referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pankrác
Streda, 12. mája 2021
Ako získať DNA
Dátum pridania: 02.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: m8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 602
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Ako získať DNA

Na izoláciu DNA je dôležité dôkladné rozrušenie pletív buniek a ich súčastí. Možno povedať, že bunky vyšších organizmov deštruujú ľahšie a jednoduchšie, naopak rastlinné bunky a pletivá a bunky mikroorganizmov sú rezistentnejšie a ich rozbíjaním sa môžu niekedy poškodiť i štruktúry niektorých druhov nukleových kyselín. Bunky sa obvykle rozrušujú v prostredí príslušného extrakčného činidla, ktoré má overenú iónovú silu, reakciu prostredia obsahuje inhibítory nukleáz a pod. Neúplná deštrukcia analyzovanej vzorky tkaniva alebo buniek sa nemusí prejaviť len nižším výťažkom nukleových kyselín ale napr. v rastlinnom materiáli ľahšie uskutočniteľné rozrušenie mladších druhov buniek môže viesť k selektívnej extrakcii nukleových kyselín týchto mladších druhov buniek. Jedným z najviac používaných postupov deštrukcie rastlinných buniek a pletív je mechanické rozdrvenie materiálu, ktoré však niekedy môže zapríčiniť i čiastočnú degradáciu nukleových kyselín.

Výhodnejším môže byť , zmrazenie rastlinného materiálu v kvapalnom dusíku s nasledujúcim rozdrvením na prášok a extrakciou v mixéri alebo v sklenenom homogenizátore. Extrakt z mimoriadne ťažko deštruujúceho materiálu možno získať tak, že sa pletivo najprv odvodní v 95% etanole alebo etylénglykole a extrakt sa potom postupne premýva etanolom, etanolom – etyléterom v pomere 3:1, etanolom – etyléterom v pomere 1:1 bezvodným etyéterom a nakoniec sa dosuší v prúde dusíka.

Pri izolácii nukleových kyselín sa používajú extrakčné médiá, ktoré sa zvyčajne skladajú zo základného tlmivého roztoku ku ktorému sa pridávajú deproiteinačné činidlá, detergenty s hlavnou úlohou uvoľniť nukleové kyseliny z ich väzby na bielkoviny, inhibítory nukleóz a ďalšie špecifické zlúčeniny. Medzi inhibítory ribonukleóz a deoxyribonukleóz patrí etyléndiamíntetraacetát, bentonit, proteáza Streptomyces griseus, dietylpyrokarbonát, makaloid tj. záporne nabitý silikát, aniónové detergenty ako sodné a lítne soli laurylsíranu a deoxycholátu, ktoré sú silné inhibítory nukleáz a dietylaminoetyl – dextrán, ktorý chráni RNA a DNA pred pôsobením príslušných nukleáz.

Uvoľnenie väzby medzi nukleovou kyselinou a bielkovinou sa dá šetrne previesť pomocou viacerých zväčša aniónových detergentov pridaných do extrakčného média. Z najviac používaných sú to tieto detergenty : sodná alebo lítna soľ laurylsíranu , laurylsarkozinát sodný, deoxycholát sodný, naftalén – 1,5 – disulfonát sodný, toluén – p – sulfonát a p - aminosalicilát vo forme sodnej soli, ktorý pri fenolovej extrakcii umožňuje lepšie uvoľňovanie NK z bunkových štruktúr a z ich väzby na bielkovinovú zložku.

Dôkladné prečistenie preparátov NK od bielkovinových prímesí, sa dá uskutočniť viacerými postupmi, v ktorých použité činidlá denaturujú prítomné bielkoviny a NK zostávajú rozpustené vo vodnej fáze bez toho aby sa porušila ich štruktúra. Z deproteinizačných prostriedkov sa na izoláciu NK používajú najčastejšie : fenol, chloroform, guanidinchlorid, chloristan sodný. Preparáty NK pripravené základnými izolačnými postupmi obvykle nepredstavujú homogénne poulácie. Nejde tu len o zmesi jednotlivých druhov NK, ale často i o prímes iných interferujúcich látok, najmä polysacharidov a ďalších iných fosfátových esterov.


Oddelenie NK a polysacharidov možno urobiť pomocou cetyltrimetylamoniumbromidu (CTA). Pomocou neho možno oddeliť oba druhy NK, pričom polysacharidy a väčšina ďalších fosfátových esterov zostáva v roztoku. CTA – soli NK sa odcentrifugujú, opakovane sa premyjú 70% etanolom a etyléterom a nakoniec sa dosušia vo vákuu.

Prečistenie DNA od prímesí RNA sa môže robiť enzymaticky, izopropylalkoholom a fenolovou extrakciou. Enzymaticky sa DNA od RNA očisťuje pomocou špecifických ribonukleáz, ktoré degradujú RNA na oligoribonukleotidy. Deproteinovaný bunkový extrakt sa nechá inkubovať 30 minút pri 37°C v prítomnosti pankreatickej ribonukleázy z ktorej sa musia pred samotným použitím odstrániť stopy deoxyribonukleázy. 0,2 % roztok kryštalickej pankreatickej ribonukleázy v 0,15 mol.dm-3 roztoku chloridu sodného s pH 5,0 sa predinkubuje 10 minút pri 80°C. Preparát DNA sa po inkubácii s enzýmom precipituje etanolom, kým hydrolyticky uvoľnené oligoribonukleotidy zostávajú v roztoku.

Čistenie DNA izopropylalkoholom: DNA sa oddeľuje, kým RNA zostáva v roztoku. Fenolová extrakcia: DNA sa oddeľuje od RNA a to tým, že sa využíva závislosť uvoľnenia DNA od pH fenolového extrakčného roztoku. Zistilo sa, že ak pH fenolového roztoku je 6,0 do vodnej fázy prechádza len RNA, kým DNA je nerozpustná. Pri zvyšovaní pH prostredia, prechádza do roztoku i DNA a pri pH fenolového roztoku 7,4 možno DNA kompletne vyextrahovať do vodnej fázy extrakčného média.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.