom by had vyliezol a mohol by uštipnúť. Psychickú závislosť nemôžeme úplné odstrániť. Môžeme však zdravým a bezpečným spôsobom života a ďalšími postupmi ju oslabiť tak, že nechá človeka na pokoji. Vziať si drogu je pravým opakom toho, CO chceme. Je to ako by niekto skúšal spiaceho hada závislosti štekliť pod bradou.

Fyzická závislosť

Je stav keď droga zasiahla biochemicky metabolizmus každej bunky vášho tela, zabudovala sa do jej štruktúry a ak chýba, metabolizmus odmieta fungovať, čo sa prejavuje abstinenčnými príznakmi ako sú potenie, trasenie a iné závislosti od drogy a jej používania. Kto je vlastne človek závislý na droge? Podľa mňa je to človek trpiaci chorobou zvanou drogová závislosť. Ide o stav, kedy človek pokračuje v užívaní drogy aj vtedy, keď mu spôsobuje zdravotne, psychické a iné väzné problémy. Nemôže s tým prestať, alebo brat drogu kontrolovane. Organizmus už nemôže fungovať bez drogy.

Prírodná alebo umelo vyrobená omamná latka, ktorá sa využíva ako liečivo alebo sa zneužíva pri toxikománii. Všetky drogy sú návykové a ich dlhodobé a nadmerne užívanie poškodzuje organizmus a môže spôsobiť smrť. Patri sem alkohol, prchavé latky, ktoré sa fetujú (toluén), a iné organické zlúčeniny, halucinogény.

Amfetamíny

Slovo amfetamíny pochádza z chemického názvy Alfa-Methyl-FeneThyl-AMIN. Tieto latky sa zaraďujú do skupiny aminov. Patria sem adrenalín, efedrin, noradrenalin, amfetamin a mnohé iné. Synteticky bola prvýkrát pripravená latka fenilzopropylamin v roku 1887. O niekoľko rokov neskôr v roku 1919 bol vyvinutý pervitin (methamfetamin).

Efedrin

Je to alkaloid pochadzajuci z rastliny Ephedra vulgaris Ruch. Ma formu bieleho kryštalického prášku bez zápachu, chuti horko. Ma povzbudzujúce účinky, ruší účinnosť chloralhydratu, ktorý navodzuje spánok. Amfetamin (Psychoton, Benzedrin): prvý krát bol syntetizovaný v roku 1927. Zvyšuje činnosť životné dôležitých organov, slovnú a pohybovú aktivitu, zlepšuje náladu, znižuje ospalosť, pocit hladu. Spôsobuje paranoidne bludy, neklud, pocity uzkosti. Pri pravidelnom užívaní po dobu tristvrte až jedného roku, dochádza k záväzným psychickým a metabolickým poruchám, ktoré obvykle končia smrťou alebo doživotným umiestnením v ústave pre duševné chorých.

Fenmetrazin (Dexfermetrazin, Preludin)

Tento liek mal povodne slúžiť k liečeniu porúch sústredenosti, mal pomáhať rekonvalescentom pri rýchlejsom zotavovaní. U deprimovaných lúdi mal zlepšovať náladu, pacientov pripútaných na lôžko rychlejsie zmobilizovať. Krátko po uvedení na trh sa ukázalo, že lúdia berú nie predpísané štyri, ale niekedy tridsať až štyridsať tabliet denne. Použitie môže vyvolať poruchy nálady, neklud, ilúzie a halucinácie.

Methylfenidat (Ritalin, Centedrin)

Ma slabšie povzbudzujúce účinky ako amfetamin. Aj napriek tomu naňho vzniká klasický návyk. Po použití sa dostavuje strata citov, poruchy pamäte, spánku, koncentrácie, neklud, agresivita, halucinácie, paranoidne bludy.

Ópium

Ópium sa používalo k náboženským účelom v Cíne a Indocine. Najčastejsia forma používania ópia je jeho fajčenie. Pojedanie ópia je rozšírené hlavne u mohamedánov. Ďalšou formou užívania je žuvanie. Do surového ópia sa pridávajú latexové latky, ktoré ho zjemňujú. Surové ópium obsahuje asi 20% účinných alkaloidov. Medzi nich patri morfium 14%, ďalej kodeín 1%, papeveri 0,8%, thebain 1%, narkotik 0,5% a ďalšie. Najúčinnejší a najvyhľadávanejší z týchto alkaloidov je pravé morfium.

Kokaín

Získava sa z listov kríku nazývaného kola, ktoré rastú na svahoch juhoamerických Ánd. Kokove kriky poznali už Inkovia a používali jeho omamujúceho účinku pri náboženských obradoch. Žuvanie kokovych listov sa veľmi rýchlo rozmohlo medzi španielskymi kolonizatormi. A tí ho pre dlhé požívanie, ktoré malo zhubné účinky zakázali užívať kokové listy. Listy koly obsahujú 0,15% čistého kokaínu. Najcastejsie sa kokaín šnupe alebo sa pripravujú kokaínové nápoje. Otrava kokaínom spôsobuje, že ženy sa stavajú nymfomanickymi. U mužov vzrastá pohlavná túžba, ale klesá schopnosť ju ukojiť.

Hašiš

Domovom je India. Hašiš je to isté ako je naše konope alebo americká marihuana. Účinné alkaloidy obsahuje navábne páchnuca
živica vylučovaná najviac zo samicích kvetov rastliny. V súčasnej dobe sa pod pojmom hašiš rozumieme pravé tieto kvety. Marihuana sa najcastejsie fajčí, žuje alebo sa z nej pripravujú rôzne, prevažné alkoholické nápoje. Pre účely fajčenia sa
najčastejšie používa celá rastlina. Účinok otravy na organizmus sa prejavuje v dvoch štádiách: najprv dochádza k pocitu úzkosti, a potom v štádiu druhom sa dostavuje eufória a pocit vnútornej blaženosti. V druhom štádiu si počínajú niektorý otrávení veľmi detinsky, robia nezmyselné veci a občas upadajú do neztíšiteľného smiechu. Táto dobrá nálada ešte niekedy pred spaním prejde v plač, niekedy až v prebúdzanie.

LSD

LSD sa vyskytuje vo forme bieleho prášku, tablety alebo tripu - malého papierika napusteného LSD. Intoxikovaný ma rozšírené
zorničky, zvýšený krvný tlak, zrýchlený dych, mení sa chápanie času, dostavujú sa bohaté ilúzie, strata chuti k jedlu, pocit ľahkosti, tendencia vyhľadávať samotu. Chemicky ide o diethylamid kyseliny lysergovej alebo LSD-25 (Lyserg-saure-diathylamid), získava sa aminaciou e extrakcii námelu. Patri medzi najsilnejšie halucinogeny, vyvíja sa značná tolerancia a závislosť.

Tieto latky sú často využívané na povzbudenie, hlavne u športovcov vo forme dopingu (efedrin). Pod vplyvom drogy konajú lúdia často nezmyselne alebo nebezpečne. Od drog je naozaj len malý krôčik k násiliu. Medzi drogami a násilím existuje viac súvislosti. Niektoré drogy, hlavne pervitin, kokaín, ale aj alkohol, prenikavo zvyšujú riziko násilného jednania. Možnosť násilného jednania rastie i v súvislosti s nepríjemnými duševnými alebo telesnými stavmi po vysadení drogy. Ľudia, ktorí berú drogy, sú častejšie obeťami násilia zo strany druhých. Drogová závislosť sa dá liečiť, no nedá sa vyliečiť! Úspešnosť liečenia narkomanov je 2-3%, čo je menšie percento úspešnosti ako pri liečení rakoviny. Všetci liečení už nikdy nebudú abstinenti, cely život ostanú abstinujucimi narkomanmi. Narkomani, ktorí sa úspešné liečili, sú schopní prežiť len v prostredí neustálej pomoci pri prevencii, v komunitách a pod celoživotným terapeutickým dohľadom.

Na zaver by som chcel uviesť slova abstinujucich narkomaniek, ktoré sú v procese liečby: "Prosto to neskúšajte, pre ten pocit to nestojí za to. Teraz sa učíme tešiť z maličkosti a žiť pre iných. Na seba sa ani nepamätáme, na nič čo bolo pred drogou, nevieme kto sme. Veľa ľudí z nasej partie už nie je medzi nami a je hrozný pocit kľačať pri ich hrobe. Neviete, či sa máte tešiť, že ste mali
šťastie alebo či smútiť nad tým, že ste vždy chceli pokecať ako dvaja vyliečení bez heraku."


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk