Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kosti

Základom opornej a pohybovej sústavy sú kostra a svaly->ich vzájomné prepojenie a súhra činností sú predpokladom vzpriameného držania tela a pohybovej aktivity.

Kostra (sceletum)

-pasívny pohybový aparát
-tvoria ju prevažne kosti, ale i chrupka a väzivo
-je pevnou a pohyblivou oporou tela a zároveň má i ochranné funkcie

Spojivové tkanivá

-sú tvorené riedko rozloženými bunkami, medzi kt. je veľké množstvo medzibunkovej hmoty
-medzibunkovú hmotu tvoria 2 zložky

-1.beztvará základná hmota
-2.vláknitá zložka tvorená vláknami-fibrilami (môžu byť kolagénové, elastické a sieťkovité)

-majú v organizme dvojakú funkciu:

-podpornú (pre iné tkanivá)
-zabezpečujú látkovú výmenu

Podľa funkcie buniek a štruktúry medzibunk. hmoty rozlišujeme 3 hl. typy spojivového tkaniva: väzivo (tela fibrosa), chrupka (cartilage), kosť (os)

Vazivo

-mäkké, poddajné tkanivo s pomerne veľkým obsahom vody
-tvoria ho bunky fibrocyty a medzibunková hmota (kt. obsahuje vlákna-fibrily, najmä kolagénové a elastické ; kolag.-odolné voči ťahu->najmä vazivo, kt. tvorí sľachy a kĺbové púzdra; elastické-podmieňujú pružnosť->steny ciev)

Chrupka

-pevné a pružné spojivové tkanivo odolné voči tlaku
-tvoria ju bunky - chondrocyty a medzibunk. hmota, kt. obsah. aj vláknitú zložku
-vlákna v chrupke sú podľa druhu chrupky kolagénové, elastické alebo obe

- sklovitá - hyalínna chrupka - tenké kolag. vlákna; v zárodku tvorí väčšinu zákl. kostry, v dospelosti kĺbové chrupky, priedušnicové chrupky, nosovú priehradku
- elastická ch. - prevaha elastických vláken nad kolagén., tvorí podklad ušnice a hrtanovej príchlopky
- väzivová ch. - má v medzibunk. hmote hustú sieť kolag. vláken, tvorí medzistenové platničky a lonovú sponuKosť

-spojivové tkanivo špecializované na podpornú a ochrannú funkciu
-je najtvrdším tkanivom v tele
-skladá sa z buniek osteocytov (drobné pavúkovité bunky uložené v dutinách kostnej hmoty navzájom pospájané výbežkami) medzibunk. h. kosti->obsahuje

- 20 %vody;
- 50-55% anorg. látok-(hl. fosforečnanu a uhličitanu vápenatého->tvrdosť a pevnosť);
- 25-30% org. látok->pružnosť (základom medzibunk. h. kosti je org. látka OSEIN, kt. obsahuje kolag. vlákna spojené zákl. beztvarou hmotou)

-kostné tkanivo sa vyskytuje v 2 formách:

- husté kostné tkanivo - kompaktná kosť - tvorí zväčša rôzne hrubú povrchovú časť polochých a krátkych kostí, ale predovšetkým strednú časť dlhých kostí diafýzu(diaphysis); je zložené z husto usporiadaného kostného tkaniva
- hubovité (riedke) kostné tkanivo - hubovitá kosť - tvorí vnútro plochých a krátkych kostí a vnútro rozšírených koncov dlhých kostí hlavíc - epifýz (epiphysis); tvoria ho tenké trámiky, kt. sú navzájom prekrížené a vytvárajú priestorovú sieť

Povrch kosti

-kĺbové plochy kostí pokrýva hladká vrstva sklovitej (hyalínnej) ch.
-ostatný povrch kosti pokrýva tenká väzivová blana okostica (periosteum)
-okostica - je bohato zásobená cievami (zabezpeč. výživu) a nervami (robia ju citlivou), kt. prenikajú hlbšie do kosti
-vnútorná vrstva okostice obsah. kosťotvorné bunky; ich činnosťou sa vytvára kostná hmota a kosť rastie do hrúbky (takto sa tvorí nová kosť pri zlomeninách)
-pri transplantácii si okostica uchováva kosťotvornú schopn. a umožň. zhojenie transplantátu

Vnútorná stavba k.

-vnútri tela dlhých k. je dreňová dutina (cavitas medularis) vyplnená kostnou dreňou (je medzi trámcami hubovitej hmoty aj v dreňovej dutine; obsah. kmeňové bunky, z kt. vznikajú niektoré typy krvných buniek)

Tvar k.

-je podmienený funkciou
-rozlišujeme:

- dlhé (ramenná, stehnová)
- ploché (hrudná, lopatka, kosti lebky)
- krátke (stavce, kosti zápästia)

-na dlhých kostiach rozlišujeme:

- strednú rúrkovitú časť - telo (diaphysis)
- kĺbové konce zvyčajne rozšírené - hlavice (epiphysis)

Rast k.

-medzi hlavicami a telom sú po celý čas rastu chrupkové platničky->rastové (epifýzové) chrupky->rast kosti do dĺžky

Spojenie k. :

Nekĺbové spojenie

-pevné, pomocou niektorého zo spojivových tkanív

1. väzivové - výskyt v 3 typoch:

a) väzivové spoj. k. okrem lebky - väzivové pruhy medzi oblúkmi stavcov, široké membrány väziva medzi kosťami predlaktia alebo predkolenia
b) šev - väzivové spoj. plochých lebečných kostí
c) vklinenie - spoj. zubov so zubovými ložiskami v čeľusti a sánke

2. chrupkové - rozlišujeme 2 typy:

a) spoj. s prevahou sklovitej chrupky (spoj. záhlavnej s klinovou kosťou do 18. roku)
b) spojenie tvorené prevažne väzivovou chrupkou (spojenie lonových kostí)

3. spoj. kostí pomocou kostného tkaniva (krížová kosť)

Klbove spojenie

-pohyblivé spoj. 2 alebo viac kostí
-kĺb je tvorený:

- kĺbovými plochami pokrytými sklovitou ch.
- kĺbovym puzdrom
- kĺbovou dutinou
- pomocným kĺbovým zariadením

-tvar kĺbových plôch - guľovitý, valcovitý, kladkový; najväčší rozsah umožňuje guľovitý kĺb (ramenný)
-jednoduché kĺby (spájajú sa 2 kosti), zložené kĺby (spájajú sa 3 a viac kostí)Kostra:

Lebka (cranium):

- Mozgová časť (neurocranium) - Záhlavná k. (os ocipitale), Klinová k. (os sphenoidale), Spánková k. (os temporale), Temenné k. (os parientale), Čelová k. (os frontale)
- Tvárová časť (splanchnocranium) - Čuchová k. (os ethmoidale), Dolná nosová mušľa (concha nasalis), Nosová k. (os nasale), Slzná k. (os lacriale), Čerieslo (vomer), čeľusť (maxilla), podnebná k. (os palatinum), Jarmové k. (os zygomaticum), Sánka (mandibula), Jazylka (os hyoideum)

Chrbtica (columna vertebralis):

7 Krčných stavcov (vertebrae cervicales), Nosič (atlas), Čapovec (axis), 12 Hrudných s. (vertebrae sacrales), 5 Driekových s. (vertebrae lumbales), 5 Krížových s. (vertebrae sacrales), 4-5 Kostrčových s. (vertebrae cocygeae)

Kostra hornej končatiny:

- Pletenec hor. konč. (cingulum membri superior) - Lopatka (scapula), Kľúčna k. (clavikula)
- Kostra voľnej hor. konč. (skelet membri superiors liberi) - Ramenná k. (humerus), Vretenná k. (radius), Lakťová k. (ulna), 8 Zápästných k. (ossa carpi), 5 Záprstných k. (ossa metacarpi), 14 Článkov prstov (phalangers digitorum)

Kostra dolnej koncatiny:

- Pletenec dol. konč. (cingulum membri inferioris) - Panvová k. (os coxae), Panva (plevis), Bedrová k.(os ilii), Sedacia k. (os ischii), Lonová k. (os pubis)
- Kostra voľnej dol. konč. (skelet membri inferioris liberi) - Stehnová k. (femur), Jabĺčko (patella), kosti predkolenia - Ihlica (fibula), Píšťala (tibia), kosti nohy - 7 Priehlavkových k. (ossa tarsi)- Členková k. (talus), Pätová k. (calcaneus), člnková k. (os navikulare), Klinové k. (ossa cuneiforma), Kockovitá k. (os cuboideum), 5 Priehlavkových k. (ossa metatarsi), 14 Článkov prstov (ossa digitorum pedis).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk