Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Drevnatá stonka - kmeň ovocných rastlín

Umožňuje prepravu vody a asimilátov medzi koreňmi a korunou. Ukladá zásobné látky v pletivách. Kmeň má byť rovný, pevný, zdravý, odolný proti namŕzaniu, chorobám a škodcom s požadovanou výškou, v ktorej rozkonáruje a nesie korunu ovocného stromu.

Ovocné rastliny – tvrdé drevo
Jednotlivé časti stonky zvonka smerom dnu sú:
• kôra : krycie pletivo
• lyko : vodivé pletivo, presnejšie sitkovice
• kambium (miazgový kruh): delivé pletivo
• drevo: ovodivé pletivo, presnejšie cievy a cievice, ovýstužné pletivo (sklerenchymatické vlákna), presnejšie libriformové vlákna, ozásobné pletivo (parenchymatické vlákna)
• dreň: zásobné pletivo

Drevo (aj lyko) vzniká z kambia.

Z hľadiska veku má drevo tieto časti:
• jadro (staršia, vnútornejšia časť, často tmavšia)
• beľ (mladšia, vonkajšia časť)

Drevo je organická látka tvorená bunkami špecifických vlastností.

Drevo pozostáva z:
• celulóza (40-50 %)
• lignín (20-30 %)
• hemicelulóza (polyózy) (20-30 %)
• pomocné látky (1-3 %, v tropickom dreve až 15 %!): tuky, škrob, cukor, bielkoviny, fenoly, vosky, pektíny, triesloviny (len u listnatých drevín), steríny, živice, terpény
• popol (0,1-0,5 %, v tropickom dreve až 5 %)

Štruktúra dreva sa delí podľa merítka skúmania:
• makroskopická štruktúra dreva – úroveň čistého dreva, príp. ročných kruhov
• mikroskopická štruktúra dreva – úroveň buniek,
• submikroskopická štruktúra dreva – stavba bunkovej steny dreva a chemické zloženie

Základné anatomické elementy dreva ovocných stromov: ocievy, olibriformné vlákna, oparenchymatické bunky
- vytvárajú:
dreňové lúče
pozdĺžne drevné parenchymi
otracheidy

Letokruhy
Letokruhy na priečnom reze vidíme ako sústredené kruhy. Ich šírka je daná druhom stromu. Charakter kambiálnych iniciál sa počas roku mení. S tým súvisia rozdiely vo veľkosti a v zastúpení oddeľovaných buniek, ktoré podmieňujú rozlíšenie prírastku jednotlivých rokov, tzv. letokruhov. Na jar oddeľuje kambium čiastočky tenkostenné s väčším priemerom, neskôr hrubostenné s malou bunkovou dutinou. Prírastky môžu byť u rýchlo rastúcich drevín aj niekoľko milimetrov. Niekedy môžeme pozorovať aj tzv. nepravé letokruhy. Vznikajú tak, že za rok sa vytvorí aj niekoľko takýchto kruhov. Stalo by sa to, keď by bol strom odlistený, alebo pri nástupe druhej rastovej vlny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk